Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Latvijas Republikas valdības un

Uzbekistānas Republikas valdības līgumā par gaisa satiksmi

1.pants. Grozījums 1995.gada 6.jūnijā Rīgā parakstītajā Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības līgumā par gaisa satiksmi (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 5.nr.) (turpmāk - Grozījums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Grozījums tiek izdarīts, veicot diplomātisko notu apmaiņu saskaņā ar šā likuma 1.pantā minētā līguma 22.pantu.

3.pants. Ārlietu ministrija nosūta Uzbekistānas Republikai diplomātisko notu, ar kuru apstiprina Latvijas Republikas piekrišanu aizstāt šā likuma 1.pantā minētā līguma 1.panta pirmās daļas b) punktā vārdus "nacionālā aviokompānija "Uzbekiston havo iullari"" ar vārdiem "Uzbekistānas Republikas Valsts lidojumu drošības uzraudzības inspekcija".

4.pants. Ārlietu ministrija saskaņā ar šā likuma 1.pantā minētā līguma 23.pantu reģistrē Grozījumu Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

5.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

6.pants. Grozījums stājas spēkā šā likuma 1.pantā minētā līguma 22.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

Anotācija likumprojektam “Grozījums Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības līgumā par gaisa satiksmi”

 

 

  1. Kādēļ likumprojekts vajadzīgs?

Likumprojekts nepieciešams, lai izpildītu likuma “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” normas attiecībā uz starptautisko līgumu spēkā stāšanos.

Ārlietu ministrija saņēma Uzbekistānas puses notu ar piedāvājumu diplomātisko notu apmaiņas ceļā veikt grozījumu Līgumā par gaisa satiksmi, mainot Uzbekistānas puses atbildīgo institūciju. Tā kā minētais līgums ir ratificēts, grozījums tajā jāveic, pieņemot attiecīgu likumu.

2. Kāda var būt projekta ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Projekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt projekta ietekme uz valsts budžetu?

Papildus budžeta līdzekļi nebūs nepieciešami.

4. Kāda var būt projekta iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Projekts neparedz grozījumus citos normatīvajos aktos.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Grozījums tiek izdarīts, ievērojot minētā līguma noteikumus un saskaņā ar 1969.gada Vīnes konvenciju par starptautisko līgumu tiesībām.

6. Kā tiks nodrošināta projekta izpilde?

Ārlietu ministrija nosūtīs Uzbekistānas pusei notu, ar kuru apstiprinās Latvijas puses piekrišanu veikt grozījumus līgumā.

 

 

 

 

Ārlietu ministrs Indulis Bērziņš