2000

 

 

 

2000.gada 8.decembrī

Nr.9/6 - 504

 

 

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 8.decembra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi likumā “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu””(reģ.nr.393).

Komisija nolēma konceptuāli atbalstīt augstākminēto likumprojektu un lūgt to iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai 1.lasījumā.

Ar cieņu,

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs Dz.Kudums