Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Pasta likumā

Izdarīt Pasta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1995, 3.nr.; 1997, 7.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pasta pakalpojumus, kuru sniegšanā Latvijas pastam nav monopoltiesību, var sniegt citi uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuriem likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā ir izsniegta sabiedrisko pakalpojumu licence (turpmāk - licence). Minētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) jāievēro šā likuma un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" prasības attiecībā uz pasta pakalpojumiem."

3. Izslēgt 5.panta pirmajā teikumā vārdus "Satiksmes ministrijas".

4. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pasta pakalpojumi, kuru sniegšanā Latvijas pastam ir monopoltiesības, tiek apmaksāti pēc tarifiem, kurus nosaka likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā. Citi pasta pakalpojumi tiek apmaksāti pēc tarifiem, ko noteicis Latvijas pasts vai uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas sniedz attiecīgos pakalpojumus."

5. Izslēgt 22.panta ceturtās daļas 3.punktā vārdus "Satiksmes ministrijas".

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.