Likumprojekts “Grozījums Izglītības likumā”

Likumprojekts “Grozījums Izglītības likumā”

(Reģ.nr. 355)

Spēkā esošā redakcija

Grozījumi

 

Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 1999, 17.nr.) grozījumu un izteikt pārejas noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:

Pārejas noteikumi

4. Šā likuma 53.panta otrā daļa stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

"4. Šā likuma 53.panta otrās daļas noteikumu izpilde pilnā apjomā tiek nodrošināta pakāpeniski līdz 2002.gada 1.janvārim."

 

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.