Likumprojekts

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"

Izdarīt likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" (Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr.; 1996, 11.nr.; 1997, 24.nr.; 1999, 10.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 3.panta otrās daļas otro teikumu.

2. Aizstāt 7.panta ceturtajā daļā vārdus "50 latus" ar vārdiem "100 latu".

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.