Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Izglītības likumā

Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 1999, 17.nr.) grozījumu un izteikt pārejas noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Šā likuma 53.panta otrās daļas noteikumu izpilde pilnā apjomā tiek nodrošināta pakāpeniski līdz 2002.gada 1.janvārim."

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.