Likumprojekts

 

Likumprojekts

Grozījumi Zemesgrāmatu likumā

Izdarīt Zemesgrāmatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 1998, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 107.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Kancelejas nodeva par informācijas saņemšanu no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas ieskaitāma valsts pamatbudžetā."

2. Papildināt likumu ar 107.1 pantu šādā redakcijā:

"107.1 Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas darbību finansē no valsts pamatbudžeta."

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.