Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija Likumprojekts 3

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija Likumprojekts 3. lasījumam

Grozījumi likumā ,,Par valsts noslēpumu”

(Reģ. nr. 432)

Attiecīgo pantu spēkā esošā

redakcija

 

2. lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi 3. lasījumam

Atbild.

kom. atzin.

Atbildīgās komisijas ieteiktā redakcija 3. lasījumam ar

redakcionāliem labojumiem

1

2

3

 

4

5

 

Izdarīt likumā ,,Par valsts noslēpumu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 1., 14.nr.; 1999, 8.nr.) grozījumu un izteikt 9. panta trešās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

1.

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizstāt likumprojekta nosaukumā vārdu ,,grozījums” ar vārdu ,,grozījumi” un attiecīgi precizēt arī likumprojekta ievaddaļu.

 

Pieņemt

Izdarīt likumā ,,Par valsts noslēpumu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 1., 14.nr.; 1999, 8.nr.) šādus grozījumus:

9. pants. Valsts noslēpuma pieejamība

(3) Pieeja valsts noslēpumam tiek liegta personai:

1) kura iesniegusi atteikumu no Latvijas pilsonības;

2) kuras rīcībspēja ir ierobežota likumā noteiktajā kārtībā;

 

3) kura saukta pie kriminālatbildības un bijusi sodīta par tīšu noziegumu, izņemot gadījumu, ja tā ir reabilitēta;

4) kura ir vai ir bijusi PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts drošības dienesta (izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta) štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents, vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs;

5) kura pēc 1991. gada 13. janvāra darbojusies PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā vai Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā;

(4) Pamatojoties uz valsts noslēpuma subjekta priekšlikumu, Satversmes

aizsardzības biroja direktors pēc pārbaudes izdarīšanas var atļaut pieeju valsts noslēpumam atsevišķām personām, kurām to ierobežo šā panta trešās daļas 4. punkta nosacījumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,, 3) kura saukta pie kriminālatbildības un bijusi notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, kā arī par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, izņemot gadījumu, ja persona reabilitēta;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR Saeimas deputāts M. Bekasovs

Izslēgt likuma 9. panta trešās daļas 5. punktu

 

 

 

 

LR Aizsardzības ministrs Ģ. V. Kristovskis

Izteikt likuma 9. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

,,(4) Pamatojoties uz valsts noslēpuma subjekta priekšlikumu, Satversmes aizsardzības biroja direktors pēc pārbaudes izdarīšanas var atļaut pieeju valsts noslēpumam atsevišķām personām, kurām to ierobežo šā panta trešās daļas 3. un 4. punkta nosacījumi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. pantā:

izteikt trešās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

,,3) kura saukta pie kriminālatbildības un bijusi notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, kā arī par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, izņemot gadījumu, ja persona reabilitēta;”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

,,(4) Pamatojoties uz valsts noslēpuma subjekta priekšlikumu, Satversmes aizsardzības biroja direktors pēc pārbaudes izdarīšanas var atļaut pieeju valsts noslēpumam atsevišķām personām, kurām to ierobežo šā panta trešās daļas 3. un 4. punkta nosacījumi.”