Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījums likumā "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu"” izskatīšanai 2

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījums likumā "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu"” izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.) grozījumu

     

Izdarīt likumā "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.) šādus grozījumus:

6.pants. (1) Izlīdzināšanas aprēķinam tiek izmantoti Centrālās statistikas pārvaldes apstiprinātie dati par iedzīvotāju skaitu un struktūru pašvaldības teritorijā budžeta sagatavošanas gada 1.janvārī, Labklājības ministrijas dati par bērnu skaitu bērnunamos un iemītnieku skaitu veco ļaužu pansionātos un centros, Valsts zemes dienesta apstiprinātie dati par nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību pašvaldībās, kā arī Finansu ministrijas dati par iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi pašvaldībās un pašvaldību kopējo finansu nepieciešamību saimnieciskajā gadā.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Deputāts J.Lāčplēsis

Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā

(1) Izlīdzināšanas aprēķinam tiek izmantoti PID apstiprinātie dati par iedzīvotāju skaitu un struktūru pašvaldības teritorijā budžeta sagatavošanas gada 1.janvārī, ....” tālāk kā tekstā.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Aizstāt 6.panta pirmajā daļā vārdus “Centrālās statistikas pārvaldes” ar vārdiem “Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes”

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(2)

 

 

 

 

 

Atbalstīt

1 Aizstāt 6.panta pirmajā daļā vārdus “Centrālās statistikas pārvaldes” ar vārdiem “Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes”.

15.pants.

(2) Izlīdzināšanas fonda darbības pārraudzībai Ministru kabinets izveido Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda padomi, kuras sastāvā iekļauj Saeimas Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas ieteiktu un Saeimas apstiprinātu pārstāvi - Saeimas deputātu, divus pārstāvjus no Finansu ministrijas, pa vienam pārstāvim no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Labklājības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī piecus pašvaldību pārstāvjus, kurus izvirzījusi likuma "Par pašvaldībām" 96.pantā noteiktā pašvaldību sabiedriskā organizācija. Papildus kā ekspertus vai konsultantus var pieaicināt pārstāvjus no citām institūcijām.

un aizstāt 15.panta otrajā daļā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas" ar vārdiem "Pašvaldību lietu pārvaldes".

3.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Aizstāt 15.panta otrajā daļā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas" ar vārdiem "Ministru kabineta noteiktas institūcijas, kura pārrauga pašvaldību darbu,".

Atbalstīt

2. Aizstāt 15.panta otrajā daļā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas" ar vārdiem "Ministru kabineta noteiktas institūcijas, kura pārrauga pašvaldību darbu,".

   

4.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Grozījums likuma 6.panta pirmajā daļā attiecībā uz Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apstiprināto datu izmantošanu izlīdzināšanas aprēķinam piemērojams sākot ar 2000.gada 1.janvāri”

Atbalstīt

3. Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Grozījums likuma 6.panta pirmajā daļā attiecībā uz Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apstiprināto datu izmantošanu izlīdzināšanas aprēķinam piemērojams sākot ar 2000.gada 1.janvāri”