Likumprojekts “Grozījumi likumā "Par īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumiem sabiedriskajām organizācijām un to uzņēmumiem 1994

Likumprojekts “Grozījumi likumā "Par īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumiem sabiedriskajām organizācijām un to uzņēmumiem 1994.–1999.gadā"

(Reģ.nr.331)

Spēkā esošā redakcija

Grozījumi

 

Izdarīt likumā "Par īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumiem sabiedriskajām organizācijām un to uzņēmumiem 1994.–1999.gadā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 16.nr.; 1997, 24.nr.) šādus grozījumus:

Par īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumiem sabiedriskajām organizācijām un to uzņēmumiem 1994. - 1999.gadā

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem sabiedriskajām organizācijām un to uzņēmumiem 2000.–2001.gadā".

Saskaņā ar likuma "Par īpašuma nodokli" 4.panta 6.punktu no īpašuma nodokļa maksājumiem par 1994.-1999.gadu tiek atbrīvotas šādas sabiedriskās organizācijas un to uzņēmumi:

1. Latvijas Arhitektu savienība,

2. Latvijas Bērnu fonds,

3. Latvijas Invalīdu biedrība,

4. Latvijas Kinematogrāfistu savienība,

5. Latvijas Kultūras fonds,

6. Latvijas Mākslinieku savienība,

7. Latvijas Nedzirdīgo savienība,

8. Latvijas Neredzīgo biedrība,

9. Latvijas Komponistu savienība,

10. Latvijas organizācija "Glābiet bērnus",

11. Latvijas Ārstu biedrība,

12. Latvijas Rēriha biedrība,

13. Latvijas Rakstnieku savienība,

14. Latvijas Sarkanais Krusts,

15. Latvijas sporta biedrība "Daugava",

16. Latvijas sporta biedrība "Vārpa",

17. Latvijas Teātra darbinieku savienība,

18. Latvijas Žurnālistu savienība,

19. Maltas palīdzības dienests Latvijā,

20. Rīgas Latviešu biedrība,

21. Sorosa fonds - Latvija,

22. Latviešu Strēlnieku apvienība,

23. Latvijas Republikas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība.

2. Izteikt likuma ievaddaļu šādā redakcijā:

"Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" pārejas noteikumu 9.punkta 2.apakšpunkta "f" apakšpunktu no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par ēkām un būvēm 2000.–2001.gadā tiek atbrīvotas šādas sabiedriskās organizācijas un to uzņēmumi:".

 

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī