Likumprojekts

 

Likumprojekts

 

Par tiesas piesēdētāju vēlēšanu noteikšanu

Noteikt, ka, sākot ar 1999.gada 22.oktobri, rīkojamas apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu piesēdētāju vēlēšanas.

Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā.