Sagatavojusi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Sagatavojusi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Projekts 3. lasījumam 03.02.2000

P R I E K Š L I K U M I

likumprojektam “Grozījumi likumā “Par svētku un atceres dienām””

(reģ. nr. 374; dok.nr. 1166)

likuma redakcija

2. lasījuma redakcija

npk

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas ierosinātā 3.lasījuma redakcija

2. Noteikt par atceres dienām:

20.janvāri - 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienu;

26.janvāri - Latvijas Republikas starptautiskās (de jure) atzīšanas dienu;

16.martu - Latviešu karavīru atceres dienu;

25.martu - komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu;

4.maiju - Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu;

8.maiju - nacisma sagrāves dienu un otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu;

9.maiju - Eiropas dienu;

14.jūniju - komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu;

22.jūniju - Varoņu piemiņas dienu (Cēsu kaujas atceres dienu);

4.jūliju - ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienu;

11.augustu - Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas dienu;

11. novembri - Lāčplēša dienu.

decembra pirmo svētdienu - pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas dienu.

Izdarīt likumā “Par svētku un atceres dienām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 1., 15. nr.) šādus grozījumus:

2. pantā:

izslēgt vārdus “16. martu - Latviešu karavīru atceres dienu”;

papildināt pantu pēc vārdiem “11. novembri - Lačplēša dienu” ar vārdiem “un Latviešu karavīru atceres dienu”.

1.

 

 

2.

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

7.

(Deputāti J. Dobelis, P. Lāce, J. Siliņš)

Papildināt 2. pantu pēc vārdiem “26.janvāri - Latvijas Republikas starptautiskās (de jure) atzīšanas dienu” ar vārdiem “16.martu - Latviešu leģionāru dienu”.

(Deputāts O. Grīgs)

Aizstāt vārdus “16.martu - Latviešu karavīru atceres dienu” ar vārdiem “16.martu - Latviešu leģiona atceres dienu”.

(Deputāts P. Tabūns)

Papildināt 2. pantu pēc vārdiem “26.janvāri - Latvijas Republikas starptautiskās (de jure) atzīšanas dienu” ar vārdiem “16.martu - cīnītāju dienu pret padomju okupāciju”.

(Deputāts J. Gailis)

Papildināt 2. pantu pēc vārdiem “26.janvāri - Latvijas Republikas starptautiskās (de jure) atzīšanas dienu” ar vārdiem “16.martu - cīnītāju par Latvijas neatkarību II pasaules karā atceres dienu”.

(Deputāts J. Vidiņš)

Papildināt 2. pantu pēc vārdiem “26.janvāri - Latvijas Republikas starptautiskās (de jure) atzīšanas dienu” ar vārdiem “16.martu - pret komunistiskā terora cīnītāju dienu”.

(Deputāts A. Seiksts)

Izslēgt likumprojektā vārdus “papildināt pantu pēc vārdiem “11. novembri - Lačplēša dienu” ar vārdiem “un Latviešu karavīru atceres dienu”.

(Cilvēktiesību un sab. lietu komisija)

Precizēt likumprojektu redakcionāli un izteikt to šādā redakcijā:

“Grozījums likumā “Par svētku un atceres dienām””

Izdarīt likumā “Par svētku un atceres dienām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 1., 15. nr.) šādu grozījumu:

Izslēgt 2. pantā vārdus “16. martu - Latviešu karavīru atceres dienu”.

Noraidīt.

 

 

Noraidīt.

 

Noraidīt.

 

 

 

Noraidīt.

 

 

 

Noraidīt.

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

Atbalstīt.

Likumprojekts

“Grozījums likumā “Par svētku un atceres dienām””

Izdarīt likumā “Par svētku un atceres dienām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 1., 15. nr.) šādu grozījumu:

Izslēgt 2. pantā vārdus “16. martu - Latviešu karavīru atceres dienu”.