Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā”

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā”

(Reģ.nr.356)

Spēkā esošā redakcija

Grozījumi

 

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:

120.pants. Probācijas dienests, tā izveidošana un mērķis

Probācijas dienestu izveido Ministru kabinets kā Tieslietu ministrijas pakļautībā esošu patstāvīgu valsts iestādi.

Probācijas dienesta izveidošanas mērķis ir mazināt brīvības atņemšanas soda kaitīgo ietekmi un palīdzēt personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, iekļauties dzīvē, brīvībā esot.

1. Aizstāt 120.panta pirmajā daļā vārdu "pakļautībā" ar vārdu "pārraudzībā".

 

2. Papildināt kodeksu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

"Pārejas noteikums

Ministru kabinets nodrošina, lai:

1) līdz 2002.gada 1.aprīlim tiek izveidots un darbu uzsāk probācijas dienests Tieslietu ministrijas pārraudzībā, kas nodrošina palīdzības sniegšanu personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm;

2) līdz 2003.gada 31.martam tiek izveidoti un darbu uzsāk attiecīgi dienesti Valsts policijas iestādēs, kas nodrošina soda veida – aresta – izpildi."