Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā

"Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību"

Izdarīt likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 1999, 7.nr.) šādus grozījumus:

Pārejas noteikumos:

aizstāt 1.punktā vārdus un skaitļus "2000.gada 31.martam" ar vārdiem un skaitļiem "2003.gada 31.martam";

aizstāt 2.punktā vārdu un skaitli "2000.gadam" ar vārdu un skaitli "2001.gadam".

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.