Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par aviāciju"

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.) grozījumu un izteikt 27.1 pantu šādā redakcijā:

"27.1 pants. Nodeva par pasažieru izlidošanu

Lidostās iekasē valsts nodevu par pasažieru izlidošanu.

Ieņēmumus no valsts nodevas izmanto lidostas infrastruktūras attīstības finansēšanai."

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.