Likumprojekts

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu"

Izdarīt likumā "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.) grozījumu un aizstāt 15.panta otrajā daļā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas" ar vārdiem "Pašvaldību lietu pārvaldes".