Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Par pasākumu cūkgaļas iekšējā tirgus aizsardzībai» (reģ. nr. 414) otrajam lasījumam (steidzams)

Pirmā lasījuma redakcija

( dok. nr. 1342)

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

Par pasākumu cūkgaļas iekšējā tirgus aizsardzībai

     

Par pasākumu cūkgaļas iekšējā tirgus aizsardzībai

1.pants. Šā likuma mērķis ir aizsargāt cūkgaļas iekšējo tirgu.

     

1.pants. Šā likuma mērķis ir aizsargāt cūkgaļas iekšējo tirgu.

2.pants. Cūkgaļas iekšējā tirgus aizsardzībai saskaņā ar likumu "Par iekšējā tirgus aizsardzību" precēm, kas atbilst Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētās sistēmas kodam 0203 - svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa, kā aizsardzības pasākums muitas maksājumu aprēķināšanai tiek noteikta minimālā muitas vērtība 1,05 lati par vienu preces kilogramu. Ja tiek deklarēta augstāka muitas vērtība par šajā likumā noteikto minimālo vērtību, muitas maksājumu aprēķina no deklarētās muitas vērtības.

1.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

“2.pants. (1) Cūkgaļas iekšējā tirgus aizsardzībai saskaņā ar likumu "Par iekšējā tirgus aizsardzību" precēm, kas atbilst Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētās sistēmas kodam 0203 - svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa, kā aizsardzības pasākums tiek noteikta mainīga muitas nodokļa likme, kas balstīta uz minimālo cenu Ls 1,05 par vienu preces kilogramu.

(2) Mainīgā muitas nodokļa likme ir vienāda ar starpību starp deklarēto preces muitas vērtību un minimālo cenu. Muitas nodokli aprēķina šādi: deklarētā preces muitas vērtība X muitas nodokļa likme + (minimālā cena - deklarētā preces muitas vērtība).

(3) Ja deklarēta augstāka muitas vērtība par šajā likumā noteikto minimālo cenu, muitas nodokli aprēķina no deklarētās vērtības.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

2.pants. (1) Cūkgaļas iekšējā tirgus aizsardzībai saskaņā ar likumu "Par iekšējā tirgus aizsardzību" precēm, kas atbilst Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētās sistēmas kodam 0203 - svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa, kā aizsardzības pasākums tiek noteikta mainīga muitas nodokļa likme, kas balstīta uz minimālo cenu Ls 1,05 par vienu preces kilogramu.

(2) Mainīgā muitas nodokļa likme ir vienāda ar starpību starp deklarēto preces muitas vērtību un minimālo cenu. Muitas nodokli aprēķina šādi: deklarētā preces muitas vērtība X muitas nodokļa likme + (minimālā cena - deklarētā preces muitas vērtība).

(3) Ja deklarēta augstāka muitas vērtība par šajā likumā noteikto minimālo cenu, muitas nodokli aprēķina no deklarētās vērtības.

Pārejas noteikums

Ministru kabinetam līdz 2000.gada 1.septembrim iesniegt Saeimā likumprojektu par kārtību, kādā atbilstoši likumam "Par iekšējā tirgus aizsardzību", sākot ar 2000.gada 18.decembri, tiek liberalizēts iekšējā tirgus aizsardzības pasākums.

     

Pārejas noteikums

Ministru kabinetam līdz 2000.gada 1.septembrim iesniegt Saeimā likumprojektu par kārtību, kādā atbilstoši likumam "Par iekšējā tirgus aizsardzību", sākot ar 2000.gada 18.decembri, tiek liberalizēts iekšējā tirgus aizsardzības pasākums.

Likums stājas spēkā 1999.gada 18.decembrī un ir spēkā līdz 2001.gada 17.decembrim.

     

Likums stājas spēkā 1999.gada 18.decembrī un ir spēkā līdz 2001.gada 17.decembrim.