Likumprojekts “Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību"”

Likumprojekts “Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību"”

(Reģ.nr. 346)

Spēkā esošā redakcija

Grozījumi

 

Izdarīt likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 1999, 7.nr.) šādus grozījumus:

Pārejas noteikumi

1. Līdz 2000.gada 31.martam nepiemērot Krimināllikumā paredzēto soda veidu - arestu.

Pārejas noteikumos:

aizstāt 1.punktā vārdus un skaitļus "2000.gada 31.martam" ar vārdiem un skaitļiem "2003.gada 31.martam";

2. Ministru kabinets valsts budžeta projektā 2000.gadam iestrādā aresta izpildei nepieciešamo finansējumu.

aizstāt 2.punktā vārdu un skaitli "2000.gadam" ar vārdu un skaitli "2001.gadam".

 

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.