Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

,,Grozījums likumā ,,Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu””.

(Reģ. nr. 428)

 

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā

redakcija

 

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

 

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas ieteiktā

redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā ,,Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.) šādu grozījumu:

     

Izdarīt likumā ,,Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.) šādu grozījumu:

38.pants. Konsultatīvās padomes sastāvā pa vienam pārstāvim norīko:

1) finansu ministrs;

2) iekšlietu ministrs;

3) tieslietu ministrs;

4) Latvijas Banka;

5) Vērtspapīru tirgus komisija;

 

 

 

6) Komercbanku asociācija;

7) Apdrošinātāju asociācija;

8) Augstākā tiesa.

(2) Konsultatīvās padomes sēdes vada ģenerālprokurors.

(3) Konsultatīvā padome uz savām sēdēm uzaicina Kontroles dienesta

priekšnieku un ekspertus.

(4) Konsultatīvās padomes lietvedību nodrošina Kontroles dienests.

 

 

 

 

 

 

Aizstāt 38. panta 5. punktā vārdus “Vērtspapīru tirgus komisija” ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija:

,,Aizstāt 38. panta 5. punktā vārdus ,,Vērtspapīru tirgus komisija” ar vārdiem ,,Finansu un kapitāla tirgus komisija”.

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

Aizstāt 38. panta 5. punktā vārdus ,,Vērtspapīru tirgus komisija” ar vārdiem ,,Finansu un kapitāla tirgus komisija.

------------------------------------

Likums stājas spēkā 2001. gada 1. jūlijā.

     

Likums stājas spēkā 2001. gada 1. jūlijā.