Sagatavojusi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Sagatavojusi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Projekts 2. lasījumam 18.01.2000

P R I E K Š L I K U M I

likumprojektam “Grozījumi likumā “Par svētku un atceres dienām””

(reģ. nr. 374; dok.nr. 1166)

likuma redakcija

1. lasījuma redakcija

npk

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas ierosinātā 2.lasījuma redakcija

2. Noteikt par atceres dienām:

20.janvāri - 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienu;

26.janvāri - Latvijas Republikas starptautiskās (de jure) atzīšanas dienu;

16.martu - Latviešu karavīru atceres dienu;

25.martu - komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu;

4.maiju - Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu;

8.maiju - nacisma sagrāves dienu un otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu;

9.maiju - Eiropas dienu;

14.jūniju - komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu;

22.jūniju - Varoņu piemiņas dienu (Cēsu kaujas atceres dienu);

4.jūliju - ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienu;

11.augustu - Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas dienu;

11. novembri - Lāčplēša dienu.

decembra pirmo svētdienu - pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas dienu.

Izdarīt likumā “Par svētku un atceres dienām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 1., 15. nr.) šādus grozījumus:

2. pantā:

svītrot vārdus “16. martu” un pārcelt vārdus “Latviešu karavīru atceres dienu” aiz vārdiem “11. novembri - Lāčplēša dienu”.

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

(Deputāts Juris Dobelis)

Papildināt 2. pantu pēc vārdiem “26.janvāri - Latvijas Republikas starptautiskās (de jure) atzīšanas dienu” ar vārdiem “16.martu - Latviešu Leģiona dienu”.

(Deputāts Oskars Grīgs)

Aizstāt vārdus “16.martu - Latviešu karavīru atceres dienu” ar vārdiem “16.martu - Leģiona atceres dienu”.

(Deputāts Andrejs Požarnovs)

Papildināt 2. pantu pēc vārdiem “26.janvāri - Latvijas Republikas starptautiskās (de jure) atzīšanas dienu” ar vārdiem “16.martu - Latviešu leģiona piemiņas dienu”.

(Cilvēktiesību un sab. lietu komisija)

Redakcionāli precizēt grozījumus 2. pantā un izteikt šādā redakcijā:

“ 2. pantā:

izslēgt vārdus “16. martu - Latviešu karavīru atceres dienu”;

papildināt pantu pēc vārdiem “11. novembri - Lačplēša dienu” ar vārdiem “ un Latviešu karavīru atceres dienu”.

Noraidīts.

 

 

 

 

Noraidīts.

 

 

 

Noraidīts.

 

 

 

 

 

 

Pieņemts.

Izdarīt likumā “Par svētku un atceres dienām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 1., 15. nr.) šādus grozījumus:

2. pantā:

izslēgt vārdus “16. martu - Latviešu karavīru atceres dienu”;

papildināt pantu pēc vārdiem “11. novembri - Lačplēša dienu” ar vārdiem “ un Latviešu karavīru atceres dienu”.