Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi Pasta likumā» (reģ. nr. 409) otrajam lasījumam

 

 

Spēkā esošā redakcija

 

Pirmā lasījuma redakcija

(dok. nr. 1333)

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Pasta likums

Grozījumi Pasta likumā

     

Grozījumi Pasta likumā

 

Izdarīt Pasta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1995, 3.nr.; 1997, 7.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Pasta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1995, 3.nr.; 1997, 7.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā).

     

1. Aizstāt visā likumā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā).

1.pants. Likuma reglamentēšanas priekšmets un likumā lietotie termini

         

(1) Šis likums reglamentē pasta pakalpojumus un ar tiem saistītās tiesiskās attiecības.

         

(2) Likumā lietotie termini

         

Adresāts - pasta sūtījuma adresē norādītā fiziskā vai juridiskā persona.

         

Apdrošināts sūtījums - vēstule, sīkpaka vai paka, kuru sūtītājs ir novērtējis par noteiktu summu.

         

Bandrole - pasta sūtījums, kurā pārsūta dažāda veida iespieddarbus.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs

M. Pūķis)

Aizstāt likuma 1. panta otrās daļas termina “Bandrole” skaidrojumā vārdus “pasta sūtījums” ar vārdiem “adresēts pasta sūtījums.”

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 1.panta otrās daļas termina “Bandrole” skaidrojumu šādā redakcijā:

“Bandrole - adresēts pasta sūtījums, kurā pārsūta tikai dažāda veida iespieddarbus.”

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

2. 1. panta otrajā daļā:

izteikt termina “bandrole” skaidrojumu šādā redakcijā:

“Bandrole - adresēts pasta sūtījums, kurā pārsūta tikai dažāda veida iespieddarbus.”;

Iekšzemes sūtījums - pasta sūtījums, kas tiek pārsūtīts Latvijas valsts robežās.

         

Ierakstīts sūtījums - neapdrošināta korespondence, par kuras pieņemšanu

sūtītājam tiek izdota kvīts.

         

Pasta paka - pasta sūtījums, kurā pārsūta rūpniecības, sadzīves un kultūras preces, pārtikas produktus un citus priekšmetus.

         

Pasta pārvadātājs - fiziskā vai juridiskā persona, kas uz līguma pamata pieņem no pasta iestādēm pasta sūtījumus, lai tos nogādātu un izsniegtu pasta norādītajām fiziskajām vai juridiskajām personām.

         

Pastkarte - pasta sūtījums, kurā bez ievietošanas aploksnē pārsūta nelielu privātu vai dienesta rakstveida paziņojumu.

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs

M. Pūķis)

Aizstāt likuma 1. panta otrās daļas termina “Pastkarte” skaidrojumā vārdus “pasta sūtījums” ar vārdiem “adresēts pasta sūtījums”.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 1. panta termina “Pastkarte” skaidrojumu šādā redakcijā:

“Pastkarte - adresēts pasta sūtījums, ar kuru bez ievietošanas aploksnē pārsūta nelielu privātu vai dienesta rakstveida paziņojumu.”

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

izteikt termina “pastkarte” skaidrojumu šādā redakcijā:

“Pastkarte - adresēts pasta sūtījums, ar kuru bez ievietošanas aploksnē pārsūta nelielu privātu vai dienesta rakstveida paziņojumu.”;

   

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

(Dep. Jānis Siliņš)

Papildināt likuma 1. panta otro daļu ar termina “Pastmarka” skaidrojumu šādā redakcijā:

“Pastmarka - uzlīmējama noteikta nomināla pasta apmaksas vērtszīme samaksai par pasta sūtījumu, atkarībā no sūtījuma svara un attāluma.”

(Atbildīgā komisija)

Papildināt likuma 1. panta otro daļu ar termina “Pastmarka” skaidrojumu šādā redakcijā:

“Pastmarka - uzlīmējama noteikta nomināla pasta apmaksas vērtszīme samaksai par pasta sūtījumu.”

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

papildināt daļu ar termina “pastmarka” skaidrojumu šādā redakcijā:

“Pastmarka - uzlīmējama noteikta nomināla pasta apmaksas vērtszīme samaksai par pasta sūtījumu.”;

Pēcmaksas sūtījums - pasta sūtījums, kurš tiek izsniegts saņēmējam, iekasējot no viņa sūtītāja norādīto summu, kuru pasts savukārt nosūta pēc sūtītāja uzrādītās adreses.

         

Secināšana - pasta sūtījuma nosūtīšana uz pasta iestādes noskaidroto adresāta jauno dzīvesvietu vai atrašanās vietu.

         

Sīkpaka - pasta sūtījums, kura svars nepārsniedz vienu kilogramu un kurā

pārsūta sīkus priekšmetus, izņemot iespieddarbus un rakstveida paziņojumus.

 

7.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs

M. Pūķis)

Aizstāt likuma 1. panta otrās daļas termina “Sīkpaka” skaidrojumā vārdus “vienu kilogramu” ar vārdiem “divus kilogramus”.

Atbalstīt

aizstāt termina “sīkpaka” skaidrojumā vārdus “vienu kilogramu” ar vārdiem “divus kilogramus”;

Starptautiskais atbildes kupons - Pasaules pasta savienības izdota pasta apmaksas zīme, kuru var iegādāties pasta iestādē un kura tiek pieņemta jebkuras citas Pasaules pasta savienības locekļvalsts pasta iestādē apmaiņai pret šīs valsts pastmarkām tādā vērtībā, kas ir pietiekama, lai nosūtītu starptautisku vienkāršo vēstuli vai aviovēstuli, kuras svars nepārsniedz 20 gramus.

         

Starptautisks pasta sūtījums - pasta sūtījums, kas tiek nosūtīts uz citu valsti vai saņemts no citas valsts vai arī tiek pārsūtīts tranzītā caur Latvijas valsts teritoriju.

         

Sūtītājs - fiziskā vai juridiskā persona, kura uz pasta sūtījuma

norādījusi sevi kā pasta sūtījuma nosūtītāju.

         

Vēstule - pasta sūtījums, kurā, ievietotu aploksnē, pārsūta privātu vai dienesta rakstveida paziņojumu.

 

8.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs

M. Pūķis)

Aizstāt likuma 1. panta otrās daļas termina “Vēstule” skaidrojumā vārdus “pasta sūtījums” ar vārdiem “adresēts pasta sūtījums.”

Atbalstīt

aizstāt termina “vēstule” skaidrojumā vārdus “pasta sūtījums” ar vārdiem “adresēts pasta sūtījums”;

   

9.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs

M. Pūķis)

Papildināt likuma 1. panta otro daļu ar termina skaidrojumiem šādā redakcijā:

“Vispārējie pasta pakalpojumi - iekšzemes un starptautiskās vēstuļu korespondences (pastkartes, vēstules, bandroles, sīkpakas) sūtījumi; iekšzemes un starptautiskās pasta pakas svarā līdz 10 kilogramiem; iekšzemes un starptautiskie pasta sūtījumi piegādei ar kurjeru (vēstuļu korespondence un pasta pakas).

 

 

 

 

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

papildināt daļu ar termina “vispārējie pasta pakalpojumi” skaidrojumu šādā redakcijā:

“Vispārējie pasta pakalpojumi - iekšzemes un starptautiskie vēstuļu korespondences (pastkartes, vēstules, bandroles, sīkpakas) sūtījumi; iekšzemes un starptautiskie pasta paku (līdz 10 kilogramiem) sūtījumi; iekšzemes un starptautiskie pasta sūtījumi piegādei ar kurjeru (vēstuļu korespondence un pasta pakas).”

3.pants. Pasta nozare

         

(1) Pasta nozarē valsts politiku īsteno un valsts pārvaldes funkcijas

pilda Satiksmes ministrija.

         

(2) Pasta pakalpojumus sniedz bezpeļņas organizācija valsts akciju

sabiedrība "Latvijas pasts" (turpmāk - Latvijas pasts), kurā valsts kapitāla daļu turētāja ir Satiksmes ministrija, kā arī citi uzņēmumi saskaņā ar šā likuma 4.panta trešās daļas noteikumiem.

         

(3) Latvijas pasts pārstāv Latvijas Republiku Pasaules pasta savienībā un ir Latvijas Republikas oficiālā pasta administrācija attiecībās ar citu

valstu pasta administrācijām.

         

4.pants. Latvijas pasta monopoltiesības

         

(1) Latvijas pastam ir monopoltiesības pieņemt, pārsūtīt un izsniegt valsts robežās gan iekšzemes, gan starptautiskos vēstuļu korespondences sūtījumus - vēstules, pastkartes, bandroles un sīkpakas.

         

(2) Tikai Latvijas pastam ir tiesības izgatavot un laist apgrozībā

Latvijas Republikas pastmarkas un citas pasta apmaksas zīmes, kā arī izņemt pasta apmaksas zīmes no apgrozības.

         

(3) Ja Latvijas pasts nevar nodrošināt iedzīvotājus ar attiecīgiem pasta pakalpojumiem, tos var sniegt citi uzņēmumi, kuriem Satiksmes ministrija ir izsniegusi licenci. Tiem jāievēro šā likuma prasības attiecībā uz pasta pakalpojumiem.

2. Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pasta pakalpojumus, kuru sniegšanā Latvijas pastam nav monopoltiesību, var sniegt citi uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuriem likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā ir izsniegta sabiedrisko pakalpojumu licence (turpmāk - licence). Minētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) jāievēro šā likuma un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" prasības attiecībā uz pasta pakalpojumiem."

     

3. Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pasta pakalpojumus, kuru sniegšanā Latvijas pastam nav monopoltiesību, var sniegt citi uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuriem likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā ir izsniegta sabiedrisko pakalpojumu licence (turpmāk - licence). Minētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) jāievēro šā likuma un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" prasības attiecībā uz pasta pakalpojumiem."

(4) Vēstuļu korespondences sūtījumi, kurus Latvijā ieved no ārvalstīm bez pasta starpniecības un kuri adresēti saņēmējiem Latvijā vai tiek pārsūtīti tranzītā caur Latvijas valsts teritoriju, jānodod Latvijas pastam vai uzņēmumiem, kuriem izsniegta attiecīga licence.

         

(5) Aizliegts izvest uz ārvalstīm bez Latvijas pasta starpniecības vēstuļu korespondences sūtījumus nolūkā tos nodot ārvalstīs pasta iestādēm vai izsniegt adresātiem, izņemot šā likuma 22.panta ceturtajā daļā minētos gadījumus.

 

10.

(Dep. Jānis Siliņš)

Izslēgt likuma 4. panta esošo piekto daļu.

 

Neatbalstīt

 

5.pants. Monopoltiesību aizsardzība

Fiziskās un juridiskās personas, kas bez Satiksmes ministrijas licences

veic darbības, uz kurām Latvijas pastam ir monopoltiesības, saucamas pielikumā paredzētās atbildības. No šādas darbības gūtie ienākumi ieskaitāmi Latvijas pasta ienākumos.

 

 

 

 

 

 

3. Izslēgt 5.panta pirmajā teikumā vārdus "Satiksmes ministrijas".

     

4. Izslēgt 5.panta pirmajā teikumā vārdus "Satiksmes ministrijas".

7.pants. Aizliegumi

         

(1) Pasta sūtījumos aizliegts pārsūtīt:

         

1) priekšmetus, kas savas dabas vai iesaiņojuma dēļ var kļūt bīstami pasta darbiniekiem, sasmērēt vai sabojāt citus sūtījumus vai pasta iekārtas;

         

2) narkotiskās un psihotropās vielas;

         

3) priekšmetus, kuru ievešana vai apgrozība saņemšanas valstīs ir aizliegta;

         

4) sprāgstošas, viegli uzliesmojošas vai citādi bīstamas vielas;

         

5) nepieklājīga vai netikumīga rakstura priekšmetus;

         

6) dzīvniekus, izņemot bites, dēles un zīdtauriņu kāpurus.

         

(2) Vēstuļu korespondences sūtījumos, izņemot apdrošinātus sūtījumus, nedrīkst pārsūtīt naudu un uzrādītāja vērtspapīrus, dārgmetālus, citas dārglietas un juvelierizstrādājumus.

         

(3) Vēstuļu korespondences sūtījumos un pasta pakās nedrīkst pārsūtīt rakstveida paziņojumus, ja tie neattiecas uz adresātu vai personām, kas dzīvo kopā ar viņu.

 

11.

(Dep. Jānis Siliņš)

Izslēgt 7. panta trešo daļu.

Atbalstīt

5. Izslēgt 7. panta trešo daļu.

(4) Ja pasta sūtījumos tiek konstatēti priekšmeti un vielas, kas minēti

šā panta pirmās daļas 2., 4. un 5.punktā, tie konfiscējami un iznīcināmi Satiksmes ministrijas noteiktajā kārtībā. Par konfiskāciju jāpaziņo sūtītājam.

         

(5) Ja nosūtīšanai kļūdaini pieņemti šā panta pirmās daļas 1., 3. un 6.punktā, otrajā un trešajā daļā minētie priekšmeti, tie nosūtāmi atpakaļ sūtītājam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

9.pants. Pasta pakalpojumu apmaksa

         

(1) Vēstuļu korespondences sūtījumi, iekšzemes paku un operāciju uzdevumu sūtījumi Latvijas Republikā tiek apmaksāti pēc Ministru kabineta apstiprinātajiem tarifiem. Citi pasta pakalpojumi tiek apmaksāti pēc tarifiem, ko noteicis Latvijas pasts vai attiecīgais uzņēmums, kurš sniedz

pakalpojumu.

4. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pasta pakalpojumi, kuru sniegšanā Latvijas pastam ir monopoltiesības, tiek apmaksāti pēc tarifiem, kurus nosaka likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā. Citi pasta pakalpojumi tiek apmaksāti pēc tarifiem, ko noteicis Latvijas pasts vai uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas sniedz attiecīgos pakalpojumus."

   

Redakcionāli precizēts

6. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pasta pakalpojumi, kuru sniegšanā Latvijas pastam ir monopoltiesības, tiek apmaksāti pēc tarifiem, kurus nosaka likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" paredzētajā kārtībā. Citi pasta pakalpojumi tiek apmaksāti pēc tarifiem, ko noteicis Latvijas pasts vai uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas sniedz attiecīgos pakalpojumus."

(2) Pasta pakalpojumus var apmaksāt ar derīgām Latvijas Republikas pasta

apmaksas zīmēm, skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā vai citā kārtībā atkarībā no tā, kāda samaksas kārtība katra veida sūtījumiem un operācijām paredzēta Pasta noteikumos.

         

(3) Pasta pakalpojumus apmaksā sūtītājs, nododot sūtījumu pasta iestādē. No sūtītāja neiekasēto maksu iekasē no saņēmēja, pasta sūtījumu izsniedzot.

         

10.pants. Pasta apmaksas zīmes

         

(1) Pasta apmaksas zīmes izmantojamas pasta pakalpojumu apmaksai.

         

(2) Pasta apmaksas zīmes ir Latvijas Republikas pastmarkas, aploksnes un

pastkartes ar pastmarkas attēlu, Latvijas pasta aparātu spiedogi un

starptautiskie atbildes kuponi.

         

(3) Par pasta apmaksas zīmju viltošanu, kā arī viltotu vai lietotu pasta apmaksas zīmju izmantošanu vai pārdošanu vainīgās personas saucamas pie likumā paredzētās atbildības.

 

12.

(Dep. Jānis Siliņš)

Izslēgt likuma 10. panta trešo daļu.

 

Neatbalstīt

 

11.pants. Bezmaksas pasta sūtījumi

         

No pasta pakalpojumu apmaksas ir atbrīvoti:

         

1) Latvijas pasta iestāžu dienesta sūtījumi un ar tiem savienojamās

operācijas;

         

2) pasta sūtījumi ar iespiedmateriāliem un citiem informācijas nesējiem, kas adresēti neredzīgajiem;

         

3) pasta sūtījumi, kurus sūta karagūstekņi un internētās personas vai kuri tiek sūtīti minētajām personām, kā arī attiecīgajām izziņas iestādēm saskaņā ar 1949.gada 12.augusta Ženēvas konvenciju par civiliedzīvotāju aizsardzību kara laikā;

         

4) Latvijas Nacionālās bibliotēkas sūtījumi;

 

13.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs

M. Pūķis)

Izslēgt likuma 11. panta 4. punktu.

Atbalstīt

7. Izslēgt 11. panta 4., 5. un 6. punktu.

 

5) obligātā dienesta karavīru vēstuļu sūtījumi;

 

14.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs

M. Pūķis)

Izslēgt likuma 11. panta 5. punktu.

Atbalstīt

 

6) citi pasta sūtījumi saskaņā ar atsevišķiem likumiem, kā arī Pasaules

pasta konvenciju un starptautiskajiem nolīgumiem.

 

15.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs

M. Pūķis)

Izslēgt likuma 11. panta 6. punktu.

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

22.pants. Latvijas pasta uzdevumi un pienākumi

         

(1) Latvijas pasta uzdevums ir nodrošināt:

         

1) visu valsti aptveroša pasta pakalpojumu tīkla funkcionēšanu nolūkā radīt vienotu komunikāciju standartu Latvijā;

         

2) visā Latvijas teritorijā ģeogrāfiski nediferencētu pasta pakalpojumu pamattarifu pielietojumu;

 

16.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs

M. Pūķis)

Aizstāt likuma 22. panta pirmās daļas 2. punktā vārdus “pasta pakalpojumu pamattarifu pielietojumu” ar vārdiem “vispārējo pasta pakalpojumu tarifu pielietojumu.”

Atbalstīt

8. 22. pantā:

aizstāt pirmās daļas 2. punktā vārdus “pasta pakalpojumu pamattarifu pielietojumu” ar vārdiem “vispārējo pasta pakalpojumu tarifu pielietojumu”;

3) ar Pasaules pasta konvenciju un citiem starptautiskajiem līgumiem

Latvijas Republikai uzlikto pienākumu izpildi pasta sakaru jomā.

         

(2) Latvijas pastam nav tiesību atteikties sniegt pasta pakalpojumus,

attiecībā uz kuriem tas realizē savas monopoltiesības.

         

(3) Papildus šā likuma 4.pantā minētajiem pasta pakalpojumiem Latvijas pastam ir tiesības izdarīt arī citas ar pasta sūtījumiem savienojamas operācijas:

         

1) izmaksāt pensijas un sociālos pabalstus;

         

2) pieņemt periodisko preses izdevumu pasūtījumus un veikt preses izdevumu piegādi abonentiem;

         

3) apliecināt pasta sūtījumu saturu;

         

4) pieņemt maksu par komunālajiem un citiem pakalpojumiem;

         

5) [izslēgts ar 20.02.97. likumu];

         

6) pārvadāt pasta sūtījumus;

         

7) pārdot valsts vērtspapīrus;

         

8) sniegt citus pakalpojumus un veikt citas satiksmes ministra apstiprinātajos statūtos paredzētās darbības likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

         

(4) Vēstuļu korespondences sūtījumus var piegādāt un izsniegt adresātiem

bez Latvijas pasta starpniecības šādos gadījumos:

         

1) ja piegādi veic pats sūtītājs vai ja piegādei ir gadījuma raksturs un tā notiek bez peļņas nolūka;

         

2) ja sūtījumi apmaksāti ar Latvijas Republikas pastmarkām pēc atbilstoša tarifa un pastmarkas tā dzēstas, ka nav derīgas atkārtotai

lietošanai;

         

3) ja ir Satiksmes ministrijas izsniegta licence.

5. Izslēgt 22.panta ceturtās daļas 3.punktā vārdus "Satiksmes ministrijas".

17.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs

M. Pūķis)

Izslēgt likumprojekta 5. pantu.

Izslēgt likuma 22. panta ceturtās daļas 3. punktu.

Neatbalstīt

izslēgt ceturtās daļas 3.punktā vārdus "Satiksmes ministrijas".

23.pants. Pasta iestādes

         

(1) Pasta pakalpojumu tīkla funkcionēšanai tiek iekārtotas pasta

iestādes. Valsts īpašuma fondam ir pienākums divu mēnešu laikā pēc tam, kad ir saņemts Latvijas pasta ģenerāldirektora pieprasījums, nodrošināt pasta iestādes ar telpām Valsts īpašuma fonda valdījumā esošajās ēkās.

 

18.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs

M. Pūķis)

Aizstāt likuma 23. pantā vārdus “Valsts īpašuma fonds” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīt

9. Aizstāt 23. pantā vārdus “Valsts īpašuma fonds” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” (attiecīgā locījumā).

(2) Latvijas pastam ir tiesības bez atlīdzības izvietot pie fiziskajām un juridiskajām personām piederošām ēkām vēstuļu un citu pasta sūtījumu kastes, saskaņojot to izvietošanu ar ēku īpašniekiem.

         
 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.