06

28.03.2000.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"” (Reģ.nr.420) 2.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

Grozījumi

N.p.

k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.) šādus grozījumus:

   

1

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Visā likumprojekta tekstā vārdus "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija" aizstāt ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija”.

Atbalstīt

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

5) kompetentas valsts institūcijas - šā likuma izpratnē: prokuratūra, nodokļu administrācija, Privatizācijas aģentūra, pilsētas dome, rajona vai pagasta padome vai Zemkopības ministrija, kā arī Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija (apdrošināšanas sabiedrību maksātnespējas procesā);

1. Aizstāt 1.panta 5.punktā vārdus "Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija" ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija".

     

1. Aizstāt 1.panta 5.punktā vārdus "Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija" ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus komisija".

2.pants. Likuma subjekti

(3) Apdrošināšanas sabiedrību maksātnespējas procesā piemērojami šā likuma noteikumi, ievērojot tos izņēmumus un papildu noteikumus, kas norādīti likumā "Par apdrošināšanu".

2. Aizstāt 2.panta trešajā daļā vārdus "likumā "Par apdrošināšanu"" ar vārdiem "Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā".

     

2. Aizstāt 2.panta trešajā daļā vārdus "likumā "Par apdrošināšanu"" ar vārdiem "Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā".

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

     

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.