Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Ārlietu komisija

Par Latvijas Republikas un Ukrainas līgumu par tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm

Pirmajā lasījumam pieņemtā

likumprojekta redakcija

 

Pr.

nr.

Priekšlikums

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

1. pants. 1998. gada 26. februārī Kijevā parakstītais Latvijas Republikas

un Ukrainas līgums par tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm (turpmāk- Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

 

 

 

 

1. pants. 1998. gada 26. februārī Kijevā parakstītais Latvijas Republikas

un Ukrainas līgums par tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm (turpmāk- Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

   

 

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

3. pants. Līgums stājas spēkā tā 15. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

     

3. pants. Līgums stājas spēkā tā 15. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

1.

/Deputāta K. Leiškalna priekšlikums/

Papildināt likumprojektu ar jaunu

4. pantu sekojošā redakcijā:

“4. pants. Pastāvot Latvijā ieviestajiem cūkgaļas tirgus aizsardzības pasākumiem un iekšējā tirgus aizsardzībai cigaretēm, Latvijas Republika pagaidām nepiemēro pirmajā punktā minētā

Neatbalstīt.

 

1.

2.

3.

4.

5.

līguma noteikumus sekojošām precēm, kas atbilst Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētās sistēmas kodam 0203 svaiga atdzesēta vai saldēta cūkgaļa un precēm ar kodu 2402 20 tabaku saturošas cigaretes”.

2.

/Deputāta K.Leiškalna priekšlikums/

Papildināt likumprojektu ar jaunu

5. pantu sekojošā redakcijā:

“Līdz brīdim, kamēr tiek pārtraukta aizsardzība, attiecībā uz 4. pantā minētajām precēm šiem produktiem tiek piemēroti tādi paši nosacījumi, kādi tiek piemēroti pret Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstīm. Tiklīdz par kādu no 4. pantā minētajām precēm būs pārtraukta iekšējā tirgus aizsardzība, konstatējot, ka vietējā tirgus aizsardzība vairs nav nepieciešama, Latvijas Ārlietu ministrija par to paziņo Ukrainas pusei un publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” datumu, no kura attiecīgajai precei pilnībā piemēro 1. pantā minētā līguma noteikumus”.

Neatbalstī.

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada.________________.