Likumprojekts

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par tiesu varu"

Izdarīt likumā "Par tiesu varu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1., 13.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3., 13.nr.; 1997, 5., 21.nr.; 1998, 22., 23.nr.) grozījumu un izslēgt 117.panta otro daļu.

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.