Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts3.lasījumam

Grozījums likumā ,,Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu”

(Reģ. nr. 428)

 

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā

redakcija

 

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

 

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbild.

komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā ,,Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.) šādu grozījumu:

 

PRIEKŠLIKUMU NAV

 

Izdarīt likumā ,,Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3..nr.) šādu grozījumu:

38.pants. Konsultatīvās padomes sastāvā pa vienam pārstāvim norīko:

1) finansu ministrs;

2) iekšlietu ministrs;

3) tieslietu ministrs;

4) Latvijas Banka;

5) Vērtspapīru tirgus komisija;

 

 

 

6) Komercbanku asociācija;

7) Apdrošinātāju asociācija;

8) Augstākā tiesa.

(2) Konsultatīvās padomes sēdes vada ģenerālprokurors.

(3) Konsultatīvā padome uz savām sēdēm uzaicina Kontroles dienesta

priekšnieku un ekspertus.

(4) Konsultatīvās padomes lietvedību nodrošina Kontroles dienests.

 

 

 

 

 

 

,,Aizstāt 38. panta 5. punktā vārdus ,,Vērtspapīru tirgus komisija” ar vārdiem ,,Finansu un kapitāla tirgus komisija”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Aizstāt 38 panta 5. punktā vārdus ,,Vērtspapīru tirgus komisija” ar vārdiem ,,Finansu un kapitāla tirgus komisija”.

------------------------------------

Likums stājas spēkā 2001. gada 1. jūlijā.

     

Likums stājas spēkā 2001. gada 1. jūlijā.