Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides un

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides un

reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Likums par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem

(reģ. nr.406)

1. lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi 2. lasījumam

Atbildīgās komisijas. slēdziens.

Komisijas atbalstītā redakcija

1.

2.

3.

4.

5.

Likums par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem

     

Likums par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

     

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1. pants. Likuma mērķis

     

1. pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu iespēju saņemt drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, kā arī veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci regulējamās nozarēs, nosakot sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas kārtību un tiesiskās attiecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā.

     

Šā likuma mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu iespēju saņemt drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, kā arī veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci regulējamās nozarēs, nosakot sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas kārtību un tiesiskās attiecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā.

2. pants. Likuma piemērošanas joma

1.

Juridiskais birojs

Izteikt 2. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“2. pants. Likuma darbības joma”

Atbalstīt

2. pants. Likuma darbības joma

(1) Šis likums nosaka sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas vispārīgo kārtību un regulēšanas sistēmas izveidošanas un darbības pamatprincipus.

     

(1) Šis likums nosaka sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas vispārīgo kārtību un regulēšanas sistēmas izveidošanas un darbības pamatprincipus.

(2) Valsts var regulēt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, kuru kā uzņēmējdarbību veic šādās nozarēs (turpmāk - valsts regulējamās nozares):

       

1) enerģētika;

2.

 

 

 

 

3.

Valsts pārv. un pašv. komisija

Papildināt 2.panta otrās daļas 1.punktu ar vārdiem “(siltumapgāde, kur siltumenerģijas ražošanas procesā tiek izstrādāta elektroenerģija).”

Dep. P.SALKAZANOVS

Papildināt 2. panta otrās daļas 1. punktu ar sekojošu tekstu:

“(izņemot centralizēto siltumapgādi).”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

2) telekomunikācijas;

3) pasts;

4.

Dep. J.STALIDZĀNE

Izslēgt 2.panta otrās daļas 2. punktu.

Neatbalstīt

 

4) dzelzceļa transports;

       

5) pasažieru pārvadājumi.

5.

 

6.

 

Dep. P.SALKAZANOVS

Izslēgt 2.panta otrās daļas 5. punktu

Dep.E. ZALĀNS

Izslēgt 2.panta otrās daļas 5. punktu

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 
 

7.

Dep.M.LUJĀNS

Izteikt 2. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts regulē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, kuru kā uzņēmējdarbību veic šādās nozarēs

(turpmāk- valsts regulējamās nozarēs):

Daļēji

atbalstīt

 
   

1) enerģētika (izņemot siltumenerģijas piegādi);

2) telekomunikācijas;

3) pasts;

4) dzelzceļa transports;

5) pasažieru pārvadājumi (gadījumos, kad speciālās licences izsniedz valsts institūcija).”

   
 

8.

Atbildīgā komisija

Izteikt 2. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts regulē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, kuru kā uzņēmējdarbību veic šādās nozarēs (turpmāk- valsts regulējamās nozarēs):

1) enerģētika (izņemot centralizēto siltumapgādi);

2) telekomunikācijas;

3) pasts;

4) dzelzceļa transports;

5) pasažieru pārvadājumi (gadījumos, kad speciālās licences izsniedz valsts institūcija).”

Atbalstīt

(2) Valsts regulē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, kuru kā uzņēmējdarbību veic šādās nozarēs (turpmāk- valsts regulējamās nozarēs):

1) enerģētika (izņemot centralizēto siltumapgādi);

2) telekomunikācijas;

3) pasts;

4) dzelzceļa transports;

5) pasažieru pārvadājumi (gadījumos, kad speciālās licences izsniedz valsts institūcija).

(3) Pašvaldības, izpildot vienu no likumā noteiktajām pastāvīgajām funkcijām - komunālo pakalpojumu organizēšanu iedzīvotājiem, regulē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, kuru kā uzņēmējdarbību attiecīgo pašvaldību administratīvajā teritorijā veic šādās nozarēs (turpmāk - pašvaldību regulējamās nozares):

       

1) sadzīves atkritumu apsaimniekošana;

       

2) ūdensapgāde un kanalizācija;

       

3) pasažieru pārvadājumi.

9.

 

10.

 

11.

 

 

 

Dep. P.SALKAZANOVS

Izslēgt 2.panta trešās daļas 3. punktu

Dep.E. ZALĀNS

Izslēgt 2.panta trešās daļas 3. punktu

Dep. M.LUJĀNS

Izteikt 2.panta trešās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) pasažieru pārvadājumi (gadījumos, kad speciālas licences izsniedz pašvaldības institūcija)”

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

Atbalstīt.

 
 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

Dep. M.LUJĀNS

Papildināt 2. panta trešo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) siltumenerģijas piegāde”.

Dep. J.SALKAZANOVS

Papildināt 2. panta trešo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) centralizētā siltumapgāde “.

Valsts pārv. un pašv. komisija

Papildināt 2.panta trešo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) siltumapgāde, kur ražošanas procesā netiek izstrādāta elektroenerģija.”

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Daļēji

atbalstīt

 
 

15.

Atbildīgā komisija

Izteikt 2. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pašvaldības, izpildot vienu no likumā noteiktajām pastāvīgajām funkcijām - komunālo pakalpojumu organizēšanu iedzīvotājiem, regulē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, kuru kā uzņēmējdarbību attiecīgo pašvaldību administratīvajā teritorijā veic šādās nozarēs (turpmāk - pašvaldību regulējamās nozares):

1) sadzīves atkritumu apsaimniekošana;

2) ūdensapgāde un kanalizācija;

3) pasažieru pārvadājumi (gadījumos, kad speciālas licences izsniedz pašvaldības institūcija);

4) centralizētā siltumapgāde.”

Atbalstīt

(3) Pašvaldības, izpildot vienu no likumā noteiktajām pastāvīgajām funkcijām - komunālo pakalpojumu organizēšanu iedzīvotājiem, regulē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, kuru kā uzņēmējdarbību attiecīgo pašvaldību administratīvajā teritorijā veic šādās nozarēs (turpmāk - pašvaldību regulējamās nozares):

1) sadzīves atkritumu apsaimniekošana;

2) ūdensapgāde un kanalizācija;

3) pasažieru pārvadājumi (gadījumos, kad speciālas licences izsniedz pašvaldības institūcija);

4) centralizētā siltumapgāde.

(4) Sabiedrisko pakalpojumu veidus, kuru sniegšanu nepieciešams regulēt, valsts regulējamās nozarēs nosaka Ministru kabinets, bet pašvaldību regulējamās nozarēs - attiecīgās pašvaldības saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

     

(4) Sabiedrisko pakalpojumu veidus, kuru sniegšanu nepieciešams regulēt, valsts regulējamās nozarēs nosaka Ministru kabinets, bet pašvaldību regulējamās nozarēs - attiecīgās pašvaldības saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

3.pants. Regulējamie sabiedriskie pakalpojumi

 

 

 

3.pants. Regulējamie sabiedriskie pakalpojumi

Regulējamie sabiedriskie pakalpojumi (turpmāk - sabiedriskie pakalpojumi), kuru sniegšanu regulē saskaņā ar šo likumu, ir tādu preču ražošana un pakalpojumu sniegšana, kas valsts regulējamās nozarēs un pašvaldību regulējamās nozarēs (turpmāk - regulējamās nozares) tiek veikta ekonomiskā (saimnieciskā) izņēmuma stāvoklī konkrētā tirgū šā likuma izpratnē.

16.

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 3. pantā vārdus “šā likuma izpratnē”

Dep. K.LEIŠKALNS

Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:

“Regulējamie sabiedriskie pakalpojumi (turpmāk - sabiedriskie pakalpojumi), kuru sniegšanu regulē saskaņā ar šo likumu, ir tādu preču ražošana un pakalpojumu sniegšana, kas valsts regulējamās nozarēs un pašvaldību regulējamās nozarēs (turpmāk - regulējamās nozares) tiek veikta dominējošā stāvoklī konkrētā tirgū konkurences likuma izpratnē.”

 

Atbalstīt

 

 

Daļēji atbalstīt

 
 

18.

Atbildīgā komisija

Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:

“Regulējamie sabiedriskie pakalpojumi (turpmāk - sabiedriskie pakalpojumi), kuru sniegšanu regulē saskaņā ar šo likumu, ir tādu preču ražošana un pakalpojumu sniegšana, kas tiek veikta valsts regulējamās nozarēs un pašvaldību regulējamās nozarēs (turpmāk- regulējamās nozares).”

Atbalstīt.

 

Regulējamie sabiedriskie pakalpojumi (turpmāk - sabiedriskie pakalpojumi), kuru sniegšanu regulē saskaņā ar šo likumu, ir tādu preču ražošana un pakalpojumu sniegšana, kas tiek veikta valsts regulējamās nozarēs un pašvaldību regulējamās nozarēs (turpmāk- regulējamās nozares).

4.pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji un sabiedrisko pakalpojumu lietotāji

     

4.pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji un sabiedrisko pakalpojumu lietotāji

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tāds uzņēmējs (komersants), kurš ekonomiskā (saimnieciskā) izņēmuma stāvoklī konkrētā tirgū regulējamās nozarēs sniedz sabiedriskos pakalpojumus noteiktā teritorijā un kura darbība sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā tiek regulēta saskaņā ar šo likumu.

19.

Juridiskais birojs

Izslēgt 4. panta pirmajā daļā vārdu “komersants”

Atbalstīt

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tāds uzņēmējs, kurš ekonomiskā (saimnieciskā) izņēmuma stāvoklī konkrētā tirgū regulējamās nozarēs sniedz sabiedriskos pakalpojumus noteiktā teritorijā un kura darbība sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā tiek regulēta saskaņā ar šo likumu.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu lietotāji (turpmāk - lietotāji) ir fiziskās vai juridiskās personas, kuras no sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem saņem sabiedriskos pakalpojumus.

     

(2) Sabiedrisko pakalpojumu lietotāji (turpmāk - lietotāji) ir fiziskās vai juridiskās personas, kuras no sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem saņem sabiedriskos pakalpojumus.

5.pants. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas pamatprincipi

     

5.pants. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas pamatprincipi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu veic saskaņā ar šo likumu izveidota sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestāde, kas darbojas neatkarīgi un patstāvīgi, izpildot šajā likumā noteiktās funkcijas, pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, lai aizstāvētu lietotāju intereses un veicinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību saskaņā ar taisnīguma, atklātības, neitralitātes, vienlīdzības un proporcionalitātes principiem.

 

 

 

 

 

     

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu veic saskaņā ar šo likumu izveidota sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestāde, kas darbojas neatkarīgi un patstāvīgi, izpildot šajā likumā noteiktās funkcijas, pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, lai aizstāvētu lietotāju intereses un veicinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību saskaņā ar taisnīguma, atklātības, neitralitātes, vienlīdzības un proporcionalitātes principiem.

II nodaļa. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestāde – regulators

     

II nodaļa. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestāde – regulators

6.pants. Sabiedrisko pakalpojumu regulators

20.

Satiksmes min. parlamentārais sekr. M.PŪĶIS

Izslēgt 6. pantu

Neatbalstīt

6.pants. Sabiedrisko pakalpojumu regulators

(1) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu regulējamās nozarēs veic sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestāde - regulators.

21.

 

 

22.

 

 

 

23..

Juridiskais birojs

Izslēgt 6. panta pirmo daļu un apvienot otro daļu ar 9. panta otro daļu.

Valsts pārv. un pašv. komisija

Papildināt 6.panta pirmajā daļā pēc vārdiem ”regulēšanu regulējamās” ar vārdiem ”valsts un pašvaldību”.

Valsts pārv. un pašv. komisija

Aizstāt 6.panta pirmajā daļā vārdus “iestāde - regulators” ar vārdiem ”iestādes - regulatori”.

Neatbalstīt

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 
 

24.

Atbildīgā komisija

Izteikt 6. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu regulējamās nozarēs veic valsts un pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu regulējošā iestāde - regulators.”

Atbalstīt

(1) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu regulējamās nozarēs veic valsts un pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu regulējošā iestāde - regulators.

(2) Regulators patstāvīgi veic ar likumu nodotās funkcijas un savas kompetences ietvaros patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kuri ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

25.

 

 

26.

 

 

 

27.

 

Valsts pārv. un pašv. komisija

Aizstāt 6. panta otrajā daļā vārdu “Regulators” ar vārdu “Regulatori”.

Valsts pārv. un pašv. komisija

Papildināt 6.panta otro daļu ar vārdiem “un lietotājiem”.

Dep. K.LEIŠKALNS

Papildināt 6. panta otro daļu ar vārdiem:

“un valsts regulējamo nozaru uzņēmumiem.”

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

(2) Regulators patstāvīgi veic ar likumu nodotās funkcijas un savas kompetences ietvaros patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kuri ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.

7.pants. Regulatora izveidošana valsts regulējamās nozarēs

     

7. pants. Regulatora izveidošana valsts regulējamās nozarēs

(1) Valsts regulējamās nozarēs regulators ir valsts iestāde, kas uzrauga, lai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā valsts regulējamās nozarēs tiktu ievērots šis likums, kā arī attiecīgo valsts regulējamo nozaru speciālie normatīvie akti.

28.

Satiksmes min. parlamentārais sekr. M.PŪĶIS

Izteikt 7. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) valsts regulējamās nozares regulators ir valsts iestāde, kas aizstāv sabiedrisko pakalpojumu lietotāju intereses, nodrošina komercdarbības nosacījumu stabilitāti sabiedrisko pakalpojumu jomā un veicina šo pakalpojumu sniegšanas efektivitāti.”

Neatbalstīt

(1) Valsts regulējamās nozarēs regulators ir valsts iestāde, kas uzrauga, lai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā valsts regulējamās nozarēs tiktu ievērots šis likums, kā arī attiecīgo valsts regulējamo nozaru speciālie normatīvie akti.

(2) Ministru kabinets valsts regulējamās nozarēs izveido vienotu regulatoru - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (turpmāk - komisija), un tā ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša iestāde.

29.

Atbildīgā komisija

Izteikt 7. panata otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Saeima valsts regulējamās nozarēs izveido vienotu regulatoru - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (turpmāk - komisija).

 

 

Atbalstīt

 

(2) Saeima valsts regulējamās nozarēs izveido vienotu regulatoru - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (turpmāk - komisija).

(3) Komisijas lēmējinstitūcija ir padome. Padome komisijas vārdā pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kuri ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

30.

 

 

31.

 

 

32.

 

 

Satiksmes min. parlamentārais sekr. M.PŪĶIS

Izslēgt 7. panta trešo daļu.

Valsts pārv. un pašv. komisija

Papildināt 7.panta trešo daļu ar vārdiem “un lietotājiem”.

Dep. K.LEIŠKALNS

Papildināt 7.panta trešo daļu ar vārdiem “un valsts regulējamo nozaru uzņēmumiem’.

Neatbalstīt

 

& nbsp;

 

Atbalstīt

 

 

Neatbalstīt

(3) Komisijas lēmējinstitūcija ir padome. Padome komisijas vārdā pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kuri ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.

(4) Ministru kabinets uz pieciem gadiem ieceļ amatā komisijas priekšsēdētāju, kurš ir arī padomes priekšsēdētājs (turpmāk - priekšsēdētājs), un četrus padomes locekļus. Ministru kabinets amatpersonu pretendentus izraugās konkursa kārtībā. Konkursu organizē un priekšlikumus par amatpersonu pretendentiem sagatavo Ekonomikas ministrija.

33.

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

35.

Dep. K.LEIŠKALNS

Izteikt 7. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Padomes priekšsēdētāju un tās locekļus ievēl Saeima.”

Satiksmes min. parlamentārais sekr. M.PŪĶIS

Aizstāt visā likumprojekta tekstā vārdus:

“padomes priekšsēdētājs” ar vārdiem “komisijas priekšēdētājs” attiecīgajos locījumos.

Satiksmes min. parlamentārais sekr. M.PŪĶIS

Aizstāt visā likumprojekta tekstā vārdus:

“padomes loceklis” ar vārdiem “komisārs” attiecīgajos locījumos.

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

(4) Padomes priekšsēdētāju un tās locekļus ievēl Saeima.

(5) Ministru kabinets pēc rotācijas principa katru gadu nomaina vienu padomes locekli. Pēc rotācijas procedūras uzsākšanas atbrīvotos padomes locekļus var iecelt amatā atkārtoti, bet viena un tā pati persona nevar ieņemt šo amatu ilgāk par desmit gadiem.

36.

Dep. K.LEIŠKALNS

Izslēgt 7. panta 5. un 6. daļu

Atbalstīt

 

(6) Ja padomes locekļa pilnvaras kāda iemesla dēļ izbeidzas pirms noteiktā pilnvaru termiņa beigām, Ministru kabinets ieceļ amatā citu padomes locekli.

       

(7) Komisijas darbību finansē no sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju maksājumiem šajā likumā noteiktajā apmērā vai citiem līdzekļiem saskaņā ar nozares speciālo likumu.

37.

Finansu ministrs E.KRASTIŅŠ

Izslēgt 7. panta 7. daļu

Atbalstīt

 

(8) Komisija ir juridiskā persona. Komisijai ir nošķirta manta, patstāvīga bilance un norēķinu konts Valsts kasē.

38.

Finansu ministrs E.KRASTIŅŠ

7. panta astotajā daļā izslēgt vārdu “norēķinu”

Atbalstīt. Izteikt kā 5.daļu.

(5) Komisija ir juridiskā persona. Komisijai ir nošķirta manta, patstāvīga bilance un konts Valsts kasē.

8. pants. Regulators pašvaldību regulējamās nozarēs

     

8. pants. Regulators pašvaldību regulējamās nozarēs

(1) Pašvaldību regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu saskaņā ar šo likumu un likumu "Par pašvaldībām" veic attiecīgās pašvaldības izveidota institūcija - regulators.

39.

 

 

 

 

40.

Valsts pārv. un pašv. komisija

Aizstāt 8. panta pirmajā daļā vārdu ”institūcija” ar vārdu ”iestāde”

 

 

Valsts pārv. un pašv. komisija

Papildināt 8.panta pirmo daļu ar vārdiem “un tā ir pašvaldības pārraudzībā esoša iestāde.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

(1) Pašvaldību regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu saskaņā ar šo likumu un likumu "Par pašvaldībām" veic attiecīgās pašvaldības izveidota iestāde - regulators un tā ir pašvaldības pārraudzībā esoša iestāde.

 

41.

Valsts pārv. un pašv. komisija

Papildināt 8.pantu ar jaunu otro, trešo, ceturto, piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

“(2) Pašvaldības regulatora lēmējinstitūcija ir padome. Padome pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kuri ir saistīti konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.

(3) Pašvaldība uz pieciem gadiem ieceļ amatā regulatora padomes priekšsēdētāju un četrus padomes locekļus. Pašvaldība amatpersonu pretendentus izraugās konkursu kārtībā. Konkursu organizē un priekšlikumus par amatpersonu pretendentiem sagatavo pašvaldība.

(4) Pašvaldība pēc rotācijas principa katru gadu nomaina vienu padomes locekli. Pēc rotācijas procedūras uzsākšanas atbrīvotos padomes locekļus var iecelt amatā atkārtoti, bet viena un tā pati persona nevar ieņemt šo amatu ilgāk par desmit gadiem.

(5) Ja padomes locekļa pilnvaras kāda iemesla dēļ izbeidzas pirms noteiktā

Atbalstīt

 

 

 

(2) Pašvaldības regulatora lēmējinstitūcija ir padome. Padome pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kuri ir saistīti konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.

(3) Pašvaldība uz pieciem gadiem ieceļ amatā regulatora padomes priekšsēdētāju un četrus padomes locekļus. Pašvaldība amatpersonu pretendentus izraugās konkursu kārtībā. Konkursu organizē un priekšlikumus par amatpersonu pretendentiem sagatavo pašvaldība.

(4) Pašvaldība pēc rotācijas principa katru gadu nomaina vienu padomes locekli. Pēc rotācijas procedūras uzsākšanas atbrīvotos padomes locekļus var iecelt amatā atkārtoti, bet viena un tā pati persona nevar ieņemt šo amatu ilgāk par desmit gadiem.

(5) Ja padomes locekļa pilnvaras kāda iemesla dēļ izbeidzas pirms noteiktā pilnvaru termiņa beigām, pašvaldība ieceļ amatā citu padomes locekli.

   

pilnvaru termiņa beigām, pašvaldība ieceļ amatā citu padomes locekli.

(6) Pašvaldības regulatoru darbību finansē no sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju maksājumiem šajā likumā noteiktajā apmērā vai citiem līdzekļiem saskaņā ar nozares speciālo likumu.

(7) Pašvaldību regulators ir juridiska persona. Regulatoram ir nošķirta manta, patstāvīga bilance un norēķinu konts.”

Uzskatīt līdzšinējo otro, trešo un ceturto daļu par astoto, devīto un desmito daļu.

 

(6) Pašvaldības regulatoru darbību finansē no sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju maksājumiem šajā likumā noteiktajā apmērā vai citiem līdzekļiem saskaņā ar nozares speciālo likumu.

(7) Pašvaldību regulators ir juridiska persona. Regulatoram ir nošķirta manta, patstāvīga bilance un norēķinu konts

(2) Pašvaldības regulators savas kompetences ietvaros uzrauga, lai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā pašvaldību regulējamās nozarēs tiktu ievērots šis likums, kā arī attiecīgās pašvaldību regulējamās nozares speciālie normatīvie akti.

     

(8) Pašvaldības regulators savas kompetences ietvaros uzrauga, lai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā pašvaldību regulējamās nozarēs tiktu ievērots šis likums, kā arī attiecīgās pašvaldību regulējamās nozares speciālie normatīvie akti.

(3) Uz pašvaldības regulatora darbību sabiedrisko pakalpojumu regulēšanā pašvaldību regulējamās nozarēs ir attiecināmi visi šā likuma nosacījumi, kas reglamentē regulatora darbību, uzdevumus, tiesības, pienākumus un kompetenci sabiedrisko pakalpojumu regulēšanā, izņemot tarifu aprēķināšanas metodikas noteikšanu.

 

     

(9) Uz pašvaldības regulatora darbību sabiedrisko pakalpojumu regulēšanā pašvaldību regulējamās nozarēs ir attiecināmi visi šā likuma nosacījumi, kas reglamentē regulatora darbību, uzdevumus, tiesības, pienākumus un kompetenci sabiedrisko pakalpojumu regulēšanā, izņemot tarifu aprēķināšanas metodikas noteikšanu.

(4) Pašvaldību regulējamās nozarēs tarifu aprēķināšanas metodiku nosaka Ministru kabinets (projektu izstrādā par attiecīgo nozari atbildīgā ministrija) pēc saskaņošanas ar pašvaldībām likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā, bet tarifus nosaka pašvaldības regulators šajā likumā noteiktajā kārtībā.

     

(10) Pašvaldību regulējamās nozarēs tarifu aprēķināšanas metodiku nosaka Ministru kabinets (projektu izstrādā par attiecīgo nozari atbildīgā ministrija) pēc saskaņošanas ar pašvaldībām likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā, bet tarifus nosaka pašvaldības regulators šajā likumā noteiktajā kārtībā.

9.pants. Regulatora funkcijas

     

9.pants. Regulatora funkcijas

(1) Komisija un pašvaldības regulators (turpmāk - regulators) veic šādas funkcijas:

     

(1) Komisija un pašvaldības regulators (turpmāk - regulators) veic šādas funkcijas:

1) aizstāv lietotāju intereses;

42.

Dep. K.LEIŠKALNS

Izteikt 9. panta pirmās daļas pirmo punktu šādā redakcijā:

“1) aizstāv lietotāju intereses un veicina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību.”

Atbalstīt

1) aizstāv lietotāju intereses un veicina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību.

2) nosaka sabiedrisko pakalpojumu tarifu (turpmāk - tarifi) aprēķināšanas metodiku, izņemot pašvaldības regulatoru;

     

2) nosaka sabiedrisko pakalpojumu tarifu (turpmāk - tarifi) aprēķināšanas metodiku, izņemot pašvaldības regulatoru;

3) nosaka tarifus, ja nozares speciālie likumi neparedz citu kārtību tarifu noteikšanā;

     

3) nosaka tarifus, ja nozares speciālie likumi neparedz citu kārtību tarifu noteikšanā;

4) licencē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu;

 

     

4) licencē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu;

5) kā obligātā iepriekšēja ārpustiesas instance izskata no sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas attiecībām izrietošos strīdus un citus strīdus par jautājumiem, kas ar šo likumu nodoti regulatora kompetencē, izņemot strīdus par parāda piedziņu no lietotāja par saņemtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem;

43.

Dep. K.LEIŠKALNS

Izteikt 9. panta pirmās daļas piekto punktu šādā redakcijā:

“5) veic iepriekšēju ārpustiesas strīdu izskatīšanu.”

Atbalstīt

5) veic iepriekšēju ārpustiesas strīdu izskatīšanu.

6) sekmē konkurenci regulējamās nozarēs un uzrauga sabiedrisko pakalpojumu atbilstību licences nosacījumiem, noteiktām kvalitātes un vides aizsardzības prasībām, tehniskajiem noteikumiem, standartiem, kā arī līgumu noteikumiem;

     

6) sekmē konkurenci regulējamās nozarēs un uzrauga sabiedrisko pakalpojumu atbilstību licences nosacījumiem, noteiktām kvalitātes un vides aizsardzības prasībām, tehniskajiem noteikumiem, standartiem, kā arī līgumu noteikumiem;

7) informē sabiedrību par savu darbību, kā arī par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā;

     

7) informē sabiedrību par savu darbību, kā arī par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā;

8) veic citas nozares speciālajos likumos noteiktās funkcijas.

     

8) veic citas nozares speciālajos likumos noteiktās funkcijas.

 

44.

Satiksmes min. parlamentārais sekr. M.PŪĶIS

Izteikt 9. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Komisija un pašvaldību regulators (turpmāk- regulators) veic šādas funkcijas:

1) nosaka sabiedrisko pakalpojumu tarifu (turpmāk- tarifi) aprēķināšanas metodiku, izņemot pašvaldības regulatoru;

2) nosaka tarifus, ja likums neparedz citu kārtību tarifu noteikšanai;

3) kā obligāta pirmstiesas instance izskata no sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas attiecībām izrietošus strīdus, izņemot strīdus par parāda piedziņu no lietotājiem;

4) veic citos likumos noteiktās funkcijas.”

Neatbalstīt

 

(2) Regulators pieņem lēmumus, ņemot vērā valsts politiku regulējamās nozarēs.

45.

 

46.

 

 

47.

Satiksmes min. parlamentārais sekr. M.PŪĶIS

Izslēgt 9. panta otro daļu.

Valsts pārv. un pašv. komisija

Papildināt 9.panta otrajā daļā pēc vārda “valsts” ar vārdiem “un pašvaldību”.

Juridiskais birojs

Izteikt 9. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Regulators savas kompetences ietvaros patstāvīgi pieņem lēmumus, ņemot vērā valsts politiku regulējamās nozarēs, kā arī izdod administratīvos aktus, kuri ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem. un lietotājiem.”

 

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

(2) Regulators savas kompetences ietvaros patstāvīgi pieņem lēmumus, ņemot vērā valsts politiku regulējamās nozarēs, kā arī izdod administratīvos aktus, kuri ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem. un lietotājiem.

(3) Regulators nodrošina tās informācijas aizsardzību, kas ir viņa rīcībā par sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un to darbību.

     

(3) Regulators nodrošina tās informācijas aizsardzību, kas ir viņa rīcībā par sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un to darbību.

10.pants. Regulatora tiesības

     

10.pants. Regulatora tiesības

(1) Regulators, pildot likumā noteiktos uzdevumus, ir tiesīgs pieprasīt un netraucēti saņemt no sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un citiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), no valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī no amatpersonām savu uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju.

48.

Satiksmes min. parlamentārais sekr. M.PŪĶIS

Izslēgt 10. panta pirmajā daļā vārdus:

“un citiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)”.

Daļēji atbalstīt, aizstājot ar vārdiem “un lietotājiem”.

(1) Regulators, pildot likumā noteiktos uzdevumus, ir tiesīgs pieprasīt un netraucēti saņemt no sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem, no valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī no amatpersonām savu uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju.

(2) Regulators izskata iesniegumus un sūdzības par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu.

     

(2) Regulators izskata iesniegumus un sūdzības par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu.

(3) Regulatora priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota amatpersona ir tiesīga saskaņā ar likumu sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu un uzlikt administratīvo sodu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.

49.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

 

 

 

 

 

Valsts pārv. un pašv. komisija

Aizstāt 10.panta trešajā daļā vārdus “saskaņā ar likumu sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu un uzlikt administratīvo sodu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam” ar vārdiem “sastādīt administratīvo protokolu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam par normatīvo aktu pārkāpumiem saistībā ar konkrēto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu”.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 10. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Komisijas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota amatpersona ir tiesīga sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu, kas tiek izskatīts likumā noteiktajā kārtībā.”

 

Daļēji

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt. Iesrādāts atb. komis. priekšl.

 

 

51.

Atbildīgā komisija

Izteikt 10. panta trešo daļu šādā redakcijā

“(3) Komisijas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota amatpersona ir tiesīga sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kas tiek izskatīts likumā noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīt

(3) Komisijas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota amatpersona ir tiesīga sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kas tiek izskatīts likumā noteiktajā kārtībā.

(4) Komisija likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā pilnvaro pašvaldības izpildīt centralizētās siltumapgādes regulēšanas funkciju un var pilnvarot pašvaldības izpildīt citu sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkciju valsts regulējamās nozarēs, ja attiecīgās pašvaldības tam piekrīt. Šādu pilnvarojumu komisija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vienā attiecīgās pašvaldības vietējā laikrakstā.

52.

Dep. P.SALKAZANOVS

Izslēgt 10. panta ceturtajā daļā vārdus ”pilnvaro pašvaldības izpildīt centralizētās siltumapgādes regulēšanas funkciju un ...”

Atbalstīt

(4) Komisija likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā var pilnvarot pašvaldības izpildīt citu sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkciju valsts regulējamās nozarēs, ja attiecīgās pašvaldības tam piekrīt. Šādu pilnvarojumu komisija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vienā attiecīgās pašvaldības vietējā laikrakstā.

(5) Pašvaldībām nodoto sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkciju izpildi valsts regulējamās nozarēs organizē attiecīgā pašvaldība kārtībā, kāda šajā likumā ir noteikta komisijai attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu valsts regulējamās nozarēs. Komisijas nodotās funkcijas attiecīgā pašvaldība veic par līdzekļiem, kas komisijas budžetā paredzēti nodotās sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkcijas izpildei.

     

(5) Pašvaldībām nodoto sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkciju izpildi valsts regulējamās nozarēs organizē attiecīgā pašvaldība kārtībā, kāda šajā likumā ir noteikta komisijai attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu valsts regulējamās nozarēs. Komisijas nodotās funkcijas attiecīgā pašvaldība veic par līdzekļiem, kas komisijas budžetā paredzēti nodotās sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkcijas izpildei.

11.pants. Regulatora neatkarība

     

11.pants. Regulatora neatkarība

(1) Regulators ir neatkarīgs likumā noteikto funkciju veikšanā.

     

(1) Regulators ir neatkarīgs likumā noteikto funkciju veikšanā.

(2) Komisija nav pakļauta valdības vai tās institūciju lēmumiem savu funkciju veikšanā, lēmumu pieņemšanā vai administratīvo aktu izdošanā.

     

(2) Komisija nav pakļauta valdības vai tās institūciju lēmumiem savu funkciju veikšanā, lēmumu pieņemšanā vai administratīvo aktu izdošanā.

(3) Pašvaldības regulators nav pakļauts pašvaldības vai tās institūciju lēmumiem savu funkciju veikšanā, lēmumu pieņemšanā vai administratīvo aktu izdošanā.

     

(3) Pašvaldības regulators nav pakļauts pašvaldības vai tās institūciju lēmumiem savu funkciju veikšanā, lēmumu pieņemšanā vai administratīvo aktu izdošanā.

(4) Regulatora pieņemtos lēmumus un izdotos administratīvos aktus par nelikumīgiem pēc būtības var atzīt tikai tiesa. Regulators atceļ savus lēmumus un izdotos administratīvos aktus, kurus par nelikumīgiem pēc būtības atzinusi tiesa, ar tiesas sprieduma stāšanos spēkā.

     

(4) Regulatora pieņemtos lēmumus un izdotos administratīvos aktus par nelikumīgiem pēc būtības var atzīt tikai tiesa. Regulators atceļ savus lēmumus un izdotos administratīvos aktus, kurus par nelikumīgiem pēc būt ības atzinusi tiesa, ar tiesas sprieduma stāšanos spēkā.

12.pants. Regulatora atbildība

     

12.pants. Regulatora atbildība

(1) Regulators ir atbildīgs par savas darbības likumību.

     

(1) Regulators ir atbildīgs par savas darbības likumību.

(2) Zaudējumus, kas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem tieši nodarīti ar regulatora nelikumīgu lēmumu, atlīdzina likumā "Par uzņēmējdarbību" noteiktajā kārtībā tādā apmērā, kas atbilst regulatora locekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas apmēram, un šādu zaudējumu atlīdzību regresa kārtībā piedzen no regulatora locekļiem.

53.

Dep. K.LEIŠKALNS

Izteikt 12. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Zaudējumus, kas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un valsts regulējamo nozaru uzņēmumiem tieši nodarīti ar regulatora nelikumīgu lēmumu, atlīdzina likumā "Par uzņēmējdarbību" noteiktajā kārtībā tādā apmērā, kas atbilst regulatora locekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas apmēram, un šādu zaudējumu atlīdzību regresa kārtībā piedzen no regulatora locekļiem.”

Atbalstīt precizētā redakcijā

(2) Zaudējumus, kas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un regulējamo nozaru uzņēmumiem tieši nodarīti ar regulatora nelikumīgu lēmumu, atlīdzina likumā "Par uzņēmējdarbību" noteiktajā kārtībā tādā apmērā, kas atbilst regulatora locekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas apmēram, un šādu zaudējumu atlīdzību regresa kārtībā piedzen no regulatora locekļiem

(3) Regulatora loceklim, stājoties amatā, jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība. Regulatora locekļu civiltiesiskās atbildības minimālās summas apmēru nosaka Ministru kabinets.

     

(3) Regulatora loceklim, stājoties amatā, jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība. Regulatora locekļu civiltiesiskās atbildības minimālās summas apmēru nosaka Ministru kabinets.

(4) Regulatora loceklis, kurš ir balsojis pret nelikumīgu regulatora lēmumu, ja šāda balsojuma pietiekams pamatojums ir atzīmēts regulatora attiecīgās sēdes protokolā vai rakstisks pamatojums pievienots protokolam, izdarot par to attiecīgu ierakstu protokolā, ir atbrīvojams no zaudējumu atlīdzības piedziņas regresa kārtībā.

     

(4) Regulatora loceklis, kurš ir balsojis pret nelikumīgu regulatora lēmumu, ja šāda balsojuma pietiekams pamatojums ir atzīmēts regulatora attiecīgās sēdes protokolā vai rakstisks pamatojums pievienots protokolam, izdarot par to attiecīgu ierakstu protokolā, ir atbrīvojams no zaudējumu atlīdzības piedziņas regresa kārtībā.

13.pants. Regulatora darbības atklātums

     

13.pants. Regulatora darbības atklātums

(1) Regulatora pieņemtie lēmumi sabiedrisko pakalpojumu regulēšanā ir atklāti, un tie tiek publicēti šajā likumā noteiktajā kārtībā.

54.

Dep. K.LEIŠKALNS

Izslēgt 13. panta pirmajā daļā vārdus:

“sabiedrisko pakalpojumu regulēšanā”

Neatbalstīt

(1) Regulatora pieņemtie lēmumi sabiedrisko pakalpojumu regulēšanā ir atklāti, un tie tiek publicēti šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Regulators sniedz informāciju valsts un pašvaldību iestādēm un institūcijām, kā arī ieteikumus lietotājiem un veic citas darbības, lai nodrošinātu savas darbības atklātumu sabiedrisko pakalpojumu regulēšanā, izskaidrotu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību un izzinātu sabiedrības attieksmi pret to.

     

(2) Regulators sniedz informāciju valsts un pašvaldību iestādēm un institūcijām, kā arī ieteikumus lietotājiem un veic citas darbības, lai nodrošinātu savas darbības atklātumu sabiedrisko pakalpojumu regulēšanā, izskaidrotu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību un izzinātu sabiedrības attieksmi pret to.

14.pants. Regulatora darbības kontrole

     

14.pants. Regulatora darbības kontrole

(1) Komisija reizi gadā līdz 1.jūnijam iesniedz Ministru kabinetā rakstisku pārskatu par savu darbību iepriekšējā gadā un zvērināta revidenta pārbaudītu pilnu finansu pārskatu.

     

(1) Komisija reizi gadā līdz 1.jūnijam iesniedz Ministru kabinetā rakstisku pārskatu par savu darbību iepriekšējā gadā un zvērināta revidenta pārbaudītu pilnu finansu pārskatu.

(2) Pašvaldību regulators reizi gadā līdz 1.jūnijam iesniedz attiecīgajā pašvaldībā rakstisku pārskatu par savu darbību iepriekšējā gadā un zvērināta revidenta pārbaudītu pilnu finansu pārskatu.

 

     

(2) Pašvaldību regulators reizi gadā līdz 1.jūnijam iesniedz attiecīgajā pašvaldībā rakstisku pārskatu par savu darbību iepriekšējā gadā un zvērināta revidenta pārbaudītu pilnu finansu pārskatu.

15.pants. Patērētāju tiesību aizsardzība regulējamās nozarēs

     

15.pants. Patērētāju tiesību aizsardzība regulējamās nozarēs

(1) Regulators veic patērētāju tiesību aizsardzību un sadarbojas ar patērētāju tiesību aizsardzības sabiedriskajām organizācijām, kuras izveidotas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā un veic patērētāju tiesību aizsardzību regulējamās nozarēs, kā arī ar patērētāju tiesību aizsardzības uzraudzības un kontroles iestādēm.

55.

Dep. K.LEIŠKALNS

Izslēgt 15. panta pirmajā daļas sākumā vārdus ”veic patērētāju tiesību aizsardzību un ”

Atbalstīt

(1) Regulators sadarbojas ar patērētāju tiesību aizsardzības sabiedriskajām organizācijām, kuras izveidotas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā un veic patērētāju tiesību aizsardzību regulējamās nozarēs, kā arī ar patērētāju tiesību aizsardzības uzraudzības un kontroles iestādēm.

(2) Pārstāvis no Patērētāju tiesību aizsardzības centra vai citas kompetentas un pilnvarotas valsts iestādes, kuras kompetencē ir patērētāju tiesību aizsardzības uzraudzība un kontrole attiecīgajā regulējamā nozarē, ir tiesīgs piedalīties regulatora sēdē ar padomdevēja tiesībām, ja regulatora sēdē tiek izskatīti jautājumi par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu vai nodrošināšanu attiecīgajā regulējamā nozarē.

 

 

 

 

 

 

     

(2) Pārstāvis no Patērētāju tiesību aizsardzības centra vai citas kompetentas un pilnvarotas valsts iestādes, kuras kompetencē ir patērētāju tiesību aizsardzības uzraudzība un kontrole attiecīgajā regulējamā nozarē, ir tiesīgs piedalīties regulatora sēdē ar padomdevēja tiesībām, ja regulatora sēdē tiek izskatīti jautājumi par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu vai nodrošināšanu attiecīgajā regulējamā nozarē.

III nodaļa. Sabiedrisko pakalpojumu licencēšana

56.

Satiksmes min. parlamentārais sekr. M.PŪĶIS

Izslēgt III nodaļu

Neatbalstīt

III nodaļa. Sabiedrisko pakalpojumu licencēšana

16.pants. Sabiedrisko pakalpojumu licence

57.

Satiksmes min. parlamentārais sekr. M.PŪĶIS

Papildināt II nodaļu ar jaunu 16. pantu:

“16. pants. Sabiedrisko pakalpojumu licencēšana

Neatbalstīt

16.pants. Sabiedrisko pakalpojumu licence

(1) Sabiedrisko pakalpojumu licence (turpmāk - licence) dod sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam tiesības uzņemties līdzīgas saistības vienlaikus pret vairākiem lietotājiem licencē noteiktajā teritorijā (turpmāk - licences darbības zona) un nosaka sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pienākumu nodrošināt šiem lietotājiem sabiedriskos pakalpojumus noteiktā kvalitātē un kvantitātē par regulatora noteiktajiem tarifiem.

 

(1) Sabiedrisko pakalpojumu licence (turpmāk - licence) nosaka sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tiesības uz licencē garantētu izņēmumu stāvokli un no tā izrietošu pienākumu nodrošināt lietotājiem sabiedriskos pakalpojumus noteiktā kvalitātē un kvantitātē par regulatora noteiktajiem tarifiem.

(2) Licences izdevēju, tās izsniegšanas un anulēšanas kārtību katrā regulējamā nozarē nosaka likums. “

 

(1) Sabiedrisko pakalpojumu licence (turpmāk - licence) dod sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam tiesības uzņemties līdzīgas saistības vienlaikus pret vairākiem lietotājiem licencē noteiktajā teritorijā (turpmāk - licences darbības zona) un nosaka sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pienākumu nodrošināt šiem lietotājiem sabiedriskos pakalpojumus noteiktā kvalitātē un kvantitātē par regulatora noteiktajiem tarifiem.

(2) Regulators nosaka kārtību, kādā izsniedz licences sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kā arī kārtību, kādā izsniegtās licences nosacījumi tiek grozīti vai izsniegtās licences tiek anulētas, ja šāda kārtība nav noteikta nozares speciālajos likumos.

58.

Dep. K.LEIŠKALNS

Izteikt 16. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā izsniedz licences sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un valsts regulējamo nozaru uzņēmumiem, kā arī kārtību, kādā izsniegtās licences nosacījumi tiek grozīti vai izsniegtās licences tiek anulētas, ja šāda kārtība nav noteikta nozares speciālajos likumos.”

Atbalstīt

precizētā

redakcijā

 

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā izsniedz licences sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un regulējamo nozaru uzņēmumiem, kā arī kārtību, kādā izsniegtās licences nosacījumi tiek grozīti vai izsniegtās licences tiek anulētas, ja šāda kārtība nav noteikta nozares speciālajos likumos.

 

(3) Regulators uz noteiktu laiku izsniedz sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam atsevišķu licenci katram sabiedrisko pakalpojumu veidam.

59.

Dep. K.LEIŠKALNS

Izteikt 16. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Regulators uz noteiktu laiku izsniedz sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam un valsts regulējamiem uzņēmumiem licenci, norādot tajā sabiedrisko pakalpojumu veidus.”

Atbalstīt

precizētā

redakcijā

(3) Regulators uz noteiktu laiku izsniedz sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam un regulējamiem uzņēmumiem licenci, norādot tajā sabiedrisko pakalpojumu veidus.

(4) Regulatora lēmumus par licenču izsniegšanu, piešķirto licenču anulēšanu, atteikumu piešķirt licenci, kā arī par grozījumiem licences nosacījumos, ja tie attiecas uz sabiedriskā pakalpojuma veidu, licences termiņu vai licences darbības zonu, 30 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

     

(4) Regulatora lēmumus par licenču izsniegšanu, piešķirto licenču anulēšanu, atteikumu piešķirt licenci, kā arī par grozījumiem licences nosacījumos, ja tie attiecas uz sabiedriskā pakalpojuma veidu, licences termiņu vai licences darbības zonu, 30 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(5) Regulators uzrauga licences nosacījumu izpildi un sabiedrisko pakalpojumu atbilstību licences nosacījumiem.

     

(5) Regulators uzrauga licences nosacījumu izpildi un sabiedrisko pakalpojumu atbilstību licences nosacījumiem.

 

60.

Valsts pārv. un pašv. komisija

Papildināt 16.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Regulatoram, licencējot sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, jāņem vērā vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas attīstības plāni, saistībā ar regulējamo nozaru attīstību, un pašvaldību saistošie noteikumi.”

Atbalstīt

 

 

(6) Regulatoram, licencējot sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, jāņem vērā vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas attīstības plāni, saistībā ar regulējamo nozaru attīstību, un pašvaldību saistošie noteikumi.

17.pants. Licences nosacījumi

     

17.pants. Licences nosacījumi

(1) Licencē norāda sabiedriskā pakalpojuma veidu, licences darbības termiņu un licences darbības zonu kā ģeogrāfisku teritoriju, un tajā tiek ietverti arī tie speciālie nosacījumi, kurus paredz regulējamās nozares speciālie normatīvie akti.

     

(1) Licencē norāda sabiedriskā pakalpojuma veidu, licences darbības termiņu un licences darbības zonu kā ģeogrāfisku teritoriju, un tajā tiek ietverti arī tie speciālie nosacījumi, kurus paredz regulējamās nozares speciālie normatīvie akti.

(2) Licences nosacījumiem jābūt objektīvi pamatotiem, taisnīgiem, vienlīdzīgiem un atklātiem.

     

(2) Licences nosacījumiem jābūt objektīvi pamatotiem, taisnīgiem, vienlīdzīgiem un atklātiem.

18.pants. Licences nosacījumu grozīšana un licences anulēšana

     

18.pants. Licences nosacījumu grozīšana un licences anulēšana

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz regulatoram pamatotu ierosinājumu grozīt izsniegtās licences nosacījumus vai anulēt licenci tādā pašā kārtībā, kādu regulators ir noteicis licences pieprasījuma iesniegšanai.

61.

Dep. K.LEIŠKALNS

Aizstāt 18. panta pirmajā daļā vārdu “regulators” ar vārdiem “Ministru kabinets”

Atbalstīt

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz regulatoram pamatotu ierosinājumu grozīt izsniegtās licences nosacījumus vai anulēt licenci tādā pašā kārtībā, kādu Ministru kabinets ir noteicis licences pieprasījuma iesniegšanai.

(2) Regulators var grozīt izsniegtās licences nosacījumus šādos gadījumos:

62.

Valsts pārv. un pašv. komisija

Papildināt 18.panta otrajā daļā aiz vārda “Regulators” ar vārdiem “saskaņojot ar attiecīgās regulējamās nozares ministriju vai teritoriālo pašvaldību”

Neatbalstīt

(2) Regulators var grozīt izsniegtās licences nosacījumus šādos gadījumos:

1) ir stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos, kas attiecas uz regulējamo sabiedrisko pakalpojumu veidu;

 

63.

Valsts pārv. un pašv. komisija

Izslēgt 18.panta otrās daļas 1.punktu.

Neatbalstīt

1) ir stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos, kas attiecas uz regulējamo sabiedrisko pakalpojumu veidu;

2) ja citādi nav iespējams nodrošināt ekonomiski pamatotu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu licences darbības zonā;

     

2) ja citādi nav iespējams nodrošināt ekonomiski pamatotu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu licences darbības zonā;

3) pēc sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pamatota ierosinājuma, kas iesniegts atbilstoši šā panta pirmās daļas prasībām.

     

3) pēc sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pamatota ierosinājuma, kas iesniegts atbilstoši šā panta pirmās daļas prasībām.

(3) Regulators var anulēt sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam izsniegto licenci šādos gadījumos:

64.

Valsts pārv. un pašv. komisija

Papildināt 18.panta trešajā daļā aiz vārda “Regulators” ar vārdiem “saskaņojot ar attiecīgās regulējamās nozares ministriju vai teritoriālo pašvaldību”

 

Atbalstīt

precizētā

redakcijā

(3) Regulators, informējot attiecīgās regulējamās nozares ministriju vai teritoriālo pašvaldību, var anulēt sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam izsniegto licenci šādos gadījumos:

1)  sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neievēro vai pārkāpj tam izsniegtās licences nosacījumus;

     

1)  sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neievēro vai pārkāpj tam izsniegtās licences nosacījumus;

2) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir pārkāpis normatīvajos aktos noteiktās prasības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā;

     

2) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir pārkāpis normatīvajos aktos noteiktās prasības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā;

3) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir atzīts par likvidējamu vai maksātnespējīgu;

     

3) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir atzīts par likvidējamu vai maksātnespējīgu;

4) pamatojoties uz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja ierosinājumu, kas iesniegts atbilstoši šā panta pirmās daļas prasībām.

     

4) pamatojoties uz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja ierosinājumu, kas iesniegts atbilstoši šā panta pirmās daļas prasībām.

(4) Par licences nosacījumu grozīšanu regulators rakstiski brīdina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vismaz 30 dienas iepriekš.

     

(4) Par licences nosacījumu grozīšanu regulators rakstiski brīdina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vismaz 30 dienas iepriekš.

(5) Par licences anulēšanu regulators rakstiski brīdina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vismaz sešus mēnešus iepriekš.

     

(5) Par licences anulēšanu regulators rakstiski brīdina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vismaz sešus mēnešus iepriekš.

(6) Ja licence tiek anulēta, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam neatmaksā saskaņā ar šā likuma 29. un 30.pantu veikto maksājumu.

     

(6) Ja licence tiek anulēta, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam neatmaksā saskaņā ar šā likuma 29. un 30.pantu veikto maksājumu.

IV nodaļa. Tarifu noteikšana

     

IV nodaļa. Tarifu noteikšana

19.pants. Tarifu noteikšanas kārtība

     

19.pants. Tarifu noteikšanas kārtība

(1) Sabiedrisko pakalpojumu tarifus regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji aprēķina saskaņā ar noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku un iesniedz regulatoram aprēķināto tarifu projektus, reizē iesniedzot pamatojumu tarifu aprēķina projektā minētajām tarifu veidojošajām izmaksām.

     

(1) Sabiedrisko pakalpojumu tarifus regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji aprēķina saskaņā ar noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku un iesniedz regulatoram aprēķināto tarifu projektus, reizē iesniedzot pamatojumu tarifu aprēķina projektā minētajām tarifu veidojošajām izmaksām.

(2) Regulators izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtos un noteiktā kārtībā aprēķinātos tarifu projektus 90 dienu laikā pēc tarifu projekta saņemšanas.

65.

Valsts pārv. un pašv. komisija

Aizstāt 19.panta otrajā daļā vārdu “Regulators” ar vārdu “Komisija”

 

Atbalstīt

(2) Komisija izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtos un noteiktā kārtībā aprēķinātos tarifu projektus 90 dienu laikā pēc tarifu projekta saņemšanas.

 

66.

Valsts pārv. un pašv. komisija

Papildināt 19.pantu ar jaunu trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Pašvaldības regulators izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtos un noteiktā kārtībā aprēķinātos tarifu projektus 50 dienu laikā pēc tarifu projekta saņemšanas.

(4) Ja iesniegtie tarifi nav aprēķināti šī likuma noteiktajā kārtībā, regulators 10 dienu laikā nosūta iesniedzējam motivētu noraidījumu.”

Uzskatīt līdzšinējo trešo, ceturto un piekto daļu par piekto, sesto un septīto daļu..

Atbalstīt

(3) Pašvaldības regulators izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtos un noteiktā kārtībā aprēķinātos tarifu projektus 50 dienu laikā pēc tarifu projekta saņemšanas.

 

 

(4) Ja iesniegtie tarifi nav aprēķināti šī likuma noteiktajā kārtībā, regulators 10 dienu laikā nosūta iesniedzējam motivētu noraidījumu.

(3) Regulators pieņem lēmumu par papildu informācijas nepieciešamību, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtajā aprēķināto tarifu projektā un tarifu izmaksu pamatojuma dokumentos nav pietiekamu ziņu objektīvai aprēķināto tarifu projekta apstiprināšanai vai noraidīšanai. Šādā gadījumā regulators nosūta sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam paziņojumu par pieņemto lēmumu un pieprasa papildu informāciju vai dokumentus.

     

(5) Regulators pieņem l ēmumu par papildu informācijas nepieciešamību, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtajā aprēķināto tarifu projektā un tarifu izmaksu pamatojuma dokumentos nav pietiekamu ziņu objektīvai aprēķināto tarifu projekta apstiprināšanai vai noraidīšanai. Šādā gadījumā regulators nosūta sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam paziņojumu par pieņemto lēmumu un pieprasa papildu informāciju vai dokumentus.

(4) Regulators, ja nepieciešams, tarifu izvērtēšanai vai paskaidrojumu sniegšanai pieaicina attiecīgā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pārstāvjus vai neatkarīgus ekspertus.

     

(6) Regulators, ja nepieciešams, tarifu izvērtēšanai vai paskaidrojumu sniegšanai pieaicina attiecīgā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pārstāvjus vai neatkarīgus ekspertus.

(5) Regulators izvērtētos tarifus apstiprina vai noraida šā panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā 30 dienu laikā pēc to izskatīšanas.

67.

 

 

68.

Valsts pārv. un pašv. komisija

Aizstāt 19. panta piektajā daļā vārdu “Regulators” ar vārdu “Komisija”

Dep. K.LEIŠKALNS

Izteikt 19. panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Regulators izvērtētos tarifus apstiprina vai noraida 30 dienu laikā pēc to izskatīšanas.”

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt,

papildinot

ar 67.

priekšl.

 

 

(7) Komisija izvērtētos tarifus apstiprina vai noraida 30 dienu laikā pēc to izskatīšanas

 

69.

Valsts pārv. un pašv. komisija

Papildināt 19.pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“(8) Pašvaldību regulators izvērtētos tarifus apstiprina vai noraida 20 dienu laikā pēc to izskatīšanas.”

Uzskatīt līdzšinējo sesto daļu par devīto daļu.

Atbalstīt

(8) Pašvaldību regulators izvērtētos tarifus apstiprina vai noraida 20 dienu laikā pēc to izskatīšanas.

(6) Ja tarifus noraida, regulators 10 dienu laikā sniedz motivētu noraidījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.

70.

 

 

 

 

 

 

 

71.

 

 

Dep. K.LEIŠKALNS

Izteikt 19. panta 6. daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja tarifus noraida, regulators 10 dienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas sniedz motivētu noraidījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.”

 

 

Valsts pārv. un pašv. komisija

Papildināt 19.panta sestajā daļā pēc vārda “Ja” ar vārdu “izvērtētos”

Atbalstīt, papildinot

ar 71.

priekšl.

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

(9) Ja izvērtētos tarifus noraida, regulators 10 dienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas sniedz motivētu noraidījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.

 

72.

Valsts pārv. un pašv. komisija

Papildināt 19.pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“(10) Tarifa apstiprināšanas gadījumā regulators par to 10 dienu laikā paziņo iesniedzējam.”

Uzskatīt līdzšinējo septīto daļu par vienpadsmito daļu.

Atbalstīt

(10) Tarifa apstiprināšanas gadījumā regulators par to 10 dienu laikā paziņo iesniedzējam.

(7) Regulators katru gadu līdz janvāra beigām informē Finansu ministriju par prognozējamo tarifu maiņu.

73.

Valsts pārv. un pašv. komisija

Izteikt 19.panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(11) Komisija katru gadu līdz janvāra beigām informē Finansu ministriju un Pašvaldību savienību par prognozējamo tarifu maiņu.”

 

 

Neatbalstīt

(11) Regulators katru gadu līdz janvāra beigām informē Finansu ministriju par prognozējamo tarifu maiņu.

 

74.

Valsts pārv. un pašv. komisija

Papildināt 19.pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“(12) Pašvaldību regulatori katru gadu līdz janvāra beigām informē vietējās pašvaldības par prognozējamo tarifu maiņu.”

Atbalstīt

(12) Pašvaldību regulatori katru gadu līdz janvāra beigām informē vietējās pašvaldības par prognozējamo tarifu maiņu.

20.pants. Tarifu apmērs

     

20.pants. Tarifu apmērs

Regulators nosaka sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja aprēķinātos tarifus tādā apmērā, lai no lietotājiem saņemtie tarifu maksājumi segtu sabiedrisko pakalpojumu izmaksas, pamatotas infrastruktūras ekspluatācijas izmaksas, darba algu maksājumus, administratīvos izdevumus un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas rentabilitāti.

75.

 

 

 

 

 

76.

Dep . K. LEIŠKALNS

Papildināt 20. pantu ar tekstu šādā redakcijā:

“...,ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu apmēru noteikšanas principus.”

Satiksmes min. parlamentārais sekr. M.PŪĶIS

Izteikt 20. pantu šādā redakcijā:

“Regulators nosaka sabiedrisko pakalpojumu tarifu metodiku, paredzot, ka lietotāju maksājumi nodrošina pakalpojumu sniedzējiem peļņu atbilstoši licences darbības periodā nemainīgiem nosacījumiem. Mainoties peļņu ietekmējošiem faktoriem gan regulators, gan pakalpojumu sniedzējs var ierosināt tarifu pārskatīšanu.”

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

Regulators nosaka sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja aprēķinātos tarifus tādā apmērā, lai no lietotājiem saņemtie tarifu maksājumi segtu sabiedrisko pakalpojumu izmaksas, pamatotas infrastruktūras ekspluatācijas izmaksas, darba algu maksājumus, administratīvos izdevumus un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas rentabilitāti, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu apmēru noteikšanas principus.

21. pants. Tarifu atklātums

     

21. pants. Tarifu atklātums

(1) Valsts regulējamās nozarēs regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 10 dienu laikā pēc tās noteikšanas.

 

     

(1) Valsts regulējamās nozarēs regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 10 dienu laikā pēc tās noteikšanas.

(2) Regulators nosaka kārtību, kādā lietotāji var iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iesniegtajiem tarifu projektiem, iesniegt savus priekšlikumus un ieteikumus regulatoram un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam. Valsts regulējamās nozarēs šādu kārtību publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", bet pašvaldību regulējamās nozarēs - attiecīgās pašvaldības vietējā laikrakstā 10 dienu laikā pēc kārtības noteikšanas.

     

(2) Regulators nosaka kārtību, kādā lietotāji var iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iesniegtajiem tarifu projektiem, iesniegt savus priekšlikumus un ieteikumus regulatoram un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam. Valsts regulējamās nozarēs šādu kārtību publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", bet pašvaldību regulējamās nozarēs - attiecīgās pašvaldības vietējā laikrakstā 10 dienu laikā pēc kārtības noteikšanas.

(3) Valsts regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji publicē informāciju par aprēķināto tarifu projektiem laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 10 dienu laikā pēc to iesniegšanas regulatoram vai pašvaldībai, kura ir pilnvarota izpildīt regulatora funkciju valsts regulējamā nozarē.

     

(3) Valsts regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji publicē informāciju par aprēķināto tarifu projektiem laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 10 dienu laikā pēc to iesniegšanas regulatoram vai pašvaldībai, kura ir pilnvarota izpildīt regulatora funkciju valsts regulējamā nozarē.

(4) Pašvaldību regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji informāciju par aprēķināto tarifu projektiem publicē attiecīgās pašvaldības vietējā laikrakstā 10 dienu laikā pēc to iesniegšanas regulatoram.

     

(4) Pašvaldību regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji informāciju par aprēķināto tarifu projektiem publicē attiecīgās pašvaldības vietējā laikrakstā 10 dienu laikā pēc to iesniegšanas regulatoram.

(5) Valsts regulējamās nozarēs regulatora noteiktos tarifus publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 10 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas par tarifu noteikšanu.

     

(5) Valsts regulējamās nozarēs regulatora noteiktos tarifus publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 10 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas par tarifu noteikšanu.

(6) Pašvaldību regulējamās nozarēs un tajos gadījumos, kad pašvaldība ir pilnvarota noteikt tarifus valsts regulējamās nozarēs, apstiprinātos tarifus publicē attiecīgās pašvaldības vietējā laikrakstā 10 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas par tarifu noteikšanu.

     

(6) Pašvaldību regulējamās nozarēs un tajos gadījumos, kad pašvaldība ir pilnvarota noteikt tarifus valsts regulējamās nozarēs, apstiprinātos tarifus publicē attiecīgās pašvaldības vietējā laikrakstā 10 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas par tarifu noteikšanu.

(7) Apstiprinātie tarifi stājas spēkā regulatora administratīvajā aktā noteiktajā dienā, taču ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas.

     

(7) Apstiprinātie tarifi stājas spēkā regulatora administratīvajā aktā noteiktajā dienā, taču ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas.

V nodaļa. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbība

     

V nodaļa. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbība

22.pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktība, drošība un kvalitāte

     

22.pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktība, drošība un kvalitāte

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji nodrošina sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību visā licences darbības laikā atbilstoši licences nosacījumiem licences darbības zonā.

     

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji nodrošina sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību visā licences darbības laikā atbilstoši licences nosacījumiem licences darbības zonā.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji nodrošina attiecīgajā regulējamā nozarē noteikto sabiedrisko pakalpojumu drošības prasību ievērošanu un darbinieku kvalifikācijas atbilstību.

     

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji nodrošina attiecīgajā regulējamā nozarē noteikto sabiedrisko pakalpojumu drošības prasību ievērošanu un darbinieku kvalifikācijas atbilstību.

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji nodrošina tehniskajiem noteikumiem, standartiem un līgumu nosacījumiem atbilstošu sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kādā laikposmā nevar nodrošināt tehniskajiem noteikumiem, standartiem un līgumu nosacījumiem atbilstošu sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti, tad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atlīdzina lietotājiem nodarītos zaudējumus saskaņā ar līguma nosacījumiem vai ar regulatora lēmumu, ja netiek ievēroti līguma nosacījumi.

     

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji nodrošina tehniskajiem noteikumiem, standartiem un līgumu nosacījumiem atbilstošu sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kādā laikposmā nevar nodrošināt tehniskajiem noteikumiem, standartiem un līgumu nosacījumiem atbilstošu sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti, tad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atlīdzina lietotājiem nodarītos zaudējumus saskaņā ar līguma nosacījumiem vai ar regulatora lēmumu, ja netiek ievēroti līguma nosacījumi.

(4) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji izmanto un sekmē efektīvas, ekonomiskas un drošas tehnoloģijas un darba paņēmienu ieviešanu sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai un uzlabošanai.

     

(4) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji izmanto un sekmē efektīvas, ekonomiskas un drošas tehnoloģijas un darba paņēmienu ieviešanu sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai un uzlabošanai.

 

 

(5) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs regulatora noteiktajā kārtībā var pārtraukt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu tiem lietotājiem, kuri nav samaksājuši par saņemtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem vai nav izpildījuši citas saistības ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju.

77.

Dep. K.LEIŠKALNS

Izteikt 22. panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pārtraukt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu tiem lietotājiem, kuri nav izpildījuši saistības ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju.”

Neatbalstīt

(5) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs regulatora noteiktajā kārtībā var pārtraukt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu tiem lietotājiem, kuri nav samaksājuši par saņemtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem vai nav izpildījuši citas saistības ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju.

23.pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pārveidošana un darbības izbeigšana

     

23.pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pārveidošana un darbības izbeigšana

 

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pārveidošanu, ja tādējādi izmainās licencē ietvertie nosacījumi, valsts regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums var uzsākt pēc regulatora un attiecīgās regulējamās nozares atbildīgās ministrijas rakstiskas atļaujas saņemšanas, bet pašvaldību regulējamās nozarēs - pēc regulatora un pašvaldības rakstiskas atļaujas saņemšanas. Šādas atļaujas tiek sniegtas laikposmā, kas nevar būt ilgāks par pusgadu.

 

78.

Dep.K.LEIŠKALNS

Izteikt 23. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pārveidošanu, ja tādējādi izmainās licencē ietvertie nosacījumi, valsts regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums var uzsākt pēc regulatora rakstiskas atļaujas saņemšanas, bet pašvaldību regulējamās nozarēs - pēc regulatora un pašvaldības rakstiskas atļaujas saņemšanas. Šādas atļaujas tiek sniegtas laikposmā, kas nevar būt ilgāks par pusgadu.”

Atbalstīt

 

 

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pārveidošanu, ja tādējādi izmainās licencē ietvertie nosacījumi, valsts regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums var uzsākt pēc regulatora rakstiskas atļaujas saņemšanas, bet pašvaldību regulējamās nozarēs - pēc regulatora un pašvaldības rakstiskas atļaujas saņemšanas. Šādas atļaujas tiek sniegtas laikposmā, kas nevar būt ilgāks par pusgadu.

(2) Regulators saskaņā ar izsniegto atļauju sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pārveidošanai izdara attiecīgu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja licences nosacījumos.

     

(2) Regulators saskaņā ar izsniegto atļauju sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pārveidošanai izdara attiecīgu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja licences nosacījumos.

 

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbību var apturēt, pārtraukt vai izbeigt valsts regulējamās nozarēs pēc regulatora un attiecīgās regulējamās nozares atbildīgās ministrijas rakstiskas atļaujas saņemšanas, bet pašvaldību regulējamās nozarēs - pēc regulatora un attiecīgās pašvaldības rakstiskas atļaujas saņemšanas.

79.

Dep.K.LEIŠKALNS

Izteikt 23. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbību var apturēt, pārtraukt vai izbeigt valsts regulējamās nozarēs pēc regulatora rakstiskas atļaujas saņemšanas, bet pašvaldību regulējamās nozarēs - pēc regulatora un attiecīgās pašvaldības rakstiskas atļaujas saņemšanas.”

Atbalstīt

 

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbību var apturēt, pārtraukt vai izbeigt valsts regulējamās nozarēs pēc regulatora rakstiskas atļaujas saņemšanas, bet pašvaldību regulējamās nozarēs - pēc regulatora un attiecīgās pašvaldības rakstiskas atļaujas saņemšanas.

24. pants. Sabiedrisko pakalpojumu pieprasījums

     

24. pants. Sabiedrisko pakalpojumu pieprasījums

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jānodrošina sabiedriskie pakalpojumi pēc to lietotāju un citu personu pamatota pieprasījuma sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja licences darbības zonā, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja finansiālās un objektu vai infrastruktūras tehniskās iespējas pieļauj pieprasīto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas iespēju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jānodrošina sabiedriskie pakalpojumi pēc to lietotāju un citu personu pamatota pieprasījuma sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja licences darbības zonā, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja finansiālās un objektu vai infrastruktūras tehniskās iespējas pieļauj pieprasīto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas iespēju.

 

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izskata rakstisko sabiedrisko pakalpojumu pieprasījumu, izvērtē šāda pieprasījuma pamatotību un nepieciešamās izmaksas pieprasīto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai un 30 dienu laikā pēc rakstiskā pieprasījuma saņemšanas informē pieprasītāju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu.

80.

Dep.K.LEIŠKALNS

Izteikt 24. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izskata sabiedrisko pakalpojumu pieprasījumu, izvērtē šāda pieprasījuma pamatotību un nepieciešamās izmaksas pieprasīto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai un ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas informē pieprasītāju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu.”

 

 

Atbalstīt

 

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izskata sabiedrisko pakalpojumu pieprasījumu, izvērtē šāda pieprasījuma pamatotību un nepieciešamās izmaksas pieprasīto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai un ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas informē pieprasītāju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu.

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 30 dienu laikā pēc rakstiskā pieprasījuma saņemšanas sniedz pieprasītājam pamatotu atteikumu, ja pieprasīto sabiedrisko pakalpojumu sniegšana nav iespējama, un informē par to regulatoru.

81.

 

 

 

 

 

 

82.

Dep.K.LEIŠKALNS

Izteikt 24. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 30 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniedz pieprasītājam pamatotu atteikumu, ja pieprasīto sabiedrisko pakalpojumu sniegšana nav iespējama.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 24. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 30 dienu laikā pēc reģistrētā pieprasījuma saņemšanas sniedz pieprasītājam pamatotu rakstveida atteikumu, ja pieprasīto sabiedrisko pakalpojumu sniegšana nav iespējama, un informē par to regulatoru.”

 

 

Daļēji

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 30 dienu laikā pēc reģistrētā pieprasījuma saņemšanas sniedz pieprasītājam pamatotu rakstveida atteikumu, ja pieprasīto sabiedrisko pakalpojumu sniegšana nav iespējama, un informē par to regulatoru.

(4) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var vienoties ar pieprasītāju, lai viņš sedz tos papildu izdevumus, kas saistīti ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu.

     

(4) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var vienoties ar pieprasītāju, lai viņš sedz tos papildu izdevumus, kas saistīti ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu.

 

25.pants. Informācijas nodrošināšana

     

25.pants. Informācijas nodrošināšana

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz regulatoram tā pieprasīto informāciju regulatora noteiktajā laikā un kārtībā.

 

     

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz regulatoram tā pieprasīto informāciju regulatora noteiktajā laikā un kārtībā.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina regulatoram iespēju brīvi iegūt jebkuru informāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem un nepieciešamo informāciju par uzņēmējdarbību, kuru sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veic brīvas konkurences un tirgus apstākļos, kā arī iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja grāmatvedības dokumentiem.

     

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina regulatoram iespēju brīvi iegūt jebkuru informāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem un nepieciešamo informāciju par uzņēmējdarbību, kuru sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veic brīvas konkurences un tirgus apstākļos, kā arī iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja grāmatvedības dokumentiem.

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina regulatoram iespēju veikt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkciju izpildei nepieciešamo pārbaudi un kontroli, kā arī pieeju iekārtām un mēraparātiem, ievērojot drošības prasības.

     

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina regulatoram iespēju veikt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkciju izpildei nepieciešamo pārbaudi un kontroli, kā arī pieeju iekārtām un mēraparātiem, ievērojot drošības prasības.

 

26.pants. Sabiedrisko pakalpojumu veidu nodalīšana

     

26.pants. Sabiedrisko pakalpojumu veidu nodalīšana

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var vienlaikus sniegt vairāku veidu sabiedriskos pakalpojumus regulējamā nozarē.

     

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var vienlaikus sniegt vairāku veidu sabiedriskos pakalpojumus regulējamā nozarē.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja grāmatvedībā jābūt atsevišķai katra sabiedrisko pakalpojumu veida uzskaitei, lai sniegtu regulatoram informāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem regulējamā nozarē un pārskatu par tā uzņēmējdarbību kopumā.

     

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja grāmatvedībā jābūt atsevišķai katra sabiedrisko pakalpojumu veida uzskaitei, lai sniegtu regulatoram informāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem regulējamā nozarē un pārskatu par tā uzņēmējdarbību kopumā.

27.pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbība brīvas konkurences apstākļos

     

27.pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbība brīvas konkurences apstākļos

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var veikt uzņēmējdarbību ārpus regulējamām nozarēm brīvas konkurences apstākļos (turpmāk - uzņēmējdarbība), kura šā likuma 26.pantā noteiktajā kārtībā jānodala no darbības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā.

     

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var veikt uzņēmējdarbību ārpus regulējamām nozarēm brīvas konkurences apstākļos (turpmāk - uzņēmējdarbība), kura šā likuma 26.pantā noteiktajā kārtībā jānodala no darbības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav tiesību izmantot tarifu ieņēmumus, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar tā uzņēmējdarbību konkurences un brīvā tirgus apstākļos vai cita veida darbību, kura nav tieši saistīta ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā sponsorēšanu, ziedošanu vai labdarību.

     

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav tiesību izmantot tarifu ieņēmumus, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar tā uzņēmējdarbību konkurences un brīvā tirgus apstākļos vai cita veida darbību, kura nav tieši saistīta ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā sponsorēšanu, ziedošanu vai labdarību.

28.pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja licences darbības zonas pārņemšana

83.

Satiksmes min. parlamentārais sekr. M.PŪĶIS

Izslēgt 28. pantu.

Neatbalstīt

28.pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja licences darbības zonas pārņemšana

(1) Regulators pieņem lēmumu par nepieciešamību pārņemt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja licences darbības zonu:

     

(1) Regulators pieņem lēmumu par nepieciešamību pārņemt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja licences darbības zonu:

1) sešus mēnešus iepriekš, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam tiks anulēta licence;

     

1) sešus mēnešus iepriekš, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam tiks anulēta licence;

2) ja pēc sešiem mēnešiem beidzas sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja licences darbības termiņš un attiecīgais pakalpojumu sniedzējs nevēlas turpināt tādu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, kuriem nepieciešama jauna licence;

     

2) ja pēc sešiem mēnešiem beidzas sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja licences darbības termiņaš un attiecīgais pakalpojumu sniedzējs nevēlas turpināt tādu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, kuriem nepieciešama jauna licence;

3) ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kādu iemeslu dēļ nav spējīgs nodrošināt nepārtrauktus un drošus sabiedriskos pakalpojumus.

 

     

3) ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kādu iemeslu dēļ nav spējīgs nodrošināt nepārtrauktus un drošus sabiedriskos pakalpojumus.

(2) Pēc regulatora lēmuma par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja licences darbības zonas pārņemšanu, attiecīgās regulējamās nozares atbildīgā ministrija vai attiecīgā patvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, uz laiku ieceļ atbildīgo personu par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja licencē noteiktajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem tādu pasākumu īstenošanai, lai piesaistītu uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) pārņemt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu licences darbības zonā.

84.

Valsts pārv. un pašv. komisija

Papildināt 8.panta otrajā daļā pēc vārda “pārņemšanu” ar vārdiem “10 dienu laikā ziņot par to attiecīgās regulējamās nozares atbildīgajai ministrijai vai attiecīgai teritoriālajai pašvaldībai”.

Tālāko tekstu sākt kā jaunu teikumu.

Atbalstīt. Izteikt precizētā redakcijā.

(2) Pēc regulatora lēmuma par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja licences darbības zonas pārņemšanu 10 dienu laikā regulatoram jāpaziņo par to attiecīgās regulējamās nozares atbildīgajai ministrijai vai attiecīgai teritoriālajai pašvaldībai. Attiecīgās regulējamās nozares atbildīgā ministrija vai attiecīgā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, uz laiku ieceļ atbildīgo personu par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja licencē noteiktajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem tādu pasākumu īstenošanai, lai piesaistītu uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) pārņemt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu licences darbības zonā.

(3) Persona, kura ir atbildīga par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja licencē noteiktajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, informē regulatoru vai patvaldību par savu uzdevumu izpildi un ir tiesīga izvēlēties izsoles, konkursa vai pretendentu atlases metodes, lai nodrošinātu šlajā pantā noteikto darbību īstenošanu.

     

(3) Persona, kura ir atbildīga par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja licencē noteiktajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, informē regulatoru vai pašvaldību par savu uzdevumu izpildi un ir tiesīga izvēlēties izsoles, konkursa vai pretendentu atlases metodes, lai nodrošinātu šajā pantā noteikto darbību īstenošanu.

VI nodaļa. Regulatora finansēšana

     

VI nodaļa. Regulatora finansēšana

29.pants. Regulatora finansēšana un maksātāji

85.

Finansu ministrs E.KRASTIŅŠ

Izteikt 29. pantu šādā redakcijā:

“29. pants. Regulatoru finansēšana”

Atbalstīt

29. pants. Regulatoru finansēšana

Regulatora darbību finansē no sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju maksājumiem sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas nodrošināšanai, un tos maksā visi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kuri sniedz sabiedriskos pakalpojumus regulējamās nozarēs.

 

 

 

 

 

86.

 

 

 

 

 

 

87.

Regulatora darbību valsts regulējamās nozarēs finansē no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, bet pašvaldību regulējamās nozarēs no pašvaldību budžetiem.”

Dep. M.LUJĀNS

Izteikt 29. pantu šādā redakcijā:

“29. pants. Regulatora finansēšana

Regulatora darbību valsts regulējamās nozarēs finansē no valsts pamatbudžeta, pašvaldības regulējamās nozarēs no pašvaldības budžeta.”

Dep. K.LEIŠKALNS

Papildināt 29. pantu ar jaunu teikumu:

“Nozares speciālajos likumos var paredzēt citu regulatora finansēšanas kārtību un maksātāju loku.”

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt. Iestr. 85. priekšl.

 

 

 

Neatbalstīt

Regulatora darbību valsts regulējamās nozarēs finansē no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, bet pašvaldību regulējamās nozarēs no pašvaldību budžetiem.

30. pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju maksājumu likme

88.

 

Dep. M.LUJĀNS

Izslēgt 30. pantu

Neatbalstīt

 

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju maksājumu likmi latos atsevišķi katram regulējamās nozares sabiedrisko pakalpojumu veidam nosaka regulators, pamatojoties uz sabiedrisko pakalpojumu gada neto apgrozījumu un nepieciešamajiem izdevumiem regulatora uzturēšanai.

89.

 

 

 

 

Dep. K.LEIŠKALNS

Papildināt 30. panta pirmo daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“..., ja nozares speciālie likumi neparedz citu maksājumu likmes noteikšanas principu”

Neatbalstīt

 

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju maksājumu likme gadā nepārsniedz 0,2 % no sabiedrisko pakalpojumu gada neto apgrozījuma.

90.

Dep. K.LEIŠKALNS

Izteikt 30. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju maksājumu likme nedrīkst pārsniegt 0,2 % no uzņēmuma sabiedrisko pakalpojumu gada neto apgrozījuma iepriekšējā finansu gadā.”

Atbalstīt. Skatīt 44.lpp.

 

 

 

91.

Finansu ministrs E.KRASTIŅŠ

Uzskatīt 30.pantu par 31.pantu.

 

 

Atbalstīt. Skatīt 44.lpp.

 

31. pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju maksājumu maksāšanas kārtība

92.

 

93.

 

 

 

94.

 

 

 

 

95.

Dep. M.LUJĀNS

Izslēgt 31. pantu.

Dep.K.LEIŠKALNS

Izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“31. pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju maksājumi un izmantošana”

Juridiskais birojs

Izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“31. pants. Kārtība, kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji veic maksājumus”

Finansu ministrs E.KRASTIŅŠ

Izteikt 31. pantu kā 30. pantu šādā redakcijā:

“30. pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju maksājumi un izmantošana

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju maksājumi un izmantošana

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju maksājumi valsts regulējamās nozarēs iemaksājami komisijas kontā un izmantojami vienīgi sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas nodrošināšanai valsts regulējamās nozarēs.

 

(1) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas nodrošināšanai visi regulējamo nozaru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji veic maksjumus.

 

(1) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas nodrošināšanai visi regulējamo nozaru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji veic maksājumus.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju maksājumi pašvaldību regulējamās nozarēs iemaksājami attiecīgās pašvaldības budžetā, un šī iemaksa tiek izlietota vienīgi sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas nodrošināšanai pašvaldību regulējamās nozarēs

 

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju maksājumi valsts regulējamās nozarēs ieskaitāmi valsts pamatbudžetā.

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju maksājumi pašvaldību regulējamās nozarēs ieskaitāmi pašvaldību budžetā.”

 

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju maksājumi valsts regulējamās nozarēs ieskaitāmi valsts pamatbudžetā.

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju maksājumi pašvaldību regulējamās nozarēs ieskaitāmi pašvaldību budžetā.

       

31. pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju maksājumu likme

       

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju maksājumu likmi latos atsevišķi katram regulējamās nozares sabiedrisko pakalpojumu veidam nosaka regulators, pamatojoties uz sabiedrisko pakalpojumu gada neto apgrozījumu un nepieciešamajiem izdevumiem regulatora uzturēšanai.

       

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju maksājumu likme nedrīkst pārsniegt 0,2 % no uzņēmuma sabiedrisko pakalpojumu gada neto apgrozījuma iepriekšējā finansu gadā.

VII nodaļa. Strīdu izskatīšana

     

VII nodaļa. Strīdu izskatīšana

32. pants. Iepriekšēja ārpustiesas strīdu izskatīšana

     

32. pants. Iepriekšēja ārpustiesas strīdu izskatīšana

(1) Regulators kā obligātā iepriekšēja ārpustiesas instance izskata no sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas attiecībām izrietošos strīdus un citus strīdus par jautājumiem, kas ar šo likumu nodoti regulatora kompetencē, izņemot strīdus par parāda piedziņu no lietotāja par saņemtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem.

96.

Satiksmes min. parlamentārais sekr. M.PŪĶIS

Izslēgt 32. panta pirmajā daļā vārdus:

“un citus strīdus par jautājumiem, kas ar šo likumu nodoti regulatora kompetencē”

Neatbalstīt

(1) Regulators kā obligātā iepriekšēja ārpustiesas instance izskata no sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas attiecībām izrietošos strīdus un citus strīdus par jautājumiem, kas ar šo likumu nodoti regulatora kompetencē, izņemot strīdus par parāda piedziņu nolietotāja par saņemtajiem abiedriskajiem pakalpojumiem.

(2) Strīdus starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un lietotāju par parāda piedziņu no lietotāja par saņemtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem izskata tiesa likumā noteiktajā kārtībā.

     

(2) Strīdus starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un lietotāju par parāda piedziņu no lietotāja par saņemtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem izskata tiesa likumā noteiktajā kārtībā.

33.pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

     

33.pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

(1) Iesniedzējs rakstiski sniedz regulatoram ziņas par strīda būtību, lietas dalībniekiem un atbildētāju, pret kura darbību vēršas iesniedzējs, norādot šīs personas adresi. Iesniedzējs pievieno iesniegumam visus tam pieejamos materiālus un dokumentus par strīda jautājumu.

     

(1) Iesniedzējs rakstiski sniedz regulatoram ziņas par strīda būtību, lietas dalībniekiem un atbildētāju, pret kura darbību vēršas iesniedzējs, norādot šīs personas adresi. Iesniedzējs pievieno iesniegumam visus tam pieejamos materiālus un dokumentus par strīda jautājumu.

(2) Regulators izskata strīdu, nodrošinot atklātumu un tiesības lietas dalībniekiem un ieinteresētajām trešajām personām saņemt informāciju un tikt uzklausītām, sniegt paskaidrojumus, iesniegt materiālus un citu nepieciešamo informāciju savu interešu aizsardzībai un objektīvai strīda izskatīšanai.

     

(2) Regulators izskata strīdu, nodrošinot atklātumu un tiesības lietas dalībniekiem un ieinteresētajām trešajām personām saņemt informāciju un tikt uzklausītām, sniegt paskaidrojumus, iesniegt materiālus un citu nepieciešamo informāciju savu interešu aizsardzībai un objektīvai strīda izskatīšanai.

(3) Regulators, ja nepieciešams, var pieaicināt neatkarīgus ekspertus atzinuma sniegšanai strīda jautājumos, kā arī pieprasīt nepieciešamos dokumentus un materiālus vai cita veida informāciju objektīvai strīda izskatīšanai.

     

(3) Regulators, ja nepieciešams, var pieaicināt neatkarīgus ekspertus atzinuma sniegšanai strīda jautājumos, kā arī pieprasīt nepieciešamos dokumentus un materiālus vai cita veida informāciju objektīvai strīda izskatīšanai.

(4) Ja nepieciešams, regulators var pieaicināt visus lietas dalībniekus vai to pārstāvjus piedalīties sēdē, kurā tiek izskatīts attiecīgais strīds, kā arī pieņemt lēmumu par strīda izšķiršanu bez lietas dalībnieku vai to pārstāvju klātbūtnes.

     

(4) Ja nepieciešams, regulators var pieaicināt visus lietas dalībniekus vai to pārstāvjus piedalīties sēdē, kurā tiek izskatīts attiecīgais strīds, kā arī pieņemt lēmumu par strīda izšķiršanu bez lietas dalībnieku vai to pārstāvju klātbūtnes.

34. pants. Strīdu izskatīšanas termiņš

     

34. pants. Strīdu izskatīšanas termiņš

(1) Strīda izskatīšana jāuzsāk ne vēlāk kā divas nedēļas pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas. Par strīda izskatīšanas ierosināšanu regulators paziņo lietas dalībniekiem.

     

(1) Strīda izskatīšana jāuzsāk ne vēlāk kā divas nedēļas pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas. Par strīda izskatīšanas ierosināšanu regulators paziņo lietas dalībniekiem.

(2) Regulators izvērtē strīdu pēc tā būtības un rakstura, konstatē lēmuma pieņemšanai nepieciešamos faktus un pieņem lēmumu par strīda izskatīšanu šādos termiņos:

     

(2) Regulators izvērtē strīdu pēc tā būtības un rakstura, konstatē lēmuma pieņemšanai nepieciešamos faktus un pieņem lēmumu par strīda izskatīšanu šādos termiņos:

1) mēneša laikā no tā izskatīšanas uzsākšanas, ja strīds nav komplicēts un tā izskatīšana neprasa papildu materiālu vai informācijas vākšanu un apkopošanu, papildu apstākļu noskaidrošanu vai ekspertu atzinuma saņemšanu;

     

1) mēneša laikā no tā izskatīšanas uzsākšanas, ja strīds nav komplicēts un tā izskatīšana neprasa papildu materiālu vai informācijas vākšanu un apkopošanu, papildu apstākļu noskaidrošanu vai ekspertu atzinuma saņemšanu;

2) triju mēnešu laikā no tā izskatīšanas uzsākšanas, ja strīds ir komplicēts un prasa papildu materiālu vai informācijas vākšanu un apkopošanu, papildu apstākļu noskaidrošanu vai ekspertu atzinuma saņemšanu, kā arī citas darbības strīda taisnīgai un objektīvai izskatīšanai.

     

2) triju mēnešu laikā no tā izskatīšanas uzsākšanas, ja strīds ir komplicēts un prasa papildu materiālu vai informācijas vākšanu un apkopošanu, papildu apstākļu noskaidrošanu vai ekspertu atzinuma saņemšanu, kā arī citas darbības strīda taisnīgai un objektīvai izskatīšanai.

35. pants. Regulatora lēmumu pieņemšana un pārsūdzēšana

     

35. pants. Regulatora lēmumu pieņemšana un pārsūdzēšana

(1) Regulators pieņem lēmumu lietā par strīda izšķiršanu, kas stājas spēkā četrpadsmitajā dienā pēc tā pieņemšanas, un triju dienu laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas to izsūta lietas dalībniekiem.

97.

Dep. K.LEIŠKALNS

Aizstāt 35. panta pirmajā daļā vārdu “četrpadsmitajā “ ar vārdiem “divdesmit piektajā”

Atbalstīt

(1) Regulators pieņem lēmumu lietā par strīda izšķiršanu, kas stājas spēkā divdesmit piektajā dienā pēc tā pieņemšanas, un triju dienu laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas to izsūta lietas dalībniekiem.

(2) Regulatora lēmumu lietā par strīda izšķiršanu var apstrīdēt un pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā desmit dienu laikā pēc tā pieņemšanas persona, kuras tiesiskās intereses ierobežo šis lēmums.

98.

Dep. K.LEIŠKALNS

Aizstāt 35. panta otrajā daļā vārdu “desmit” ar vārdu “divdesmit”

Atbalstīt

(2) Regulatora lēmumu lietā par strīda izšķiršanu var apstrīdēt un pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā divdesmit dienu laikā pēc tā pieņemšanas persona, kuras tiesiskās intereses ierobežo šis lēmums.

(3) Ja regulatora lēmums lietā par strīda izšķiršanu netiek apstrīdēts un pārsūdzēts tiesā, tā izpilde tiek nodrošināta par strīdā iesaistīto pušu līdzekļiem.

     

(3) Ja regulatora lēmums lietā par strīda izšķiršanu netiek apstrīdēts un pārsūdzēts tiesā, tā izpilde tiek nodrošināta par strīdā iesaistīto pušu līdzekļiem.

VIII nodaļa. Komisijas sastāvs un darbība

99.

Valsts pārv. un pašv. komisija

Izteikt VIII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“VIII nodaļa. Regulatoru sastāvs un darbība”

Atbalstīt

VIII nodaļa. Regulatoru sastāvs un darbība

36.pants. Komisijas sastāvs

100.

Satiksmes min. parlamentārais sekr. M.PŪĶIS

Izslēgt 36. pantu.

Neatbalstīt

36.pants. Komisijas sastāvs

(1) Komisijas sastāvā ir padome, kurā ietilpst šajā likumā noteiktajā kārtībā ieceltais priekšsēdētājs un četri locekļi, un izpildinstitūcija, kas ir pakļauta padomei un veic tās sekretariāta un ekspertu funkcijas, lai sagatavotu jautājumus un dokumentus izskatīšanai padomes sēdē un īstenotu padomes pieņemto lēmumu un izdoto administratīvo aktu izpildi.

     

(1) Komisijas sastāvā ir padome, kurā ietilpst šajā likumā noteiktajā kārtībā ieceltais priekšsēdētājs un četri locekļi, un izpildinstitūcija, kas ir pakļauta padomei un veic tās sekretariāta un ekspertu funkcijas, lai sagatavotu jautājumus un dokumentus izskatīšanai padomes sēdē un īstenotu padomes pieņemto lēmumu un izdoto administratīvo aktu izpildi.

(2) Izpildinstitūcijas struktūrā katrai valsts regulējamai nozarei ir atbilstoša struktūrvienība, kā arī citas nepieciešamās struktūrvienības.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Izpildinstitūcijas struktūrā katrai valsts regulējamai nozarei ir atbilstoša struktūrvienība, kā arī citas nepieciešamās struktūrvienības.

 

101.

Valsts pārv. un pašv. komisija

Papildināt 36.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Pašvaldības regulatora sastāvā ir padome, kurā ietilpst šajā likumā noteiktā kārtībā ieceltais priekšsēdētājs un četri locekļi, kas savā darbībā vadās pēc pašvaldības apstiprināta nolikuma.

(4) Pašvaldība, ar savu lēmumu nosaka regulatora izpildinstitūcijas struktūru.”

Neatbalstīt

 

37.pants. Padomes locekļa kandidāti

102.

Dep. K.LEIŠKALNS

Izteikt 37. pantu šādā redakcijā:

“37. pants. Sabiedrisko pakalpojumu regulatora padome

Atbalstīt

37. pants. Sabiedrisko pakalpojumu regulatora padome

Par padomes locekli var iecelt Latvijas Republikas pilsoni, kuram ir atbilstoša augstākā izglītība un kura zināšanas un pieredze nodrošina šajā likumā noteikto uzdevumu izpildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103.

(1) Padomi izveido Saeima, ievēlot tās priekšsēdētāju un četrus locekļus.

(2) Padomes sastāvā ir Latvijas pilsoņi, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā.

(3) Padomes locekļus Saeima ievēlē tās Kārtības rullī noteiktajā kārtībā.

(4) Padomes locekļu kandidatūras var izvirzīt ne mazāk kā pieci Saeimas deputāti, iesniedzot savu priekšlikumu Saeimas Prezidijam. Kandidatūras iesniedzēju paraksti nozīmē, ka izvirzītais kandidāts piekritis savas kandidatūras izvirzīšanai.

(5) Izvirzīto kandidātu sarakstu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, norādot katra kandidāta vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, darbavietu un ieņemamo amatu (nodarbošanos).”

Juridiskais birojs

Izslēgt 37. pantā vārdu “Republikas”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt. Ietverts 102.pr-lik.

(1) Padomi izveido Saeima, ievēlot tās priekšsēdētāju un četrus locekļus.

(2) Padomes sastāvā ir Latvijas pilsoņi, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā.

(3) Padomes locekļus Saeima ievēlē tās Kārtības rullī noteiktajā kārtībā.

(4) Padomes locekļu kandidatūras var izvirzīt ne mazāk kā pieci Saeimas deputāti, iesniedzot savu priekšlikumu Saeimas Prezidijam. Kandidatūras iesniedzēju paraksti nozīmē, ka izvirzītais kandidāts piekritis savas kandidatūras izvirzīšanai.

(5) Izvirzīto kandidātu sarakstu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, norādot katra kandidāta vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, darbavietu un ieņemamo amatu (nodarbošanos).

38.pants. Ierobežojumi padomes locekļiem un to kandidātiem

     

38.pants. Ierobežojumi padomes locekļiem un to kandidātiem

(1) Par padomes locekli vai šī amata kandidātu nevar būt personas:

     

(1) Par padomes locekli vai šī amata kandidātu nevar būt personas:

1) kuras ir vai ir bijušas ar Latvijas Republikas likumiem, Augstākās Padomes lēmumiem vai tiesas nolēmumiem aizliegto organizāciju dalībnieki (biedri) pēc šo organizāciju aizliegšanas;

     

1) kuras ir vai ir bijušas ar Latvijas Republikas likumiem, Augstākās Padomes lēmumiem vai tiesas nolēmumiem aizliegto organizāciju dalībnieki (biedri) pēc šo organizāciju aizliegšanas;

2) kuras sodītas par tīšu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

     

2) kuras sodītas par tīšu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

 

 

3) kuras notiesātas par tīšu nozieguma izdarīšanu un kuras izdarījušas noziedzīgu nodarījumu, bet no soda atbrīvotas sakarā ar noilgumu, amnestiju vai apžēlošanu;

104.

Juridiskais birojs

Izteikt 38. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) kuras agrāk izdarījušas noziegumu, bet no soda izciešanas atbrīvotas sakarā ar noilgumu, amnestiju, vai apžēlošanu; ”

Atbalstīt.

 

 

3) kuras agrāk izdarījušas noziegumu, bet no soda izciešanas atbrīvotas sakarā ar noilgumu, amnestiju, vai apžēlošanu;

4) pret kurām uzsākta kriminālvajāšana.

     

4) pret kurām uzsākta kriminālvajāšana.

(2) Padomes locekļa uzņēmējdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas, darbu pildīšanas ierobežojumus, kā arī ar tiem saistītos citus ierobežojumus un pienākumus, ciktāl tie nav noteikti šajā likumā, nosaka Korupcijas novēršanas likums.

     

(2) Padomes locekļa uzņēmējdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas, darbu pildīšanas ierobežojumus, kā arī ar tiem saistītos citus ierobežojumus un pienākumus, ciktāl tie nav noteikti šajā likumā, nosaka Korupcijas novēršanas likums.

(3) Padomes loceklis nevar būt Saeimas vai pašvaldības domes (padomes) deputāts vai ieņemt vēlētus amatus politisko organizāciju vai partiju vadībā.

     

(3) Padomes loceklis nevar būt Saeimas vai pašvaldības domes (padomes) deputāts vai ieņemt vēlētus amatus politisko organizāciju vai partiju vadībā.

(4) Padomes loceklis trīs gadus pēc padomes locekļa pilnvaru termiņa izbeigšanās nevar būt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja īpašnieks vai akcionārs, vai darbinieks, kurš ir tiesīgs pieņemt lēmumus un rīkoties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja mantu vai finansu līdzekļiem.

     

(4) Padomes loceklis trīs gadus pēc padomes locekļa pilnvaru termiņa izbeigšanās nevar būt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja īpašnieks vai akcionārs, vai darbinieks, kurš ir tiesīgs pieņemt lēmumus un rīkoties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja mantu vai finansu līdzekļiem.

39.pants. Padomes locekļa stāšanās amatā

     

39.pants. Padomes locekļa stāšanās amatā

Padomes loceklis stājas amatā un sāk pildīt savus amata pienākumus ar dienu, kura noteikta, ieceļot viņu amatā. Padomes loceklim pēc viņa iecelšanas amatā līdz dienai, kad viņš sāk pildīt savus amata pienākumus, jānovērš visi likumā attiecībā uz viņu noteiktie ierobežojumi.

 

 

 

     

Padomes loceklis stājas amatā un sāk pildīt savus amata pienākumus ar dienu, kura noteikta, ieceļot viņu amatā. Padomes loceklim pēc viņa iecelšanas amatā līdz dienai, kad viņš sāk pildīt savus amata pienākumus, jānovērš visi likumā attiecībā uz viņu noteiktie ierobežojumi.

40.pants. Padomes locekļa atlaišana vai atbrīvošana no amata

     

40.pants. Padomes locekļa atlaišana vai atbrīvošana no amata

(1) Padomes loceklis savā pilnvaru termiņā ir neatceļams, un viņu var atcelt no amata vienīgi šajā pantā noteiktajos gadījumos.

 

 

 

 

   

(2) Ministru kabinets padomes locekli atceļ no amata pirms viņa pilnvaru termiņa beigām vienīgi šādos gadījumos:

105.

Valsts pārv. un pašv. komisija

Papildināt 40.panta otro daļu pēc vārdiem ”Ministru kabinets” ar vārdiem “vai pašvaldība”.

Neatbalstīt

 

1) ir saņemts attiecīgās personas iesniegums par atkāpšanos no amata;

       

2) attiecīgā persona vairāk kā sešus mēnešus pēc kārtas slimības vai citu iemeslu dēļ nespēj pildīt savus amata pienākumus;

       

3) ir atklājies vai iestājies kāds no šā likuma 38.pantā noteiktajiem ierobežojumiem.

 

 

   
 

106.

Valsts pārv. un pašv. komisija

Papildināt 40.panta otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) ja ir piedalījies nelikumīgu lēmumu pieņemšanā.”

Neatbalstīt

 
 

107.

Deputāts K.LEIŠKALNS

.Izteikt 40. pantu šādā redakcijā:

“(1) Padomes locekļu pilnvaru laiks ir pieci gadi.

(2) Padomes loceklis savu darbību var izbeigt, iesniedzot Padomei par to pieteikumu; par Padomes locekļa atbrīvošanu no amata Saeima informējama 14 dienu laikā.

(3) Saeima var atsaukt pirms termiņa Padomes locekli, ja:

1) viņš triju mēnešu laikā neattaisnoti nav apmeklējis vairāk nekā pusi no Padomes sēdēm;

2) ir konstatēti šā likuma 38. pantā norādītie apstākļi, kas liedz attiecīgajai personai būt par Padomes locekli;

3) viņš izdarījis tīšu šā likuma pārkāpumu vai pieļāvis nolaidību un tas izraisījis būtiskas sekas.

(4) Padomes locekļa pilnvaru pirmstermiņa izbeigšanās gadījumā uz atlikušo pilnvaru laiku, ja tas nav mazāks par vienu gadu, Saeima ievēlē Padomes sastāvā citu locekli.

(5) Padomes locekļus var atkārtoti ievēlēt Padomes sastāvā ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.”

Atbalstīt

 

(1) Padomes locekļu pilnvaru laiks ir pieci gadi.

(2) Padomes loceklis savu darbību var izbeigt, iesniedzot Padomei par to pieteikumu; par Padomes locekļa atbrīvošanu no amata Saeima informējama 14 dienu laikā.

(3) Saeima var atsaukt pirms termiņa Padomes locekli, ja:

1) viņš triju mēnešu laikā neattaisnoti nav apmeklējis vairāk nekā pusi no Padomes sēdēm;

2) ir konstatēti šā likuma 38. pantā norādītie apstākļi, kas liedz attiecīgajai personai būt par Padomes locekli;

3) viņš izdarījis tīšu šā likuma pārkāpumu vai pieļāvis nolaidību un tas izraisījis būtiskas sekas.

(4) Padomes locekļa pilnvaru pirmstermiņa izbeigšanās gadījumā uz atlikušo pilnvaru laiku, ja tas nav mazāks par vienu gadu, Saeima ievēlē Padomes sastāvā citu locekli.

(5) Padomes locekļus var atkārtoti ievēlēt Padomes sastāvā ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.

41.pants. Priekšsēdētājs

     

41.pants. Priekšsēdētājs

(1) Priekšsēdētājs ir arī padomes loceklis un ir atbildīgs par likumā noteikto regulatora funkciju izpildi.

     

(1) Priekšsēdētājs ir arī padomes loceklis un ir atbildīgs par likumā noteikto regulatora funkciju izpildi.

(2) Priekšsēdētājs:

     

(2) Priekšsēdētājs:

1) vada un organizē komisijas darbu un pārstāv komisiju;

108.

Valsts pārv. un pašv. komisija

Aizstāt 41.panta otrās daļas 1. un 3.punktā vārdu “komisijas” ar vārdu “regulatora”

Atbalstīt

1) vada un organizē regulatora darbu un pārstāv regulatoru;

2) vada padomes sēdes;

     

2) vada padomes sēdes;

3) ir komisijas finansu līdzekļu rīkotājs, nosaka budžeta izdevumu tāmi un reizi ceturksnī sniedz padomei informāciju par budžeta izpildi;

109.

Atbildīgā komisija

Izslēgt 41.panta otrās daļas 3. punktā vārdus “nosaka budžeta izdevumu tāmi”

Atbalstīt

3) ir regulatora finansu līdzekļu rīkotājs un reizi ceturksnī sniedz padomei informāciju par budžeta izpildi;

4) dod tiešus rīkojumus izpildinstitūcijas darbiniekiem.

     

4) dod tiešus rīkojumus izpildinstitūcijas darbiniekiem.

(3) Priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus izpilda priekšsēdētāja norīkots padomes loceklis, bet, ja šāda norīkojuma nav, iepriekšējais priekšsēdētāja norīkotais padomes loceklis.

     

(3) Priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus izpilda priekšsēdētāja norīkots padomes loceklis, bet, ja šāda norīkojuma nav, iepriekšējais priekšsēdētāja norīkotais padomes loceklis.

(4) Atsevišķus priekšsēdētāja pienākumus var pildīt viņa norīkots padomes loceklis.

     

(4) Atsevišķus priekšsēdētāja pienākumus var pildīt viņa norīkots padomes loceklis.

(5) Priekšsēdētājam ir tiesības dot rīkojumus padomes locekļiem tikai ar amata pienākumu pildīšanu saistītos organizatoriskos jautājumos.

 

 

 

 

 

     

(5) Priekšsēdētājam ir tiesības dot rīkojumus padomes locekļiem tikai ar amata pienākumu pildīšanu saistītos organizatoriskos jautājumos.

 

 

 

42.pants. Padomes sēdes sasaukšana un tiesīgums

     

42.pants. Padomes sēdes sasaukšana un tiesīgums

(1) Padomes sēdes sasauc un vada priekšsēdētājs.

     

(1) Padomes sēdes sasauc un vada priekšsēdētājs.

(2) Priekšsēdētājam jāsasauc padomes sēde, ja to pieprasa vismaz trīs padomes locekļi.

     

(2) Priekšsēdētājam jāsasauc padomes sēde, ja to pieprasa vismaz trīs padomes locekļi.

(3) Padome ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās ne mazāk kā četri tās locekļi.

110.

Satiksmes min. parlamentārais sekr. M.PŪĶIS

Aizstāt 42. panta trešajā daļā vārdu “četri” ar vārdu “trīs”

Atbalstīt

(3) Padome ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās ne mazāk kā trīs tās locekļi.

(4) Padomes sēdes laiks un darba kārtība jāizziņo visiem tās locekļiem ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms sēdes.

     

(4) Padomes sēdes laiks un darba kārtība jāizziņo visiem tās locekļiem ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms sēdes.

(5) Darba kārtībai pievienojamas padomes sēdē izskatāmo jautājumu dokumentu kopijas.

     

(5) Darba kārtībai pievienojamas padomes sēdē izskatāmo jautājumu dokumentu kopijas.

(6) Padomes sēdes tiek protokolētas rakstiski. Sēdes protokolu paraksta visi padomes locekļi, kas piedalījušies sēdē.

     

(6) Padomes sēdes tiek protokolētas rakstiski. Sēdes protokolu paraksta visi padomes locekļi, kas piedalījušies sēdē.

43.pants. Padomes lēmumu pieņemšana

     

43.pants. Padomes lēmumu pieņemšana

(1) Padome pieņem lēmumus balsojot, un lēmumus paraksta priekšsēdētājs.

     

(1) Padome pieņem lēmumus balsojot, un lēmumus paraksta priekšsēdētājs.

(2) Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz trī s padomes locekļi.

     

(2) Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz trīs padomes locekļi.

(3) Balsošana notiek atklāti, un balsošanas rezultātus ieraksta protokolā, norādot katra padomes locekļa balsojumu atsevišķi par katru sēdē izskatīto jautājumu ar atzīmi "par", "pret" vai "atturas".

     

(3) Balsošana notiek atklāti, un balsošanas rezultātus ieraksta protokolā, norādot katra padomes locekļa balsojumu atsevišķi par katru sēdē izskatīto jautājumu ar atzīmi "par", "pret" vai "atturas".

(4) Padomes locekļi, parakstot sēdes protokolu, var protokolā ierakstīt savu viedokli par izskatāmo jautājumu vai izdarīt protokolā atzīmi par sava viedokļa rakstiska pamatojuma pievienošanu sēdes protokolam.

 

 

 

 

 

 

(4) Padomes locekļi, parakstot sēdes protokolu, var protokolā ierakstīt savu viedokli par izskatāmo jautājumu vai izdarīt protokolā atzīmi par sava viedokļa rakstiska pamatojuma pievienošanu sēdes protokolam.

 

111.

Satiksmes min. parlamentārais sekr. M.PŪĶIS

Papildināt likumprojektu ar 43a pantu šādā redakcijā:

“43a pants. Komisijas sekretariāts

(1) Komisijai ir pakļauta izpildinstitūcija- sekretariāts.

(2) Sekretariāta pienākumos ietilpst:

1) tehniski nodrošināt komisijas darbu,

2) sagatavot jautājumus un dokumentus izskatīšanai komisijas sēdē,

3) veikt ekspertu funkcijas,

4) uzraudzīt komisijas pieņemto lēmumu un administratīvo aktu izpildi.”

 

Neatbalstīt

 

44.pants. Komisijas darba organizācija un struktūra

     

44.pants. Komisijas darba organizācija un struktūra

(1) Padome nosaka komisijas iekšējās darba organizācijas kārtību un izpildinstitūcijas struktūru.

     

(1) Padome nosaka komisijas iekšējās darba organizācijas kārtību un izpildinstitūcijas struktūru.

(2) Padome apstiprina nolikumu, kurā reglamentē komisijas darbību, izpildinstitūcijas darba organizāciju un struktūrvienību vadītāju iecelšanas kārtību, nosaka padomes sēdē izskatīšanai paredzēto lēmumu projektu un citu dokumentu sagatavošanas kārtību.

     

(2) Padome apstiprina nolikumu, kurā reglamentē komisijas darbību, izpildinstitūcijas darba organizāciju un struktūrvienību vadītāju iecelšanas kārtību, nosaka padomes sēdē izskatīšanai paredzēto lēmumu projektu un citu dokumentu sagatavošanas kārtību.

45.pants. Informācijas sniegšanas ierobežojumi

     

45.pants. Informācijas sniegšanas ierobežojumi

 

(1) Priekšsēdētājam, padomes locekļiem un izpildinstitūcijas darbiniekiem, kā arī komisijas darbībā pieaicinātajām personām ir aizliegts publiski vai citā veidā izpaust ziņas vai citu ar regulatora funkciju izpildi saistītu informāciju, kura viņām kļuvusi zināma, pildot dienesta pienākumus vai citādi, par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību vai to uzņēmējdarbību kopumā.

112.

Dep. K.LEIŠKALNS

Izteikt 45. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Priekšsēdētājam, padomes locekļiem un izpildinstitūcijas darbiniekiem, kā arī komisijas darbībā pieaicinātajām personām ir aizliegts publiski vai citā veidā izpaust ziņas vai citu ar regulatora funkciju izpildi saistītu konfidenciālu informāciju, kura viņām kļuvusi zināma, pildot dienesta pienākumus vai citādi, par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību vai to uzņēmējdarbību kopumā, izņemot normatīvajos aktos īpaši noteiktus gadījumus.”

Atbalstīt. Izteikt precizētā redakcijā.

 

 

(1) Priekšsēdētājam, padomes locekļiem un izpildinstitūcijas darbiniekiem, kā arī komisijas darbībā pieaicinātajām personām ir aizliegts publiski vai citā veidā izpaust ziņas vai citu ar regulatora funkciju izpildi saistītu ierobežotas pieejamības informāciju, kura viņām kļuvusi zināma, pildot dienesta pienākumus vai citādi, par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību vai to uzņēmējdarbību kopumā izņemot normatīvajos aktos īpaši noteiktus gadījumus.

(2) Padomes locekļi un izpildinstitūcijas darbinieki, kā arī komisijas darbībā pieaicinātās personas ir tiesīgas vienīgi ar priekšsēdētāja atļauju izpaust informāciju, kas viņām, pildot dienesta pienākumus, ir kļuvusi zināma par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību vai uzņēmējdarbību kopumā un kura saskaņā ar likumu ir atklāta.

113.

Valsts pārv. un pašv. komisija

Aizstāt 45. panta otrajā daļā vārdu “komisijas” ar vārdu “regulatora”

 

Atbalstīt

(2) Padomes locekļi un izpildinstitūcijas darbinieki, kā arī regulatora darbībā pieaicinātās personas ir tiesīgas vienīgi ar priekšsēdētāja atļauju izpaust informāciju, kas viņām, pildot dienesta pienākumus, ir kļuvusi zināma par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību vai uzņēmējdarbību

kopumā un kura saskaņā ar likumu ir atklāta.

 

46. pants. Atalgojums padomes locekļiem un izpildinstitūcijas darbiniekiem

114.

Juridiskais birojs

Izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“46.pants. Padomes locekļu un izpildinstitūcijas darbinieku atalgojums”

 

Atbalstīt

 

46. pants. Padomes locekļu un izpildinstitūcijas darbinieku atalgojums

Padome kārtējā gada budžeta līdzekļu ietvaros nosaka priekšsēdētāja un padomes locekļu algu, kā arī izpildinstitūcijas darbinieku atalgojumu.

115.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116.

Finansu ministrs E.KRASTIŅŠ

Izteikt 46. pantu šādā redakcijā:

“Padome nosaka priekšsēdētāja un padomes locekļu algu, kā arī izpildinstitūcijas darbinieku atalgojumu gadskārtējā valsts budžetā atalgojumiem paredzētās apropriācijas ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātiem darba samaksas noteikumiem.”

Juridiskais birojs

Aizstāt 46. pantā vārdus “kārtējā gada” ar vārdu “gadskārtējā”

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt. Ietverts 115.pr-lik.

 

Padome nosaka priekšsēdētāja un padomes locekļu algu, kā arī izpildinstitūcijas darbinieku atalgojumu gadskārtējā valsts budžetā atalgojumiem paredzētās apropriācijas ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātiem darba samaksas noteikumiem

47.pants. Padomes locekļu un izpildinstitūcijas darbinieku tiesiskā aizsardzība un dienesta apliecības

     

47.pants. Padomes locekļu un izpildinstitūcijas darbinieku tiesiskā aizsardzība un dienesta apliecības

(1) Par padomes locekļu vai izpildinstitūcijas darbinieku ietekmēšanu vai kavēšanu realizēt viņiem likumā noteiktās tiesības, par goda un cieņas aizskaršanu, kā arī pret viņiem vērstiem draudiem vai vardarbību, vai viņu dzīvības apdraudējumu sakarā ar dienesta pienākumu izpildi vainīgās personas tiek sauktas pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

     

(1) Par padomes locekļu vai izpildinstitūcijas darbinieku ietekmēšanu vai kavēšanu realizēt viņiem likumā noteiktās tiesības, par goda un cieņas aizskaršanu, kā arī pret viņiem vērstiem draudiem vai vardarbību, vai viņu dzīvības apdraudējumu sakarā ar dienesta pienākumu izpildi vainīgās personas tiek sauktas pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Padomes locekļiem un izpildinstitūcijas darbiniekiem ir dienesta apliecības, kas jāuzrāda, pildot dienesta pienākumus.

     

(2) Padomes locekļiem un izpildinstitūcijas darbiniekiem ir dienesta apliecības, kas jāuzrāda, pildot dienesta pienākumus.

Pārejas noteikumi

     

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.februārim:

     

1. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.februārim:

1) nosaka sabiedrisko pakalpojumu veidus, kurus nepieciešams regulēt valsts regulējamās nozarēs;

     

1) nosaka sabiedrisko pakalpojumu veidus, kurus nepieciešams regulēt valsts regulējamās nozarēs;

2) izveido Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju šā likuma 7.pantā noteiktajā kārtībā;

     

2) izveido Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju šā likuma 7.pantā noteiktajā kārtībā;

3) izdod noteikumus, kurus paredzēts izdot saskaņā ar šo likumu.

117.

Juridiskais birojs

Izteikt pārejas noteikumu 1. punkta 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

“3) izdod šajā likumā paredzētos noteikumus.”

Atbalstīt

3) izdod šajā likumā paredzētos noteikumus.

2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija līdz 2001.gada 1.martam pārņem no Energoapgādes regulēšanas padomes un Dzelzceļa administrācijas sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkciju izpildi attiecīgajās valsts regulējamās nozarēs.

     

2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija līdz 2001.gada 1.martam pārņem no Energoapgādes regulēšanas padomes un Dzelzceļa administrācijas sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkciju izpildi attiecīgajās valsts regulējamās nozarēs.

3. Pašvaldības līdz 2001.gada 1.februārim nodrošina sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas uzsākšanu pašvaldību regulējamās nozarēs.

     

3. Pašvaldības līdz 2001.gada 1.februārim nodrošina sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas uzsākšanu pašvaldību regulējamās nozarēs.

4. Licences, kuras izsniegusi cita institūcija vai iestāde pirms šā likuma stāšanās spēkā, ir spēkā līdz attiecīgās licences darbības termiņa beigām.

     

4. Licences, kuras izsniegusi cita institūcija vai iestāde pirms šā likuma stāšanās spēkā, ir spēkā līdz attiecīgās licences darbības termiņa beigām.

5. Tie tarifi, kuri saskaņā ar šo likumu ir pielīdzināmi sabiedrisko pakalpojumu tarifiem, bet noteikti saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem un ir spēkā šā likuma spēkā stāšanās brīdī, ir spēkā līdz to noteiktā termiņa beigām vai līdz brīdim, kad stājas spēkā saskaņā ar šo likumu noteiktie sabiedrisko pakalpojumu tarifi.

     

5. Tie tarifi, kuri saskaņā ar šo likumu ir pielīdzināmi sabiedrisko pakalpojumu tarifiem, bet noteikti saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem un ir spēkā šā likuma spēkā stāšanās brīdī, ir spēkā līdz to noteiktā termiņa beigām vai līdz brīdim, kad stājas spēkā saskaņā ar šo likumu noteiktie sabiedrisko pakalpojumu tarifi.

6. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izveidošanas un darbības uzsākšanas izdevumi tiek segti no valsts budžeta.

118.

Finansu ministrs E.KRASTIŅŠ

Izslēgt Pārejas noteikumu 6., 7. un 8. punktu.

Atbalstīt

 

7. Laikposmā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 31.decembrim Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbību finansē šādā kārtībā:

       

1) no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada 31.decembrim izdevumus 100 % apmērā sedz no valsts budžeta;

       

2) no 2002.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 31.decembrim izdevumus 50 % apmērā sedz no valsts budžeta un 50 % apmērā - no sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju maksājumiem.

       

8. Sākot ar 2003.gada 1.janvāri, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbību pilnā apmērā finansē no sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju maksājumiem.

       

9. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija telekomunikāciju regulēšanu uzsāk ar 2003.gada 1.janvāri.

119.

 

 

120.

Deputāts K.LEIŠKALNS

Izslēgt Pārejas noteikumu 9. punktu.

Dep. J.STALIDZĀNE

Izslēgt Pārejas noteikumu 9. punktu.

Atbalstīt

 

Atbalstīt

 
 

121.

Dep. P.SALKAZANOVS

Papildināt Pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Energoapgādes regulēšanas padome nodod pilnvaras regulēt centralizēto siltumapgādi pašvaldībām līdz 2001. gada 1. janvārim. “

Neatbalstīt

 
 

122.

Juridiskais birojs

Papildināt Pārejas noteikumus ar 10. punktu šādā redakcijā:

“10. Šā likuma 10.panta trešā daļa stājas spēkā pēc attiecīgu grozījumu izdarīšanas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.”

 

Atbalstīt. Izteikt kā 6.punktu.

 

 

6. Šā likuma 10.panta trešā daļa stājas spēkā pēc attiecīgu grozījumu izdarīšanas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.