Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā “ Par uzņēmējdarbību” ” otrajam lasījumam

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

( reģ. nr. 416; dok. nr. 1346 )

Nr. p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā 2. lasījuma redakcija.

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību"

Izdarīt likumā "Par uzņēmējdarbību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 22./23.nr.; 1993, 3./4., 12./13., 18./19., 20./21., 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 1.nr.) grozījumus un

 

Nav.

 

Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību"

Izdarīt likumā "Par uzņēmējdarbību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 22./23.nr.; 1993, 3./4., 12./13., 18./19., 20./21., 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 1.nr.) grozījumus un

32.pants. Uzņēmējdarbības ierobežojumi

Tiek noteikti šādi uzņēmējdarbības ierobežojumi:

1) valsts interešu nodrošināšanai ar īpašiem likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem paredzētie ierobežojumi, kurus realizē valsts pārvaldes vai pašvaldību institūcijas likuma vai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

2) likumā "Par pašvaldībām" noteiktās kompetences ietvaros realizējamie

ierobežojumi;

3) ar speciālām zināšanām un to pārbaudi saistītie ierobežojumi fiziskajām personām, kuras veic uzņēmējdarbību jebkurā formā vai intelektuālo darbu, kas paredz īpašas prasības personas kvalifikācijai, ja to nosaka īpaši likumi vai Ministru kabineta noteikumi;

4) ar kredītiestāžu darbību saistītie ierobežojumi, ko nosaka Latvijas Banka.

Uzņēmējdarbības ierobežojumi tiek realizēti, izsniedzot speciālu atļauju

(licenci) vai profesionālās kvalifikācijas sertifikātu kārtībā, ko nosaka Ministru kabinets vai tā pilnvarotas institūcijas, pašvaldības, profesionālās apvienības, Latvijas Banka.

Pirms atļaujas (licences) vai sertifikāta saņemšanas pretendentam jāsamaksā likumā vai Ministru kabineta noteikumos noteiktā valsts nodeva.

Maksu par atļauju (licenci) vai sertifikātu nosaka izsniedzējinstitūcija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

papildināt 32.panta pirmās daļas 4.punktu un otro daļu aiz vārdiem "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "un Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija" (attiecīgā locījumā).

 

     

papildināt 32.panta pirmās daļas 4.punktu un otro daļu aiz vārdiem "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "un Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija" (attiecīgā locījumā).

 

Valsts Ministru kabineta personā rezervē sev tiesības noteikt valsts monopolu uz atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem, kas saistīti ar valsts un pilsoņu drošību.

Visus strīdus, kas rodas, piemērojot uzņēmējdarbības ierobežojumus, izskata augstākā institūcija vai tiesa.

         
 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

     

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.