Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums likumā "Konsulārais reglaments"

Izdarīt likumā "Konsulārais reglaments" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 1996, 23.nr.) grozījumu un izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

"20.pants. Par konsulārajiem pakalpojumiem ņemama valsts nodeva saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Samaksu par atsevišķiem citiem pakalpojumiem, kuri nav valsts nodevas objekts, nosaka ārlietu ministrs. Šīs summas tiek ieskaitītas valsts pamatbudžetā kā atlīdzība par maksas pakalpojumiem, un tās izmantojamas Ārlietu ministrijas diplomātiskā un konsulārā dienesta attīstībai."

Likums stājas spēkā ar 2000.gada 1.janvāri.