Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"

Izdarīt likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 14.nr.; 1995, 22.nr.; 1997, 9.nr.; 1999, 17.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 5.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Ja kalendāra mēneša laikā azartspēļu iekārta tiek pārvietota uz citu norises vietu, tad attiecīgajā mēnesī nodoklis aprēķināms par katru tiešo norises vietu."

2. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Ienākumi no izložu un azartspēļu nodevas (maksa par speciālo atļauju (licenci)) tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā.

Ienākumi no azartspēļu nodokļa 75 procentu apmērā ieskaitāmi valsts pamatbudžetā, bet 25 procentu apmērā – tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta azartspēle.

Ienākumi no valsts mēroga izložu nodokļa ieskaitāmi valsts pamatbudžetā, bet no vietēja mēroga izložu nodokļa – tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta izloze."

3. Aizstāt 13.pantā vārdus "speciālajā budžetā" ar vārdiem "valsts pamatbudžetā".

Pārejas noteikums

Likumā "Par valsts budžetu 2000.gadam" tiek nodrošināta dotācija sporta speciālajā budžetā - 1400000 latu apmērā - un Kultūrkapitāla fondam -
200000 latu apmērā.

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.