Likumprojekts “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”

Likumprojekts “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”

(Reģ.nr.358)

Spēkā esošā redakcija

Grozījumi

 

Izdarīt Zemesgrāmatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 1998, 23.nr.) šādus grozījumus:

107. Kancelejas nodevu (106.panta 2.punkts) iekasē šādos apmēros:

Kancelejas nodeva par informācijas saņemšanu no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas ieskaitāma Tieslietu ministrijas pamatbudžeta kontā un izlietojama valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas darbības nodrošināšanai.

1. Izteikt 107.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Kancelejas nodeva par informācijas saņemšanu no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas ieskaitāma valsts pamatbudžetā."

 

2. Papildināt likumu ar 107.1 pantu šādā redakcijā:

"107.1 Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas darbību finansē no valsts pamatbudžeta."

 

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.