09

28.03.2000.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Grozījumi likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām"(reģ.nr. 418) 2.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

Grozījumi

N.p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.) šādus grozījumus:

   

1

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Visā likumprojekta tekstā vārdus "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija" aizstāt ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija”.

Atbalstīt

 

6.pants. Sabiedrības kapitāls un finansu rādītāji

(3) Sabiedrības dibināšanas pamatkapitāls ir apmaksājams pilnā apmērā līdz brīdim, kad sabiedrība iesniedz Vērtspapīru tirgus komisijai (turpmāk - Komisija) pieteikumu speciālas atļaujas (turpmāk - licences) saņemšanai.

1. Aizstāt 6.panta trešajā daļā vārdus "Vērtspapīru tirgus komisijai" ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijai".

     

2. Aizstāt 6.panta trešajā daļā vārdus "Vērtspapīru tirgus komisijai" ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus komisijai".

40.pants. Vispārīgie noteikumi

(1) Darījumus ar fonda mantu sabiedrība veic ar turētājbankas starpniecību.

(2) Par turētājbanku var būt Latvijā reģistrēta banka vai ārvalsts bankas nodaļa (filiāle) Latvijā, kurai ir tiesības veikt starpniekdarbību vērtspapīru tirgū un kurai Latvijas Banka izsniegusi atļauju pieņemt fizisko personu noguldījumus.

2. Izteikt 40.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par turētājbanku var būt Latvijas Republikā reģistrēta banka vai ārvalsts bankas nodaļa (filiāle), kurai ir tiesības veikt starpniekdarbību vērtspapīru tirgū un kurai Komisija ir izsniegusi atļauju Latvijas Republikā piesaistīt fizisko personu noguldījumus."

     

3. Izteikt 40.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par turētājbanku var būt Latvijas Republikā reģistrēta banka vai ārvalsts bankas nodaļa (filiāle), kurai ir tiesības veikt starpniekdarbību vērtspapīru tirgū un kurai Komisija ir izsniegusi atļauju Latvijas Republikā piesaistīt fizisko personu noguldījumus."

 

 

76.pants. Vispārīgie noteikumi

(1) Komisija uzrauga sabiedrības un turētājbankas darbību saskaņā ar šo likumu, likumu "Par vērtspapīriem", likumu "Par Vērtspapīru tirgus komisiju" un citiem normatīvajiem aktiem.

(2) Uzraudzību pār turētājbankām veic Latvijas Banka saskaņā ar Kredītiestāžu likumu, šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

3. 76.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Komisija uzrauga sabiedrības un turētājbankas darbību saskaņā ar šo likumu, likumu "Par vērtspapīriem", Kredītiestāžu likumu, Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likumu un citiem normatīvajiem aktiem.";

izslēgt otro daļu.

     

6. 76.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Komisija uzrauga sabiedrības un turētājbankas darbību saskaņā ar šo likumu, likumu "Par vērtspapīriem", Kredītiestāžu likumu, Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumu un citiem normatīvajiem aktiem.";

izslēgt otro daļu.

77.pants. Komisijas pienākumi un tiesības

(2) Komisijas tiesības nosaka šis likums, likums "Par Vērtspapīru tirgus komisiju" un likums "Par vērtspapīriem".

4. Izteikt 77.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Komisijas tiesības nosaka šis likums, Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums, Kredītiestāžu likums un likums "Par vērtspapīriem"."

     

7. Izteikt 77.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Komisijas tiesības nosaka šis likums, Finansu un kapitāla tirgus komisijas likums, Kredītiestāžu likums un likums "Par vērtspapīriem"."

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

     

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.