Likumprojekts “Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"”

Likumprojekts “Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"”

(Reģ.nr.353)

Spēkā esošā redakcija

Grozījumi

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.) šādus grozījumus:

8. pants. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra darbība

Uzņēmumu reģistra darbības nodrošināšanai izmanto piecdesmit procentus no valsts nodevas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to filiāļu un pārstāvniecību reģistrāciju, to pamatdokumentu grozījumu reģistrāciju, informācijas saņemšanu no Uzņēmumu reģistra, kā arī no ienākumiem, kas tiek gūti par maksas pakalpojumiem un tiek ieskaitīti Tieslietu ministrijas pamatbudžeta kontā.

1. Izteikt 8.panta četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

"Uzņēmumu reģistra darbību finansē no valsts pamatbudžeta, kā arī no ienākumiem, kas tiek gūti par maksas pakalpojumiem un tiek ieskaitīti Tieslietu ministrijas pamatbudžeta kontā."

Maksas pakalpojumu veidus, maksu nosaka Ministru kabinets.

2. Izslēgt 8.panta piecpadsmito daļu.

 

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.