Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija Likumprojekts 2

 

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

 

,, Grozījums likumā ,,Par valsts noslēpumu””

(Reģ. nr. 432)

 

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā

redakcija

1. lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi 2. lasījumam

Atbild.

kom. atzin.

Atbildīgās komisijas ieteiktā redakcija 2. lasījumam

1

2

3

 

4

5

 

Izdarīt likumā ,,Par valsts noslēpumu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 1., 14.nr.; 1999, 8.nr.) grozījumu un izteikt 9. panta trešās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

 

 

 

Priekšlikumu nav.

 

Izdarīt likumā ,,Par valsts noslēpumu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 1., 14.nr.; 1999, 8.nr.) grozījumu un izteikt 9. panta trešās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

9. pants. Valsts noslēpuma pieejamība

(3) Pieeja valsts noslēpumam tiek liegta personai:

1) kura iesniegusi atteikumu no Latvijas pilsonības;

2) kuras rīcībspēja ir ierobežota likumā noteiktajā kārtībā;

 

3) kura saukta pie kriminālatbildības un bijusi sodīta par tīšu noziegumu, izņemot gadījumu, ja tā ir reabilitēta;

4) kura ir vai ir bijusi PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts drošības dienesta (izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta) štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents, vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs;

5) kura pēc 1991. gada 13. janvāra darbojusies PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā vai Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā;

6) kura ir medicīnas iestāžu uzskaitē sakarā ar alkoholismu, toksikomāniju, narkomāniju vai gara slimību vai kuras personiskās un profesionālās īpašības pamatoti liek apšaubīt tās spēju ievērot slepenības režīma prasības;

7) kura ir ņemta operatīvajā uzskaitē sakarā ar operatīvās izstrādes lietu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,, 3) kura saukta pie kriminālatbildības un bijusi notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, kā arī par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, izņemot gadījumu, ja persona reabilitēta;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priekšlikumu nav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,3) kura saukta pie kriminālatbildības un bijusi notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, kā arī par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, izņemot gadījumu, ja persona reabilitēta;”