Likumprojekts

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1996, 23.nr.; 1997, 15.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 8.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Ienākumi no valsts un pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas pēc privatizācijas un citu Ministru kabineta noteikto izdevumu atskaitīšanas, kā arī likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" paredzēto ieskaitījumu izdarīšanas rezerves fondā ieskaitāmi valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondos likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" noteiktajā kārtībā, bet ieņēmumi, kas gūti, kapitalizējot valsts budžeta maksājumu pamatparādus, ieskaitāmi attiecīgajā budžetā likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā."

2. Izslēgt 8.panta pirmās daļas 17.punktā vārdus "valsts īpašuma privatizācijas nodrošināšanai".

3. Izslēgt 11.panta ceturtajā daļā vārdus "un citus ar valsts īpašuma privatizāciju un tās organizēšanu nesaistītus izdevumus".