Likumprojekta

Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai””

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Likums ir nepieciešams, lai nodrošinātu kluba “Vecrīga” divdesmit pašdarbības kultūras kolektīvu iespējas darboties telpās, kas atrodas ēkā Rīgā, Vaļņu ielā 32.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Grozījumi citos likumos nav nepieciešami.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Pieņemot likumu un izpildot likuma prasības.

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs L.Muciņš