Likumprojekts

Likumprojekts

Par pasākumu cūkgaļas iekšējā tirgus aizsardzībai

1.pants. Šā likuma mērķis ir aizsargāt cūkgaļas iekšējo tirgu.

2.pants. Cūkgaļas iekšējā tirgus aizsardzībai saskaņā ar likumu "Par iekšējā tirgus aizsardzību" precēm, kas atbilst Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētās sistēmas kodam 0203 - svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa, kā aizsardzības pasākums muitas maksājumu aprēķināšanai tiek noteikta minimālā muitas vērtība 1,05 lati par vienu preces kilogramu. Ja tiek deklarēta augstāka muitas vērtība par šajā likumā noteikto minimālo vērtību, muitas maksājumu aprēķina no deklarētās muitas vērtības.

Pārejas noteikums

Ministru kabinetam līdz 2000.gada 1.septembrim iesniegt Saeimā likumprojektu par kārtību, kādā atbilstoši likumam "Par iekšējā tirgus aizsardzību", sākot ar 2000.gada 18.decembri, tiek liberalizēts iekšējā tirgus aizsardzības pasākums.

Likums stājas spēkā 1999.gada 18.decembrī un ir spēkā līdz 2001.gada 17.decembrim.