Likumprojekts “Grozījumi likumā "Par 1937

Likumprojekts “Grozījumi likumā "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību"”

(Reģ.nr.351)

Spēkā esošā redakcija

Grozījumi

 

Izdarīt likumā "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 8., 11., 21.nr.; 1997, 5.nr.) šādus grozījumus:

20. Noteikt, ka zemesgrāmatu nodaļu iekasētā kancelejas nodeva ieskaitāma Tieslietu ministrijas pamatbudžeta kontā un izlietojama zemesgrāmatu nodaļu darbības nodrošināšanai, tai skaitā - materiāltehniskās bāzes nostiprināšanai.

1. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

"20. Zemesgrāmatu nodaļu iekasētā kancelejas nodeva ieskaitāma valsts pamatbudžetā."

 

2. Papildināt likumu ar 20.1 pantu šādā redakcijā:

"20.1 Zemesgrāmatu nodaļu darbību finansē no valsts pamatbudžeta."

 

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.