Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi likumā "Par valsts nozīmes izglītības,

kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm"

(Reģ.nr.434; dok.nr1377)

Likuma attiecīgo pantu (pantu daļu) spēkā esošā redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi trešajam lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā

 

Grozījumi likumā "Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm"

     

Grozījumi likumā "Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm"

 

Izdarīt likumā "Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 24.nr.; 1997, 6., 16.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

Izdarīt likumā "Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 24.nr.; 1997, 6., 16.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 2.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Valsts nozīmes izglītības objekta statuss ir šādām iestādēm:

. . . . . . . . .

9) Liepājas Pedagoģiskā augstskola (juridiskā adrese - Liepājā, Lielajā

ielā 4);

. . . . . . . . . .

11) Sabiedrības mācību centrs "Turība" (juridiskā adrese - Rīgā, Graudu ielā 68);

. . . . . . . . . . .

 

18) Rīgas Valsts tehnikums (juridiskā adrese - Rīgā, Ūnijas ielā 27/29);

 

 

19) Rīgas celtniecības tehnikums (juridiskā adrese - Rīgā, Graudu ielā 63);

. . . . . . . . . . . .

21) Daugavpils dzelzceļa transporta tehnikums (juridiskā adrese -

Daugavpilī, Strādnieku ielā 16);

. . . . . . . . . . . .

 

28) Rīgas 26.arodvidusskola (juridiskā adrese - Rīgā, A.Deglava ielā 41a);

. . . . . . . . . . . . .

31) Aizkraukles 24.arodvidusskola (juridiskā adrese - Aizkrauklē,

Jaunceltnes ielā 21/29);

 

32) Daugavpils 2.arodvidusskola (juridiskā adrese - Daugavpilī, Varšavas ielā 23);

33) Liepājas 31.arodvidusskola (juridiskā adrese - Liepājā, Klāva

Ukstiņa ielā 17/32);

. . . . . . . . . . . . .

 

37) Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledža (juridiskā adrese - Olainē, Zeiferta ielā 8);

. . . . . . . . . . . . .

42) Rīgas tūrisma skola (juridiskā adrese - Rīgā, Minsteres ielā 8/10);

. . . . . . . . . . . . .

 

44) Republikas jaunatnes sporta centrs (juridiskā adrese - Rīgā, Annas ielā 2);

1. 2.pantā:

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9) Liepājas Pedagoģijas akadēmija (juridiskā adrese - Liepājā, Lielajā ielā 14)";

aizstāt 11.punktā vārdus "Sabiedrības mācību centrs "Turība"" ar vārdiem "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa augstskola "Turība"";

aizstāt 18.punktā vārdus "juridiskā adrese - Rīgā, Ūnijas ielā 27/29" ar vārdiem "juridiskā adrese - Rīgā, K.Valdemāra ielā 1c";

izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19) Rīgas Celtniecības koledža (juridiskā adrese - Rīgā, Gaiziņa ielā 3)";

aizstāt 21.punktā vārdus "Daugavpils dzelzceļa transporta tehnikums" ar vārdiem "Latgales Transporta koledža";

 

izteikt 28.punktu šādā redakcijā:

"28) Purvciema Amatniecības vidusskola (juridiskā adrese - Rīgā, A.Deglava ielā 41a)";

izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

"31) Aizkraukles arodvidusskola (juridiskā adrese – Aizkrauklē, Jaunceltnes ielā 21)";

izslēgt 32.punktu;

 

 

aizstāt 33.punktā vārdus "juridiskā adrese - Liepājā, Klāva Ukstiņa ielā 17/32" ar vārdiem "juridiskā adrese - Liepājā, K.Ukstiņa ielā 17/23";

aizstāt 37.punktā vārdus "juridiskā adrese - Olainē, Zeiferta ielā 8" ar vārdiem "juridiskā adrese - Olainē, T.Zeiferta ielā 2";

aizstāt 42.punktā vārdus "juridiskā adrese - Rīgā, Minsteres ielā 8/10" ar vārdiem "juridiskā adrese - Rīgā, Minsterejas ielā 8/10";

izteikt 44.punktu šādā redakcijā:

"44) LR Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas jaunatnes sporta centrs (juridiskā adrese - Rīgā, A.Briāna ielā 8)".

 

 

 

Priekšlikumu nav

 

1. 2.pantā:

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9) Liepājas Pedagoģijas akadēmija (juridiskā adrese - Liepājā, Lielajā ielā 14)";

 

aizstāt 11.punktā vārdus "Sabiedrības mācību centrs "Turība"" ar vārdiem "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa augstskola "Turība"";

 

 

aizstāt 18.punktā vārdus "juridiskā adrese - Rīgā, Ūnijas ielā 27/29" ar vārdiem "juridiskā adrese - Rīgā, K.Valdemāra ielā 1c";

 

izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19) Rīgas Celtniecības koledža (juridiskā adrese - Rīgā, Gaiziņa ielā 3)";

aizstāt 21.punktā vārdus "Daugavpils dzelzceļa transporta tehnikums" ar vārdiem "Latgales Transporta koledža";

 

 

izteikt 28.punktu šādā redakcijā:

"28) Purvciema Amatniecības vidusskola (juridiskā adrese - Rīgā, A.Deglava ielā 41a)";

 

izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

"31) Aizkraukles arodvidusskola (juridiskā adrese – Aizkrauklē, Jaunceltnes ielā 21)";

 

izslēgt 32.punktu;

 

 

aizstāt 33.punktā vārdus "juridiskā adrese - Liepājā, Klāva Ukstiņa ielā 17/32" ar vārdiem "juridiskā adrese - Liepājā, K.Ukstiņa ielā 17/23";

 

 

aizstāt 37.punktā vārdus "juridiskā adrese - Olainē, Zeiferta ielā 8" ar vārdiem "juridiskā adrese - Olainē, T.Zeiferta ielā 2";

 

aizstāt 42.punktā vārdus "juridiskā adrese - Rīgā, Minsteres ielā 8/10" ar vārdiem "juridiskā adrese - Rīgā, Minsterejas ielā 8/10";

 

izteikt 44.punktu šādā redakcijā:

"44) LR Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas jaunatnes sporta centrs (juridiskā adrese - Rīgā, A.Briāna ielā 8)".

3.pants. Valsts nozīmes zinātnes objekta statuss ir šādām iestādēm:

. . . . . . . . .

2) Latvijas Zinātņu akadēmija (juridiskā adrese - Rīgā, Turgeņeva ielā

19);

 

 

3) Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (juridiskā adrese - Rīgā, Kirhenšteina ielā 1);

. . . . . . . . .

 

12) Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts (juridiskā adrese - Rīgā, A.Kirhenšteina ielā 1);

. . . . . . . . . .

 

20) LZA Neorganiskās ķīmijas institūts (juridiskā adrese - Salaspilī,

Miera ielā 34);

 

 

 

 

 

 

2. 3.pantā:

aizstāt 2.punktā vārdus "juridiskā adrese - Rīgā, Turgeņeva ielā 19" ar vārdiem "juridiskā adrese - Rīgā, Akadēmijas laukumā 1";

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) valsts bezpeļņas organizācija "Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" (juridiskā adrese – Rīgā, Rātsupītes ielā 1)";

izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12) valsts zinātniskā iestāde (bezpeļņas organizācija) "Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts" (juridiskā adrese - Rīgā, Rātsupītes ielā 1)";

izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20) valsts bezpeļņas zinātniskā iestāde "Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts" (juridiskā adrese – Rīgas rajonā, Salaspilī-1, Miera ielā 34)".

 

 

 

 

 

 

 

Priekšlikumu nav

 

 

 

2. 3.pantā:

aizstāt 2.punktā vārdus "juridiskā adrese - Rīgā, Turgeņeva ielā 19" ar vārdiem "juridiskā adrese - Rīgā, Akadēmijas laukumā 1";

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) valsts bezpeļņas organizācija "Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" (juridiskā adrese – Rīgā, Rātsupītes ielā 1)";

 

 

 

izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12) valsts zinātniskā iestāde (bezpeļņas organizācija) "Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts" (juridiskā adrese - Rīgā, Rātsupītes ielā 1)";

 

izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20) valsts bezpeļņas zinātniskā iestāde "Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts" (juridiskā adrese – Rīgas rajonā, Salaspilī-1, Miera ielā 34)".

6.pants. Nacionālās sporta bāzes ir:

1) Latvijas nacionālais valsts sporta centrs "Mežaparks" (juridiskā adrese - Rīgā, A.Sakses ielā 19);

2) Rīgas Tehniskās universitātes peldbaseins (juridiskā adrese - Rīgā,

Ķīpsalas ielā 5);

3) valsts tenisa centrs "Lielupe" ar stadionu "Jaunība" (juridiskā adrese - Jūrmalā, O.Kalpaka ielā 16);

4) valsts uzņēmums "Rīgas sporta pils" (juridiskā adrese - Rīgā, Kr.Barona ielā 75);

5) valsts uzņēmums "Siguldas mācību un treniņu centrs kamaniņu sportā un bobslejā" (juridiskā adrese - Siguldā, Šveices ielā 13);

6) Lietišķo sporta veidu Latvijas nacionālās sporta skolas bāze

"Kleisti" (juridiskā adrese - Rīgā, Kleistu ielā 75);

7) valsts uzņēmums "Biķernieku kompleksā sporta bāze" (juridiskā adrese - Rīgā, S.Eizenšteina ielā 2);

8) sporta biedrības "Daugava" Rīgas sporta kombināts (juridiskā adrese -

Rīgā, Augšielā 1);

9) sporta biedrības "Daugava" Centrālais sporta nams (juridiskā adrese - Rīgā, Kr. Barona ielā 107);

10) Rīgas pilsētas municipālais uzņēmums "Rīgas sporta manēža"

(juridiskā adrese - Rīgā, Maskavas ielā 160);

11) J.Daliņa Valmieras stadions (juridiskā adrese - Valmierā, J.Daliņa

ielā 2);

12) Aizsardzības spēku sporta kluba sporta komplekss (juridiskā adrese -

Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9);

13) bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību

Olimpiskā centra "Ventspils" Ventspils sporta halle (juridiskā adrese - Ventspilī, Sporta ielā 7/9).

3. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Nacionālās sporta bāzes ir:

1) valsts sporta centrs "Mežaparks" (juridiskā adrese – Rīgā, A.Sakses ielā 19);

2) Rīgas Tehniskās universitātes peldbaseins (juridiskā adrese – Rīgā, Ķīpsalas ielā 5);

3) valsts tenisa centrs "Lielupe" (juridiskā adrese - Jūrmalā, O.Kalpaka prospektā 160);

4) sporta bāze "Rīgas sporta pils" (juridiskā adrese – Rīgā, K.Barona ielā 75);

5) mācību un treniņu centrs kamaniņu sportā un bobslejā "Sigulda" (juridiskā adrese – Rīgas rajonā, Siguldā, Šveices ielā 13);

6) lietišķo sporta veidu Latvijas nacionālās sporta skolas bāze "Kleisti" (juridiskā adrese – Rīgā, Kleistu ielā 75);

7) Biķernieku kompleksā sporta bāze (juridiskā adrese – Rīgā, S.Eizenšteina ielā 2);

8) Daugavas stadions (juridiskā adrese - Rīgā, Augšielā 1);

9) Centrālais sporta nams (juridiskā adrese – Rīgā, K.Barona ielā 107);

10) Rīgas sporta manēža (juridiskā adrese – Rīgā, Maskavas ielā 160);

11) J.Daliņa Valmieras stadions (juridiskā adrese – Valmierā, J.Daliņa ielā 2);

12) Aizsardzības spēku sporta kluba sporta komplekss (juridiskā adrese – Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9);

13) olimpiskais centrs "Ventspils" (juridiskā adrese – Ventspilī, Sporta ielā 7/9)."

 

Priekšlikumu nav

 

3. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Nacionālās sporta bāzes ir:

1) valsts sporta centrs "Mežaparks" (juridiskā adrese – Rīgā, A.Sakses ielā 19);

2) Rīgas Tehniskās universitātes peldbaseins (juridiskā adrese – Rīgā, Ķīpsalas ielā 5);

3) valsts tenisa centrs "Lielupe" (juridiskā adrese - Jūrmalā, O.Kalpaka prospektā 160);

4) sporta bāze "Rīgas sporta pils" (juridiskā adrese – Rīgā, K.Barona ielā 75);

5) mācību un treniņu centrs kamaniņu sportā un bobslejā "Sigulda" (juridiskā adrese – Rīgas rajonā, Siguldā, Šveices ielā 13);

6) lietišķo sporta veidu Latvijas nacionālās sporta skolas bāze "Kleisti" (juridiskā adrese – Rīgā, Kleistu ielā 75);

7) Biķernieku kompleksā sporta bāze (juridiskā adrese – Rīgā, S.Eizenšteina ielā 2);

8) Daugavas stadions (juridiskā adrese - Rīgā, Augšielā 1);

9) Centrālais sporta nams (juridiskā adrese – Rīgā, K.Barona ielā 107);

10) Rīgas sporta manēža (juridiskā adrese – Rīgā, Maskavas ielā 160);

11) J.Daliņa Valmieras stadions (juridiskā adrese – Valmierā, J.Daliņa ielā 2);

12) Aizsardzības spēku sporta kluba sporta komplekss (juridiskā adrese – Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9);

13) olimpiskais centrs "Ventspils" (juridiskā adrese – Ventspilī, Sporta ielā 7/9)."