Likumprojekts “Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"”

Likumprojekts “Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"”

(Reģ.nr.335)

Spēkā esošā redakcija

Grozījumi

 

Izdarīt likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" (Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr.; 1996, 11.nr.; 1997, 24.nr.; 1999, 10.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas un to reģistrācija

(2) Apliekamā persona ir arī budžeta institūcija, ja tā veic preču piegādes un sniedz pakalpojumus citām personām. Tās budžeta iestādes, kas tiek finansētas no valsts budžeta, drīkst nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamās personas un neaplikt ar pievienotās vērtības nodokli veiktos darījumus, ja samaksa par tiem pilnā mērā tiek ieskaitīta valsts pamatbudžetā attiecīgās iestādes ieņēmumos.

1. Izslēgt 3.panta otrās daļas otro teikumu.

7.pants. Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana

(4) Nodokli, ko ārvalstu fiziskās personas samaksājušas par precēm (ja to vērtība pārsniedz 50 latus), kuras tiek izvestas no iekšzemes, atmaksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

2. Aizstāt 7.panta ceturtajā daļā vārdus "50 latus" ar vārdiem "100 latu".

 

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.