Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Dzelzceļa likumā

Izdarīt Dzelzceļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 9.nr.; 1999, 5.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Dzelzceļa administrācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 23.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pārvadātājs savā darbībā ir administratīvi un ekonomiski neatkarīgs, arī nosakot savus piedāvājamos dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus. Maksu par tiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, kuru sniegšanu nepieciešams regulēt saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas izdoti, pamatojoties uz Likumu par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem, pārvadātājs nosaka, ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikto sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku."

3. Izslēgt 30.pantu.

4. Izslēgt 31.panta pirmās daļas 1., 4., 8. un 9.punktu.

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.