Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 21.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 4.panta otrās daļas pirmajā punktā skaitli un vārdus "39.panta pirmās daļas".

2. Izslēgt 35.panta pirmajā daļā vārdus "vienotus braukšanas tarifus pārvadātājiem, kuriem izsniegtas speciālās atļaujas (licences)".

3. 39.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "satiksmes ministrs" ar vārdiem "Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija saskaņā ar Likumu par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem";

aizstāt otrajā daļā vārdus "attiecīgi pilsētas dome vai rajona padome" ar vārdiem "attiecīgās pašvaldības regulators saskaņā ar Likumu par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem";

aizstāt piektajā daļā vārdus "republikas pilsētas dome vai rajona padome" ar vārdiem "pašvaldības regulators saskaņā ar Likumu par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem".

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.