Likumprojekts “Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā”

Likumprojekts “Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā”

(Reģ.nr.348)

Spēkā esošā redakcija

Grozījumi

 

Izdarīt Latvijas Republikas valsts robežas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1995, 24.nr.; 1997, 2.nr.; 1998, 22.nr.) grozījumu

36.pants. Robežsardzes un Jūras spēku finansēšana

(1) Robežsardze tiek finansēta no Iekšlietu ministrijas un Jūras spēki -no Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta, kuru veido:

1) dotācija no vispārējiem ieņēmumiem valsts budžetā;

2) pašu ieņēmumi, kurus veido 80 procenti no iekasējamiem naudas sodiem, kurus par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu uzlikusi Robežsardze un Jūras spēki, kā arī 80 procenti no ieņēmumiem, kas gūti, realizējot konfiscētās preces un citus priekšmetus, ko likumā noteiktajā kārtībā aizturējusi un izņēmusi Robežsardze un Jūras spēki.

un izslēgt 36.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus "kurus veido 80 procenti no iekasējamiem naudas sodiem, kurus par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu uzlikusi Robežsardze un Jūras spēki".

 

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.