Likumprojekts

 

 

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"

Izdarīt likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 1998, 15.nr.) grozījumu un izteikt 14.panta septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Obligāto iemaksu objekts ir darba devēja iemaksas licencētos pensiju fondos, kā arī apdrošināšanas prēmiju maksājumi par dzīvības, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, noslēdzot apdrošināšanas līgumu par labu darbiniekam."