Likumprojekts “Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"”

Likumprojekts “Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"”

(reģ.nr.333)

Spēkā esošā redakcija

Grozījumi

 

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1998, 13.nr.; 1999, 2., 6., 17.nr.) šādus grozījumus:

8.pants. Atvieglojumi

(1) Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem nodoklis, kas samaksāts par izmantoto dīzeļdegvielu (gāzeļļu), atmaksājams Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, rēķinot vienā kalendāra gadā 120 litru dīzeļdegvielas (gāzeļļas) par katru īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantotas zemes hektāru, ko apliecina pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētāja vai viņa vietnieka izsniegta izziņa.

1. 8.panta pirmajā daļā skaitli "120" aizstāt ar skaitli "80".

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 6.panta pirmās daļas 1.-6.punktā noteiktās likmes stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī. Šā likuma 6.panta pirmās daļas 7.punktā noteiktā likme stājas spēkā

2003.gada 1.janvārī.

2. Pārejas noteikumos:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Šā likuma 6.panta pirmās daļas 2. un 6.punktā noteiktās likmes stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī. Šā likuma 6.panta pirmās daļas 1., 3., 4. un 7.punktā noteiktās likmes stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.";

2. Līdz šā likuma 6.panta pirmās daļas 1.-7.punktā noteikto likmju spēkā stāšanās dienai naftas produktus ar akcīzes nodokli apliek pēc šādām likmēm:

izteikt 2.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"2. Līdz šā likuma 6.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. un 7.punktā noteikto likmju spēkā stāšanās dienai naftas produktus ar akcīzes nodokli apliek pēc šādām likmēm:";

1) svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem:

a) ar 1998.gada 1.janvāri - 140 latu,

b) ar 1999.gada 1.janvāri - 160 latu,

c) ar 2000.gada 1.janvāri - 180 latu;

izteikt 2.punkta 1.apakšpunkta "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) ar 2001.gada 1.janvāri - 170 latu;";

papildināt 2.punkta 1.apakšpunktu ar "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) ar 2002.gada 1.janvāri - 180 latu;";

3) petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem:

a) ar 1998.gada 1.janvāri - 100 latu,

b) ar 1999.gada 1.janvāri - 130 latu,

c) ar 2000.gada 1.janvāri - 160 latu;

izteikt 2.punkta 3.apakšpunkta "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) ar 2001.gada 1.janvāri - 140 latu;";

papildināt 2.punkta 3.apakšpunktu ar "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) ar 2002.gada 1.janvāri - 150 latu;";

4) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem:

a) ar 1998.gada 1.janvāri - 100 latu,

b) ar 1999.gada 1.janvāri - 130 latu,

c) ar 2000.gada 1.janvāri - 160 latu;

izteikt 2.punkta 4.apakšpunkta "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) ar 2001.gada 1.janvāri - 140 latu;";

papildināt 2.punkta 4.apakšpunktu ar "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) ar 2002.gada 1.janvāri - 150 latu;".

 

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.