Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1998, 13.nr.; 1999, 2., 6., 17.nr.) šādus grozījumus:

1. 8.panta pirmajā daļā skaitli "120" aizstāt ar skaitli "80".

2. Pārejas noteikumos:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Šā likuma 6.panta pirmās daļas 2. un 6.punktā noteiktās likmes stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī. Šā likuma 6.panta pirmās daļas 1., 3., 4. un 7.punktā noteiktās likmes stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.";

izteikt 2.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"2. Līdz šā likuma 6.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. un 7.punktā noteikto likmju spēkā stāšanās dienai naftas produktus ar akcīzes nodokli apliek pēc šādām likmēm:";

izteikt 2.punkta 1.apakšpunkta "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) ar 2001.gada 1.janvāri - 170 latu;";

papildināt 2.punkta 1.apakšpunktu ar "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) ar 2002.gada 1.janvāri - 180 latu;";

izteikt 2.punkta 3.apakšpunkta "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) ar 2001.gada 1.janvāri - 140 latu;";

papildināt 2.punkta 3.apakšpunktu ar "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) ar 2002.gada 1.janvāri - 150 latu;";

 

izteikt 2.punkta 4.apakšpunkta "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) ar 2001.gada 1.janvāri - 140 latu;";

papildināt 2.punkta 4.apakšpunktu ar "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) ar 2002.gada 1.janvāri - 150 latu;".

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.