Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību"

Izdarīt likumā "Par uzņēmējdarbību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 22./23.nr.; 1993, 3./4., 12./13., 18./19., 20./21., 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 1.nr.) grozījumus un papildināt 32.panta pirmās daļas 4.punktu un otro daļu aiz vārdiem "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "un Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija" (attiecīgā locījumā).

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.