Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības

obligātās apdrošināšanas likumā

Izdarīt Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 8.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 44.panta piektajā daļā vārdus "Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas" ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas".

2. Aizstāt 45.panta piektajā daļā vārdus "Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcija" ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija".

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

 

LIKUMPROJEKTA

"Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā"

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

  1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Likumprojekts Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā" izstrādāts, lai izpildītu likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums", saskaņā ar kuru ir paredzēts apvienot Vērtspapīru tirgus komisiju, Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju un Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldi un izveidot vienotu uzraudzības institūciju – Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisiju.

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka jaunizveidotā institūcija būs esošo uzraudzības institūciju tiesību un saistību pārņēmēja, ir nepieciešams izdarīt attiecīgas izmaiņas Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā, kas paredz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas pārstāvja piedalīšanos Garantijas fonda padomē un nosaka, ka uzraudzību pār Apdrošināšanas ņēmēju interešu aizsardzības fonda darbību veic Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcija.

Likumprojekts nosaka, ka uzraudzību pār Apdrošināšanas ņēmēju interešu aizsardzības fonda darbību veiks Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija un tās pārstāvis piedalīsies Garantijas fonda padomē..

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likums pozitīvi ietekmēs tautsaimniecības attīstību, optimizējot finansu un kapitāla tirgus uzraudzību un pilnvērtīgāk nodrošinot apdrošināto personu interešu aizsardzību.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Ņemot vērā, ka likumprojekts izstrādāts saistībā ar likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums", tas tieši neietekmēs valsts budžetu. Savukārt izveidojot finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisiju, valsts budžeta izdevumi sākot no 2001.gada 1.jūlija līdz 2007.gadam pakāpeniski samazinās, bet ar 2007.gadu Komisija pilnībā tiek finansēta no tirgus dalībnieku maksājumiem.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Sakarā ar likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likumu" bez grozījumiem Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā nepieciešams izdarīt grozījumus arī "Kredītiestāžu likumā", Likumā "Par Latvijas Banku", "Fizisko personu noguldījumu garantiju likumā", likumā "Par Vērtspapīriem", Hipotekāro ķīlu zīmju likumā un citos likumos, kas regulē finansu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzību.

5.Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām

Likumprojekts ir saistīts ar likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums" un šajā kontekstā atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Ja likumprojekts "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums" tiks atbalstīts, izveidosies vienota uzraudzības institūcija, kas būs Vērtspapīru tirgus komisijas, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas un Latvijas Bankas, kredītiestāžu uzraudzības jomā, tiesību, pienākumu un saistību pārņēmēja.

 

 

Finansu ministrs E.Krastiņš