Likumprojekts “Grozījums likumā "Par aviāciju"”

Likumprojekts “Grozījums likumā "Par aviāciju"”

(Reģ.nr. 350)

Spēkā esošā redakcija

Grozījumi

 

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.) grozījumu un izteikt 27.1 pantu šādā redakcijā:

27.1 pants. Lidostas nodevas

Ministru kabinets, pieņemot atbilstošus noteikumus, lidostās var noteikt šādas lidostas nodevas:

1) pasažieru izlidošanas nodevu;

2) termināla nodevu.

Nodevu likmes un to iekasēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Lidostas nodevas ieskaitāmas Satiksmes ministrijas speciālajā budžetā.

"27.1 pants. Nodeva par pasažieru izlidošanu

Lidostās iekasē valsts nodevu par pasažieru izlidošanu.

Ieņēmumus no valsts nodevas izmanto lidostas infrastruktūras attīstības finansēšanai."

 

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.