Likumprojekts “Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"”

Likumprojekts “Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"”

(Reģ.nr.359)

Spēkā esošā redakcija

Grozījumi

 

Izdarīt likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

14.pants. Obligāto iemaksu objekts

(1) Darba devēja un darba ņēmēja obligāto iemaksu objekts ir visi algotā darbā gūtie ienākumi, no kuriem jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis, neatskaitot neapliekamo minimumu, nodokļa atvieglojumus un izdevumus, par kuriem nodokļu maksātājam ir tiesības samazināt apliekamo ienākumu.

1. 14.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Darba devēja un darba ņēmēja obligāto iemaksu objekts ir visi algotā darbā gūtie ienākumi (arī darba devēja iemaksas licencētajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumi par dzīvības, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, noslēdzot apdrošināšanas līgumu par labu darbiniekam), no kuriem jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis, neatskaitot neapliekamo minimumu, nodokļa atvieglojumus un izdevumus, par kuriem nodokļu maksātājam ir tiesības samazināt apliekamo ienākumu.";

(7) Obligāto iemaksu objekts nav darba devēja iemaksas licencētos pensiju fondos, kā arī apdrošināšanas prēmiju maksājumi par darbinieku dzīvības, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, izņemot:

1) darba devēja prēmiju maksājumus par dzīvības apdrošināšanu, noslēdzot apdrošināšanas līgumu par labu darbiniekam, ja šāds apdrošināšanas līgums tiek noslēgts uz termiņu, kas ir īsāks par pieciem gadiem, vai ja līguma darbības laikā vai to laužot apdrošinātājs iemaksāto prēmiju pilnīgi vai daļēji izmaksājis apdrošinātajai personai;

2) darba devēja prēmiju maksājumus par veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, noslēdzot apdrošināšanas līgumu par labu darbiniekam, ja šāds apdrošināšanas līgums tiek noslēgts uz termiņu, kas ir īsāks par vienu gadu.

izslēgt 14.panta septīto daļu.

Pārejas noteikumi

3. No 1998. gada 1.janvāra līdz 2001.gada 31.decembrim, kad stājas spēkā šā likuma 18. panta pirmajā daļā noteiktā obligāto iemaksu likme un tās sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju, obligāto iemaksu likme ir 37 procenti, no kuriem 28 procentus maksā darba devējs un 9 procentus - darba ņēmējs.

2. Pārejas noteikumos:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. No 1998.gada 1.janvāra līdz 1999.gada 31.decembrim obligāto iemaksu likme ir 37 procenti, no kuriem 28 procentus maksā darba devējs un 9 procentus - darba ņēmējs.";

 

papildināt pārejas noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12. No 2000.gada 1.janvāra līdz 2001.gada 31.decembrim obligāto iemaksu likme un tās sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir šāds:

1) ar 2000.gada 1.janvāri obligāto iemaksu likme ir 36 procenti, no kuriem 27 procentus maksā darba devējs un 9 procentus - darba ņēmējs;

2) ar 2001.gada 1.janvāri obligāto iemaksu likme ir 35 procenti, no kuriem 26 procentus maksā darba devējs un 9 procentus - darba ņēmējs."

 

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.