Likumprojekts “Grozījumi Dzelzceļa likumā”

Likumprojekts “Grozījumi Dzelzceļa likumā”

(Reģ.nr. 357)

Spēkā esošā redakcija

Grozījumi

 

Izdarīt Dzelzceļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 9.nr.; 1999, 5.nr.) šādus grozījumus:

10.pants. Dzelzceļa infrastruktūras fonds

(3) Dzelzceļa infrastruktūras fonda līdzekļi ir valsts speciālais budžets.

1. Izslēgt 10.panta trešo daļu.

30.pants. Dzelzceļa administrācija

(2) Dzelzceļa administrācija ir valsts pārvaldes iestāde, kuru pārrauga Satiksmes ministrija. Dzelzceļa administrāciju finansē no dzelzceļa infrastruktūras fonda.

2. Izteikt 30.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Dzelzceļa administrācija ir Satiksmes ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Dzelzceļa administrāciju finansē no valsts pamatbudžeta. Dzelzceļa administrācijas funkciju izpildes nodrošināšanai finansu līdzekļus no Dzelzceļa infrastruktūras fonda ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos."

33.pants. Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas kontroles un uzraudzības institūcija

(5) Dzelzceļa tehnisko inspekciju finansē no dzelzceļa infrastruktūras fonda.

3. Izteikt 33.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Dzelzceļa tehnisko inspekciju finansē no valsts pamatbudžeta. Dzelzceļa tehniskās inspekcijas funkciju izpildes nodrošināšanai finansu līdzekļus no Dzelzceļa infrastruktūras fonda ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos."

 

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.